Verdraagzaam Nederland

Maar meneer

Naar aanleiding van mijn column in de Volkskrant over de nooit gepubliceerde roman van Hans Janmaat ontving ik een onthutsende brief van enkele naamgenoten van Janmaat. De brief laat zien hoe weinig tolerant Nederlanders zijn en hoe kleingeestig. Alleen al de confrontatie met de naam Janmaat is voor veel Nederlanders kennelijk voldoende aanleiding om zich misselijk te gedragen. De naamdragers hebben mij gevraagd geen verdere informatie te geven over hun identiteit. Hier volgt de brief:

Geachte Hr. Pam,

Over verdraagzaamheid gesproken!

Uw artikel in de Volkskrant van vandaag sprak ons wel aan. Ons, dat wil zeggen de familie Janmaat, die op allerlei wijzen de dupe is geworden van die zogenaamde verdraagzame Nederlanders, die niet alleen Hans Janmaat tijdens zijn politieke loopbaan op allerlei manieren op de meest onaangename wijze hebben beschadigd en genegeerd maar ook in een adem door iedereen die toevallig de familienaam Janmaat voerde.

Als er een uitzending van de politieke partijen op radio of tv. was met de centrumpartij, werden wij ,als naamdragers, direct opgebeld met allerlei verwensingen en zelfs met doodsbedreigingen. Als wij in een winkel onze naam bekend moesten maken omdat er een rekening werd uitgeschreven, was de vaste vraag met een wenkbrauwfronsen altijd “Familie van?” De kinderen werden op school erop aangekeken en onze zoon in de verpleging werd afgeraden zijn batch met naam zichtbaar te dragen.

We bespraken eens in een restaurant in den Haag een tafel voor een etentje waar een vriendin van ons, die toevallig in een rolstoel zat, ook aan deel zou nemen, waar wij bij binnenkomst te horen kregen dat er helaas geen plaats voor ons was, alles was vol. Er zat niemand op dat moment maar ze dachten dat DE Janmaat kwam en dat kon daar niet. Ze wisten niet hoe zich te excuseren toen ze erachter kwamen dat het een vergissing was.

Nu zelfs nog, terwijl Hans Janmaat al lang overleden is worden wij erop aangekeken als we onze naam noemen. Die zogenaamd verdraagzame Nederlanders die de onverdraagzaamheid van Hans Janmaat zo afkeurden!

Wij zijn blij met Uw artikel, dat het een en ander in een beter perspectief zet. We zijn het met U eens dat de Hr. Wilders nog heel wat te verduren zal krijgen.

Hoogachtend,

(De namen zijn bij The MP Globe bekend).