Optaters

Buitenhof

Hier volgt de tekst van mijn eerste column voor Buitenhof. De column is geschreven met speciale dank aan de in Sint Geertruid woonachtige J.A.A. van Doorn, van wie ik hoop dat hij in de toekomst zijn toon zal matigen en niet meer zal oproepen anderen met optaters te bejegen. Zie ook een eerdere column. Binnenkort volgt ook het beeld.

Buitenhof2.jpg

“Onlangs vond ik in mijn mail een verzoek om lid te worden van een steuncomité.
Een jonge afvallige moslim had een paar flinke optaters gekregen en men wilde laten weten dat ieder mens het recht heeft op afvalligheid.

Persoonlijk gun ik iedereen van harte zijn eigen geloof, bijgeloof of ongeloof. Vandaar dat het uitdelen van optaters mij geen passende bijdrage leek aan de vrijheid van godsdienst. Ik dacht dat elke Nederlander, van Sint Geertruid tot aan Lutjebroek, het daar mee eens kon zijn, maar toen het steuncomité sympathisanten begon te benaderen, maakte zich een ware morele worsteling van ons land meester.

De volgende overwegingen kwam ik tegen:

Ik word geen lid, want dat zaait alleen maar haat.

Ik word geen lid, want dat speelt alleen maar Geert Wilders in de kaart.

Ik word geen lid, want toen ikzelf van mijn katholieke/protestante/gereformeerde of joodse geloof viel, had ik ook geen steuncomité nodig.

Ik word geen lid, want die mensen van dat steuncomité willen met hun kop in de krant.

Ik word geen lid, omdat die afvallige moslim die optaters heeft verdiend.

Ik word geen lid, omdat die afvallige moslim heeft die optaters nooit gekregen.

Ik word geen lid, omdat je daarmee ook goedwillende moslims beledigt.

Ik word geen lid, omdat dat steuncomité alleen maar is opgericht om de PvdA te debunken.

Ik word geen lid, omdat Theodor Holman ook lid is.

Ik word geen lid, omdat er een beroep wordt gedaan op de overheid, en hier ligt helemaal geen taak van de overheid.

Ik word geen lid, omdat 11 september, de dag waarop het steuncomité zich presenteert, een beladen dag is.

Nee, ik word ook geen lid op 9, 8, of 7 september. Kunt u over een half jaar nog eens terugkomen?

Ik word geen lid, omdat de naam van het comité mij niet bevalt. Mag het niet Comité ter bevordering van de individuele godsdienstvrijheid heten?

Enzovoort, enzovoort.

Dit morele geworstel biedt in elk geval een aardig uitzicht op het spook van de heldhaftigheid dat over ons land waart. Niettemin leek het steuncomité helemaal klaar om zich voor te stellen, toen het bericht kwam dat inmiddels nog een tweede steuncomité voor afvallige moslims is opgericht, een comité dat het niet eens is met het eerste steuncomité. Uit goede bron weet ik bovendien dat er nog een derde steuncomité in oprichting is: het steuncomité afvallige moslims – vrijgemaakt, artikel 23. Die ex-moslims geloven niet meer in de profeet, maar zij vinden wel dat de slang gesproken heeft.

Ik bedoel maar: met de integratie van de afvallige moslims in Nederland is het helemaal dik in orde. Je zou nu alleen maar hopen dat ook al die worstelende Nederlanders nog eens integreren in eigen land”.

9 september 2007