Kasparov for president

Schaken

Kasparov was in Nova bij Clairy Polak. Ze deed het goed, Clairy. En Kasparov heb ik nog nooit zo coherent gezien. Ik heb hem ook wel eens geintervïewd, en tijdens het gesprek sprong hij meestal van opwinding alle kanten uit.

Kasparov2.jpg

Bovendien is zijn Engels sterk verbeterd. Hij spreekt het nu bijna vloeiend, al blijf je duidelijk een Russische tongval horen.
Wat hij zei leek mij ook volledig to the point. Kasparov heeft in het verleden wel eens blijk gegeven van – laten wij zeggen – curieuze ideëen over de wereldgeschiedenis, maar daarvan was nu niets te merken.

Of Kasparov het gaat redden?

Eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in. Rusland is nooit een land geweest waar liberalen met een rode loper werden binnen gehaald, ook al heeft Catherina de Grote uitvoerig gecorrespondeerd met Voltaire. Wat hem op het schaakspel zelden is overkomen, overkomt hem nu in het werkelijke leven: Kasparov heeft te vrezen voor zijn leven. Het is beslist geen kokketerie, als Kasparov dat zelf beweert. De Gaulle liet geen Sartre arresteren, maar ik zie Puetin (of de FSB, voormalige KBG) er wel voor aan een Kasparov te laten vermoorden.

Je kunt niet anders dan respect hebben voor Kasparovs pogingen om op te staan voor de democratische rechten van het Russische volk. Daar kan Bobby Fischer nog een puntje aan zuigen. Kasparov had ook als een schaakmiljonair op zijn lauweren kunnen gaan rusten: een simulaantje hier, een schaaklesje daar, en nog wat schnabbels. Maar dat heeft hij niet gedaan. Zijn optreden wekt een oprechte indruk, maar dat maakt het misschien nog riskanter.

Kasoarov 3.jpg

Van een heel andere orde zijn de klachten Erik van den Doel, een Nederlandse grootmeester van pas 27 jaar. Tijdens het Europees kampioenschap klaagde Van den Doel over de kwaliteit van het eten in het hotel. Hij wilde een deel van zijn zuur verdiende geld terug. In NRC/Handelsblad zei hij dat hij met het professionele schaak te willen stoppen. Liever zoekt hij een baantje van negen tot vijf. Het zou helemaal mooi zijn als dat kon bij een bank of op de beurs. Ja, lekker geld verdienen, en een goed pensioen!

De werkelijke schaker zakt door de grond als hij zoiets hoort. Mijn sympathie ging daarom meteen uit naar Jan Timman, inmiddels 56 jaar, maar nog altijd schaker van beroep. In het Sigeman-toernooi in Malmö werd hij gedeeld tweede, nadat hij daar in voorgaande jaren al twee keer had gewonnen. Hieronder een paar aardige partijen van Timman.

Hermansson-Timman (1)

1. e2-e4 c7-c5 2. Pg1-f3 d7-d6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 5. Pb1-c3 Pb8-c6 6. Lc1-g5 e7-e6 7. Dd1-d2 a7-a6 8. O-O-O h7-h6 9. Lg5-e3 Lf8-e7 10. f2-f3 Lc8-d7 11. g2-g4 b7-b5 12. Pd4xc6 Ld7xc6 13. Th1-g1 Pf6-d7 14. Pc3-e2 Ta8-c8 15. Pe2-d4 Lc6-b7 16. Kc1-b1 Dd8-c7 17. h2-h4 Pd7-e5 18. g4-g5 h6xg5 19. h4xg5 g7-g6 20. b2-b3 Dc7-c3 21. Dd2-e2 Pe5-d7

Loopt goed af, maar geeft wit allerlei kansen.

22. Pd4xb5?!

In NRC/Handelsblad geeft Hans Ree 22. Pe6x! aan.

22. … Dc3-b4 23. Pb5-a7 Tc8-a8 24. Td1-d4 Db4-b6 25. e4-e5 Pd7-c5 26. e5xd6 Le7xd6 27. Pa7-b5 a6xb5 28. De2xb5+ Db6xb5 29. Lf1xb5+ Ke8-e7 30. Tg1-d1 Lb7-d5 31. c2-c4 Th8-b8 32. Lb5-c6?

Diagram1Timman.jpg

Een ernstige fout. Juist was 32. cd5x Tb5x 33. de6x met overlevingdskansen.

32. … Pc5xb3!

Dodelijk.

33. a2xb3 Ld5xc6 34. Td4xd6 Tb8xb3+ 35. Kc1-c2 Lc6-a4 36. Td6-d7+ Ke7-e8 en wit gaf op.

