Stop gvd zeggen

Columns

Vorige week bereikte ons het alarmerende bericht dat er op de Nederlandse televisie meer dan voorheen wordt gescholden en gevloekt. In opdracht van de Bond tegen het vloeken heeft het NIPO, met behulp van de zogenaamde vloekmonitor, deze verwerpelijke trend vastgesteld. Omdat ik het naadje van de kous wilde weten, surfde ik naar www.vloekmonitor.nl, maar mijn teleurstelling was groot.
Tot in het diepst van mijn tenen geschokt, las ik daar: “Bond tegen het vloeken – Godverdomme, zijn we te laat met het registreren van de domeinnaam!”.

U ziet het: overal dringen onverlaten door in onze maatschappij. Nu hebben zij al weer een nobel streven gegijzeld door zich meester te maken van een domeinnaam. Derhalve hoop ik dat de Bond tegen het vloeken mij de godverdomme uit de eerste alinea wil vergeven. Lieve Bond, ik probeer uw organisatie alleen maar te helpen door de vloekcriminelen op te sporen en aan te wijzen.

Vloeken2.jpg

Zoals bekend komt vloeken tot in de hoogste kringen voor. Vooral als zij wat gedronken had, scheen Koningin Juliana er pap van te lusten en ook bij minister Ronald Plasterk sloeg de vloekmonitor rood uit, toen hij op 10 maart 2000 de uitroep
Godverdenondedju!” bezigde in een Volkskrant-column die getiteld was: “Jezusmina”. Nog op 26 maart 2004 gebruikte Plasterk, weer in de Volkskrant, dat afschuwelijke woord: godverdomme. De vloekmonitor was daardoor dagen lang van slag. En zo’n man zit in een kabinet met de Christen Unie een beetje mooi weer te spelen – ik heet het een schande!

Het woordgebruik van Plasterk is daarom zo erg, omdat de bastaardvloek “nondedju” wel degelijk door de vloekmonitor wordt meegeteld. Net als “goh”, “jeminee” en “jeetje”, overigens. En “shit” en “teringhoer”, dat blijkt allemaal uit dat NIPO-onderzoek, waarin tevens werd uitgerekend dat grof taalgebruik bij BNN het meest frequent voorkomt – maar liefst 6,7 keer per uur. Helaas hebben de VARA met 4,3 en de VPRO hebben met 3,3 evenmin een schoon geweten. De EO staat onderaan met 0,1 maal per uur. Dat is inderdaad laag, maar toch zou ik er bij de heren Knevel en Van den Brink met grote urgentie op willen aandringen dit cijfer zo snel mogelijk terug te dringen naar 0,0.

In de strijd tegen het vloeken mag men uiteraard niet de dappere mannen vergeten die dagelijks de zware arbeid verrichten, waarmee de vloekmonitor van imput wordt voorzien. Ten einde hen een riem onder het hart te steken, ben ik onlangs afgereisd naar Veenendaal, alwaar de Bond tegen het vloeken is gevestigd. Ik werd daar ontvangen door de directeur Rijk van de Poll, die mijn rondleidde door het statige gebouw.

Op een gegeven moment zwaaide de heer Van de Poll een deur open, waarachter zich een enorme zaal bevond ter grootte van zeker twee gymnastieklokalen. In de ruimte zaten zwart geklede mannen ieder aan een tafeltje naar een eigen televisie te kijken. Zij hadden oordopjes op om de anderen geen geluidsoverlast te bezorgen. Af en toe kromp een van de mannen ineen. Als hij was hersteld, maakte hij turvend een aantekening in een groot kasboek. De enige vrouw in de ruimte was een verpleegster. Zij wachtte zedig in een hoek, omdat het wel eens voorkwam dat het een van de vloekmonitoristen te veel werd.

“Wat is nu de meest gebruikte vloek die uw medewerkers te horen krijgen?”, vroeg ik de heer Van de Poll. De directeur van de Bond ging op zijn tenen staan en fluisterde mij iets in het oor dat ik nauwelijks kon verstaan.

“Wat, zegt u?!”, vroeg ik, “godverdomme?”.

Op dat moment schoot er een bliksemflits uit de lucht, bovenop de heer Van de Poll. Men is in Veenendaal nog bezig met het repareren van het dak.

Het Parool, 12 mei 2007