Islamofobie, apen, varkens & Rabbae

Beweringen en bewijzen

Het soort bericht dat je steeds vaker tegenkomt:

De universiteit van Leeds heeft een lezing afgelast uit angst voor een aanslag door moslims. Een Duitse wetenschapper had willen spreken over islamitisch antisemitisme in het Midden-Oosten als erfenis van Hitler. De universiteit van Leeds verklaarde dat zij bezorgd was over de veiligheid van de Duitse academicus, Matthias Küntzel. Küntzel zelf reageerde verbolgen. In de Britse krant The Times van gisteren bestempelde hij het besluit als censuur en een ingreep in de vrijheid van meningsuiting. De universiteit reageerde op klachten van moslimstudenten.

Uit Trouw van 15 maart 2007.
Het stond in de Volkskrant van 21 maart. Volgens Peyman Jafari en Mohammed Rabbae werkt het verhelderend om voortaan ook uitingen over godsdiensten en gelovigen “die geen inhoudelijke kritiek in zich dragen en slechts bedoeld als zijn scheldkanonnades” als racisme te beschouwen. Een dergelijke verbreding van het terrein opent belangwekkende vergezichten.

Zo worden joden in de Koran tot drie maal toe voor “apen” uitgemaakt en ook komt de kwalificatie “varkens” langs. Bedoelen Jafari en Rabbae dat de Koran, die heilige schrift van de moslims, voortaan een racistisch boek moet worden genoemd? Je zou zeggen van wel, want zij pleiten ervoor dat “het beestje bij de naam wordt genoemd” en ook willen zij “een coalitie van burgers” bouwen om dit nieuwe racisme te ontmaskeren.

Dankzij dit nieuwe inzicht is het nu ook mogelijk de racist te herkennen in Salman Rushdie, van wie Rabbae destijds De duivelsverzen wilde verbieden. Wie trouwens wil weten wat Rabbae over die kwestie te melden had, verwijs ik naar het Prettige Gesprek dat Rabbae voerde met Theo van Gogh, op wie hij nu wel veel aan te merken heeft, maar bij hij wie destijds rustig op de bank ging zitten.

Ondertussen kreunen historici onder de woordinflatie. Van de oorspronkelijke betekenis van het woord “fascisme” is niet veel overgebleven en met “racisme” gaat het dezelfde kant op. Er is toch al iets eigenaardigs aan de hand met dat woord racisme. Ik ben niet de eerste die opmerkt dat ras in het Nederlands met een “s” wordt gespeld en dat het daarom eigenlijk “rassisme” zou moeten zijn. Racisme komt meer toe aan snelheidsduivels die willen racen op de openbare weg.

Rabbae ontvouwde zijn inzicht niet alleen in de Volkskrant, maar deed dat ook in een overvolle collegezaal van de Amsterdamse Universiteit. Een luid applaus was zijn deel. Dat verbaast me niet, want studenten lopen van oudsher graag ergens achter aan. Wel was het pijnlijk dat de Universiteit van Leeds een dag eerder een lezing had afgelast van Matthias Küntzel. Deze befaamde Duitse historicus, die eerder op Yale en in Wenen te gast is geweest, had willen spreken over het islamitisch antisemitisme en gevolgen daarvan voor het conflict in het Midden-Oosten. Bedreigingen van moslimzijde hadden er evenwel toe geleid dat de Universiteit van Leeds “om veiligheidsredenen” afzag van de lezing.

Kuntzel.jpg

Deze affaire vertoont een duidelijk overeenkomst met wat de judaïst prof. Pieter van der Horst onlangs overkwam in Utrecht. Ook hij wilde – in zijn afscheidscollege – iets zeggen over het antisemitisme in islamitische landen, maar het universiteitbestuur censureerde zijn toespraak, waarbij met name Bas de Gaay Fortman een kwalijke rol speelde. Officieel moest dat censureren eerst geschieden om “veiligheidsredenen”, later omdat de lezing “onwetenschappelijk” zou zijn, maar dat bleken lafhartige uitvluchten. Sindsdien wordt Van der Horst uitgenodigd op alle grote universiteiten, want zo gaat het gelukkig nog in grote delen van de academische wereld.

