Maar meneer…

Maar meneer

Reageren kan. Ingezonden brieven worden hier geplaatst. Ook te gebruiken bij aanvragen voor lezingen, voorlezen en andersoortige optredens (o.a. met Bril). De naam van deze rubriek is ooit door mijn vader voor Het Parool bedacht, maar werd later vervangen omdat die geen vrouwelijke ingezonden brievenschrijvers zou aanspreken. De naam, die helder een bepaald soort boosheid uitdrukt, krijgt hierbij een tweede leven.

Nieuw: ingezonden brief van Joop Krant.

Datum: 30 januari 2007

Geachte heer Pam,

Gisteren werd ik door iemand gewezen op een door u geschreven column in Het Parool over PCM en Apax en op deze website .

U bestempelt mij in dat artikel als een zakkenvuller waartegen juridische stappen zouden moeten worden overwogen.

U staat bekend als een man die in de afgelopen 25 jaar in vele kranten en tijdschriften artikelen en columns verzorgde die zich kenmerkten door scherpzinnigheid en nieuwsgierigheid.

Tevens heeft u een reputatie als snelschaker. Snelschaak vraagt om overzicht, een goed stel hersens en snel beslissen. Echter niet zo snel dat je blunders maakt.

Ik heb getracht uw statement proberen te begrijpen, maar kan helaas niet tot een andere conclusie komen dat u maar wat roept,niet gehinderd door enige achtergrondkennis.

Jammer voor een man van uw reputatie, die kennelijk nog niet helemaal uit Het ravijn heeft weten te klimmen.

Joop Krant
Catalyst Advisors.

Antwoord:

Geachte heer Krant,

Sinds de verschijning van Het ravijn word ik geconfronteerd met twee soorten ingezonden brievenschrijvers: zij die refereren aan mijn hersenbloeding en daarin een reden zien voor hun gelijk, en zij die dat niet doen en zakelijk blijven.

Brievenschrijvers uit de eerste categorie desavoeren zichzelf en het is een beetje pijnlijk dat u zichzelf daaronder heeft geschaard. Dat is onder uw niveau.

Niettemin wil ik u het volgende aanbod doen. Als u meent dat er door mij een onjuist beeld van uw werkzaamheden is geschetst, wil ik u in de gelegenheid stellen opening van zaken te geven, aangaande Apax en PCM. Ook zou ik geïnteresseerd zijn in de verkoop en terugkoop van Kempen en Co, waarvan u destijds bestuursvoorzitter was.

Graag zou ik daarover met u een gesprek hebben. Ik zal daarbij worden vergezeld door de Jeroen Smit, oud-hoofdredacteur van FEM de Week en auteur van het boek Het drama Ahold.

In de hoop op een spoedig antwoord, verblijf ik met de meeste hoogachting,

Max Pam