Spot the Jews!

Columns

In Sint Geertruid lag de socioloog J.A.A. van Doorn in bed na te denken over zijn column, die hij moest schrijven voor NRC/Handelsblad. Hij wist dat het over het steuncomité voor ex-moslims moest gaan, want dat had hem dag en nacht bezig gehouden. Al eerder had hij geschreven dat die snotaap van een Ehsan Jami inderdaad een paar ferme optaters had verdiend, maar nu zou hij die ondertekenaars van de steunverklaring voor ex-moslims eens flink doorlichten.

Van Doorn klom uit zijn bed, ging achter zijn bureau zitten en nam de lijst door. Het begon alfabetisch bij Machteld Allan. Wie was dat? Schreef die niet in Trouw? Zou dat een jodin zijn? Van Doorn wist het niet, en gaf haar het voordeel van de twijfel. Zijn vinger ging verder langs de lijst van namen. Jos de Beus…Antoine Bodar…Jan Boekestijn….Vincent Bijlo…Eric Cabris…Paul Cliteur. Ha! Zie je wel. Vast een jood, of anders wel een vriend van jood. Die man is niet voor niets een notoire moslimhater. Van Doorn zette een vinkje bij de naam Cliteur.

Van Doorn2.jpg

Daarna ging Van Doorns vinger verder langs de lijst. Thomas van der Dunk, een nicht…Roel van Duijn, een anarchistisch warhoofd. Zou dat een jood zijn? Als jood kon je natuurlijk in dit soort zaken nooit zuiver opereren en moest je wel bevooroordeeld zijn. Van Doorn dacht niet dat Van Duijn een jood was en ging verder. Ha, Ashin Ellian! Die islamofobische gek. Hij is dan wel geen jood, maar eerlijk gezegd heeft hij er alle trekken van. Meindert Fennema….mmm…Paul Fentrop…Dap Hartmann…Ayaan Hirsi Ali.

Zie je wel! Overal waar zij komt, kun je zo de lont in het kruidvat steken. Een stiekeme, gemene, gluiperige ophitser, die niets liever wil dan dat hier een burgeroorlog ontvlamt. Van Doorn zette grote rode streep rond haar naam. En hij las verder: Arjo Klamer…Henk Kamp…Joshua Livestro. “Als dat geen jood is, eet ik mijn baard op”, mompelde Van Doorn in zichzelf.

En weer verder ging het: Liesbeth Koenen…Ronny Naftaniel van het CIDI. Ja, haal je de koekkoek…! Max Pam…hij huiverde bij die naam. David Pinto…alweer eentje! Herman Philipse…die smerige godsdiensthater. Maar wat was dat? Nahed Salim. Een moslima! Wat doet die tussen dat gezelschap van halfgare, idiote hetsers? Die moet wel knettergek zijn geworden. Van Doorn maakte een kras en nam zijn lijst weer ter hand. Jaffe Vink…zie je wel! Vogelnamen zijn vaak joods. Hij zette er een vinkje bij. Dick Swaab…?! Van Doorns hand begon van woede te trillen. Of het nooit ophield. Waar kwamen al die lui toch vandaan? Pierre Vinken…een atheïst. Weer een vinkje? Nee, toch maar niet. Geert Wilders…bah, een goj met joods haar op zijn hoofd….Leon de Winter…brrr…natuurlijk, die kon weer niet achterblijven. Held op sokken.

Bij de laatste op de lijst, Joost Zwagerman, keerde Van Doorn zich in walging af. Hij moest bijna braken.

Maar toen vermande hij zich en schreef met ferme halen: ”In de ogen van de voornaamste woordvoerders van dit islamofobisch offensief is dit niet voldoende. Gisteren hebben ze zich in een comité verenigd: de complete groep afvallige moslims en hun sympathisanten die al jaren Hirsi Ali steunt; Wilders (en zijn aanhang in de VVD) als oprichter en woordvoerder van de enige partij in onze parlementaire geschiedenis die het vernederen, uitsluiten en – wie weet – verdrijven van een bevolkingsgroep uit onze samenleving tot enig doel heeft gekozen; de hoofdredacteur van Opinio, de wekelijkse oproep tot strijd tegen de islam; ten slotte enkele om hun afkeer van moslims bekende joodse Nederlanders alsmede de directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël”.

Zo die zat! Tevreden herlas hij de tekst. De rest zou hij morgen afmaken. Toen ging hij weer naar bed en viel in een diepe slaap.

Het Parool, 15 september 2007