In zijn lezing – die ik inmiddels heb ingezien – zegt Küntzel samengevat het volgende. De jodenhaat in de islamitische en Arabische wereld is niet het gevolg van het conflict tussen de Israëlisch en de Palestijnen, maar de oorzaak ervan. Het is de Palestijnse leider Haj Amin al-Hoesseini geweest, die als groot bewonderaar van Hitler, een link heeft gelegd tussen de nazi-ideologie en het ongunstige beeld van de Joden, dat in de Koran en de Hadith wordt uitgedragen. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gaf al-Hoesseini de theorieën over het joods wereldcomplot een religieuze lading en hij had daar zo veel succes mee dat Hitler tot op de dag van vandaag in de Arabische media wordt opgehemeld. Westerse intellectuelen die menen dat het Midden-Oosten conflict vanzelf tot een oplossing komt als Israël zich maar toegeeflijker zou gedragen, hebben te weinig oog voor de wortels van deze jodenhaat. Voor veel islamitische leiders is de strijd tegen de staat Israël slechts de beginfase van een allesomvattende oorlog tegen de Joden. Omdat Joden worden vereenzelvigd met de westerse waarden, en dus ook met wat als moreel verval wordt gezien, maakt de strijd tegen de Joden ook deel uit van de wereldwijde Jihad tegen het perverse Westen.

Ik werd een beetje stil van Küntzels lezing.

Allah en Hitler.jpg

De waarheid ervan drong nog meer tot mij door toen ik terecht kwam op de website Radio Islam, die ook een zeer uitgebreide Nederlandse versie heeft. Naast allerlei opmerkingen over “Jodenknechten” en “laffe Joodse hielenlikkers” lezen wij bijvoorbeeld: “Het Dagboek van Anne Frank dat met behulp van de Joodse lobby in Nederland alle argeloze kinderen door de strot gedwongen wordt, is een gemanipuleerd verhaal waaraan de Joden handen vol geld verdienen, waarmee zij Israël steunen, die het zielige nepverhaal dus gebruikt voor hun volkerenmoord op de Palestijnen”.

Vloeiend Nederlands is het misschien niet, maar gezegd moet worden dat Joden keurig met een hoofdletter is geschreven.

De Volkskrant, 26 maart 2007

Uit Radio Islam:

Radio Islam2.jpg

Ingezonden brief
:
Zojuist heb ik met instemming het stukje gelezen over Peyman Jafari en Mohammed Rabbae, die vorige week optraden op de Universiteit van Amsterdam, op een bijeenkomst van Samen tegen Racisme, een organisatie die weer onder leiding staat van Miriyam Aouragh.

Zie: http://www.stopdehetze.nl/

Aouragh is tevens vooraanstaand activiste van de Internationale Socialisten, waar ook Jafari deel van uitmaakt. Twee van de vijf sprekers waren dus van de IS. Vroeger zouden we Samen tegen Racisme een “mantelorganisatie” hebben genoemd.
Wat mij altijd weer opvalt is dat deze strijders tegen racisme op andere momenten de ergste racisten omarmen. Aouragh en de Internationale Socialisten organiseerden bijvoorbeeld in 2004 een manifestatie voor sjeik Yassin, de oprichter van Hamas. Natuurlijk waren de AEL en het KMAN ook van de partij. Verder Emcemo, de club van ene Abdou Menehbi, die zijn jasje heeft gekeerd en nu samen met Khadija Arib de Marokkaanse koning mag adviseren over mensenrechten.

Zie: http://indymedia.nl/nl/2004/03/17890.shtml

Heeft Ed van Thijn niet in de gaten in wat voor dubieus gezelschap hij strijdt tegen racisme?
Carel Brendel