Hillarp Persson-Timman (8)

1. d2-d4 d7-d5 2. c2-c4 c7-c6 3. Pg1-f3 Pg8-f6 4. e2-e3 e7-e6 5. Lf1-d3 Pf6-e4 6. O-O Pb8-d7 7. Pb1-c3 f7-f5 8. Pc3-e2 Lf8-d6 9. Ta1-b1 Dd8-e7 10. c4-c5 Ld6-c7 11. b2-b4 O-O 12. Lc1-b2 e6-e5 13. d4xe5 g7-g5 14. Pf3-d4 Pd7xe5 15. f2-f3 Pe5xd3 16. Dd1xd3 Pe4-f6

Nu lijkt een pion in te staan, maar er zit een gemenigheidje in de stelling.

17. Pd4xf5 Lc8xf5 18. Dd3xf5 Pf6-e4!

Wint een kwaliteit, maar daarmee begint de strijd pas.

19. Df5-g4 Pe4-d2 20. Dg4-d4 Pd2xf1 21. Ta1xf1 Kg8-f7 22. f3-f4 Kf7-e8 23. Pe2-g3 Ke8-d7 24. Pg3-h5 Ta8-e8 25. Ph5-f6+ Tf8xf6 26. Dd4xf6 De7xe3+ 27. Kg1-h1 g5xf4 28. Df6-f5+ De3-e6 29. Df5xh7+ Kd7-c8

Hij staat weer gelijk, maar verrassend genoeg is de witte koning veel kwetsbaarder dan de zwarte.

30. Dh7-b1 De6-e2 31. Lb2-d4 Te8-g8 32. Tf1-f2 De2-g4 33. h2-h3 Dg4-g3 34. Db1-f5+ Kc8-b8 35. Tf2-e2 f4-f3! 36. g2xf3 a7-a6

Diagram2Timman.jpg

Wit kan geen vin meer verroeren zonder te worden mat gezet. Hij doet nog maar wat.

37. b4-b5 a6xb5 38. a2-a4 b5xa4 39. Df5-h5 en wit gaf op.

Carlsson-Timman (6)
1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3. Pb1-d2 Pg8-f6 4. e4-e5 Pf6-d7 5. Lf1-d3 c7-c5 6. c2-c3 Pb8-c6 7. Pg1-e2 c5xd4 8. c3xd4 f7-f6 9. e5xf6 e.p. Pd7xf6 10. Pd2-f3 Lf8-d6 11. O-O Dd8-c7 12. Lc1-g5 O-O 13. Ta1-c1 Pf6-h5 14. Pe2-g3 Ph5-f4 15. Ld3-b1 Lc8-d7 16. Tf1-e1 Dc7-b6 17. Lg5xf4 Ld6xf4 18. Tc1-c3 Tf8-f7 19. Pg3-h5 Lf4-h6 20. Tc3xc6?!

Heeft een schitterend offerfeest in gedachten, maar het loopt allemaal wat anders.

20. … Ld7xc6 21. Pf3-e5 Ta8-f8 22. Dd1-c2 g7-g6 23. Pe5xg6 Db6-b4!

De totale ontnuchtering.

24. Te1xe6 Tf7xf2 25. Dc2-d1 Tf2-f1+ 26. Dd1xf1 Db4xd4+ en wit gaf op.


De andere Nederlander Erwin L’Ami speelde geen toernooi om met warme herinneringen aan terug te denken. Dat is nog een aardig fragment uit de partij L’Ami-Negi.

Zwart heeft pion verloren, maar krijgt die eindelijk terug. Hij moet daarvoor wel in een eeuwige penning gaan staan.

Diagram3Timman.jpg

38. Tb5-b6 Pc6xb4 38. Kg1-g2! Tb1-b2 39. Tb6-b7! e5-e4 40. Tb7-b5 Kg6-f7 41. g3-g4 g7-g5 42. Lf1-c4+ Kf7-e7 43. h2-h4 g5xh4 44. Kg2-h3 Ke7-d6 45. Kh3xh4 Tb2-b1 46. Kh4-g3 Tb1-g1+ 47. Kg3-h2 Tg1-b1 48. Kh2-g2 Kd6-c6 49. Tb5-f5 Tb1-b2 50. Tf5xf6+ Kc6-c5 51. Lc4-f1 Pb4-d5 52. Tf6-f5 Kc5-d6 53. Kg2-g3 Pd5-c3 54. Tf5-f6+ Kd6-e7 55. Tf6xh6 Pc3-d1 56. Th6-h7+ Ke7-f6 57. Lf1-c4 Kf6-g6 58. Th7-f7 Tb2-b4 59. Lc4-d5 Pd1-c3 60. Tf7-f5 Pc3-e2+ 61. Kg3-g2 Pe2-c3 62. Ld5-f7+ Kg6-g7 63. g4-g5 Pc3-b5 64. Lf7-h5 Pb5-d6 65. Tf5-d5 Pd6-c4 66. Td5-d4 Tb4-b5 67. Td4xc4 en zwart gaf op.

Het Parool, 28 april 2007