De Jordanese van Harry van Bommel

Beweringen en bewijzen

Vandaag behandelen wij de etiquette die men dient na te leven als men aanraking komt met vreemde landen en culturen, dit naar aanleiding van de faux pas die het kamerlid Harry van Bommel heeft begaan tijdens een parlementaire reis door Syrië.

Harry4.jpg

De informatie over het voorval is niet helemaal duidelijk, maar Van Bommel schijnt tegen een Jordaanse medewerkster van de ambassade te hebben gezegd: “You look sensational”.
Waarna de vrouw in kwestie een klacht heeft ingediend bij de Nederlandse regering.

In de eerste plaats valt op dat Van Bommel zijn klassieken kent, want zijn opmerking verwijst natuurlijk direct naar You’re sensational van Cole Porter, nooit mooier vertolkt dan door Frank Sinatra op het album Capitol Years. Aangezien Van Bommel blijkens zijn eigen weblog over vele uitstekende kwaliteiten beschikt, moet het niet uitgesloten worden geacht dat hij ook in het bezit is van een geoefende zangstem, waarmee hij de dame heeft toegezongen. Dat zou haar boosheid kunnen verklaren, want in de lyrics van Cole Porter heet het: “I don’t care if you are called The Fair Miss Frigidaire, cause you’re sensational!”. In dat geval zou Harry dus gezegd hebben dat de dame er weliswaar geweldig uitziet, maar dat zij voor andere mannen kennelijk meer iets heeft van een ijskast. En dat vindt geen enkele vrouw leuk om te horen, zelfs niet in Syrië.

Het blijft echter gissen. Wij weten dat de SP, de partij van Van Bommel, een naar binnen gerichte partij is met weinig internationale ervaring. Daarom zou het zo maar kunnen dat Harry, populist als hij is, heeft gedacht dat hij niet met een Jordaanse vrouw te maken had, maar met een Jordanese.

Maar ook dan blijft de vraag: hoe erg is het wat Harry van Bommel heeft gezegd? Omdat ik een man ben van de oude stempel heb ik altijd geloofd in de boodschap die een andere zanger, de onvergetelijke Louis Neefs, in de jaren zestig op de hitlijsten heeft uitgedragen: “Ein kleines Kompliment hört jede Frau so gern/ Es is für sie das Schönste was es gibt au auserem Stern/ Ein kleines Kompliment ist mehr als Schmuck und Nerz/ Es ist der gold’ne Schlüssel für ihr Herz”. Waarom veranderde de gouden sleutel die Harry van Bommel in handen meende te hebben in een botte bijl? Was zijn compliment te groot, of was het juist te klein?

Harry 1.jpg

Vreemd genoeg is Harry zelf er ook van overtuigd dat hij een fout heeft gemaakt, want op eigen weblog spreekt hij zichzelf toe op een manier, zoals je dat wel kleine kinderen hoort doen: “Harry was een beetje dom”. Maar wat maakte Harry een beetje dom? Welke etiquette heeft hij geschonden? Behoort men een Jordaanse in Syrië überhaupt geen compliment te geven? Dat alles moet diepgravend worden uitgezocht, alvorens Van Bommel verantwoording gaat afleggen bij de kamervoorzitster met die sensationele achternaam: Gerdi Verbeet.

Harry2.jpg

Bij buitenlands bezoek gelden over het algemeen twee regels. De eerste is eenvoudig: ’s lands wijs, ’s lands eer. Als Japanners geen cadeaus openmaken waar de gever bij is, moet je daar niet ongeduldig over zeuren. De tweede regel is dat men de gastheer ontziet, zoals de gastheer jou ontziet. Als koningin Beatrix op bezoek gaat in moskee dan trekt zij haar schoenen uit en stemt zij er terecht mee in dat de imam haar geen hand wil geven, omdat zij een vrouw is. Geert Wilders had volkomen ongelijk toen hij daar een zaak van maakte. Omgekeerd hoort de imam haar wel degelijk een hand te geven als hij naar Drakenstein komt. Wil hij daar Beatrix geen hand niet geven, dan had hij niet moeten komen. En komt de imam bij Rita Verdonk, dan geeft hij haar een hand. Maar komt Rita daarentegen bij de imam dan geeft zij geen hand. Zo simpel is het eigenlijk.

Wel hebben gastheren soms de neiging een te grote meegaandheid te verlangen. In de Sovjettijd hoorde je vaak van Russische kant dat het als “gast van de Sovjet-Unie” onbeleefd was om dissidenten te bezoeken. Gasten hebben soms de onaangename neiging zich van alles toe te eigenen, maar helemaal jezelf verloochenen hoeft ook niet.

Als Harry van Bommel een beetje dom is geweest, wat heeft hij dan gedaan? Verder helemaal niks, zegt hij zelf. Op Harry’s eigen weblog zijn de kameraden geneigd hem te geloven, behalve één, die kennelijk door de socialistische censuur is geglipt. De reactie is van een zekere Fasje en hij schrijft: “Wat een onnozele halzen, hierzo, die geloven dat Harry enkel een onschuldig complimentje maakte. Natuurlijk niet. Hij heeft die vrouw meegenomen naar de stad om ze mee naar het hotel te krijgen om ze aldaar een veeg te verkopen”.

Harry3.jpg

de Volkskrant, 30 augustus 2007