Ayaan en beledigd Nederland

Beweringen en bewijzen

Hieronder volgen een paar overwegingen ten aanzien van de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. Misschien is er wat van uw gading bij.

1. Dat haar niets gebeurt, is niet alleen in het belang van Ayaan zelf, maar ook in dat van de Nederlandse staat. Stel: zij wordt vermoord. Dan ontstaat in Nederland weer een geweldig tumult over de vraag wiens schuld dat allemaal is. Nederland zal weer in de war zijn en de multiculturele samenleving komt weer onder druk te staan. Ook het leven voor de gematigde en liberale moslims zal er niet prettiger op worden, terwijl het buitenland – terecht of onterecht – ons land zal beschouwen als een onveilig oord, waar dissidenten worden afgeschoten. Is dat alles het risico waard?

2. Een van de belangrijkste redenen van Ayaans vertrek naar de VS is gelegen in het feit dat bewoners van een appartementencomplex in Den Haag haar met succes uit haar woning hebben geprocedeerd. De bewoners wilden niet met haar in de lift, want daardoor voelden zij zichzelf ook onveilig. Bovendien nam de waarde van hun huizen af door Ayaans aanwezigheid.

Ayaan2.jpg

Het Hof heeft de bewoners in het gelijk gesteld, wat betekende dat de Nederlandse staat in gebreke moest blijven bij de huisvesting van een bedreigd kamerlid. Dan maar naar Amerika, heeft Ayaan gedacht. Het is zeer wel denkbaar dat haar beveiliging heel wat eenvoudiger te organiseren is in de Verenigde Staten dan in ons land, en ook nog een stuk goedkoper.

Tegen de uitspraak van het Hof is Piet Hein Donner, de toenmalige de toenmalige minister, namens de staat in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Precies een jaar geleden heeft de Hoge Raad de staat (en dus ook Ayaan) weer in het gelijk gesteld. De Hoge Raad heeft de zaak toen terugverwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam. En daar ligt het dossier nu al een jaar te verstoffen in een la, wat mij mij door de griffie werd bevestigd. Noch Justitie, noch de bewoners van het appartementcomplex in Den Haag hebben kennelijk de behoefte gevoeld de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Zij dachten: Ayaan zit fijn in Amerika, die komt niet meer terug.

Maar zij kwam wel terug.

Ongetwijfeld heeft Ayaan over dit punt heeft gesproken met Tjibbe Joustra, de Coördinator Terrorismebestrijding. In principe kan ze terug naar Den Haag, maar wie wil er nog wonen tussen buren, die je het liefst weg hebben? Een gesprek met Hirsch Ballin, de huidige minister van Justitie, lijkt op zijn plaats. De onachtzaamheid van zijn voorganger heeft er elk geval toe geleid dat over de huisvestingsmogelijkheid voor Ayaan in Nederland, juridisch nog steeds geen duidelijkheid bestaat. Dat had men zich wel mogen realiseren toen men, een dag nadat Ayaan de Amerikaanse greencard had ontvangen, van Nederlandse kant de beveiliging stopzette.

3. Die greencard heeft er trouwens bijna toe geleid dat Ayaan al afgelopen juni op Schiphol was gearriveerd. Vraag je een Amerikaanse greencard aan, dan mag je negentig dagen niet naar het buitenland, maar Ayaans instituut had die bepaling over het hoofd gezien en voor haar een optreden in Australië geboekt. Toen zij in de VS terugkwam, werd zij meteen uit de rij gehaald en dreigde de Amerikaanse douane haar op het vliegtuig naar Nederland te zetten. De zaak werd gesust en vorig week ontving zijn de greencard uit handen van Emilio Gonzalez, directeur van de Amerikaanse Immigratiedienst, die haar prees om haar lef. Ook moedigde hij Ayaan aan “zich ook als inwoner van de VS te blijven uitspreken”. Om dat effectief mogelijk te maken, is er stille diplomatie nodig.

4. Onlangs presenteerde prinses Maxima een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, getiteld: Identificatie met Nederland. Maxima zei zichzelf te beschouwen als een geslaagd geval van identificatie, omdat zij tennist in Buenos Aires, luncht in New York, babykleertjes koopt in Brussel en woont in Wassenaar. Ayaan wordt bedreigd in Buenos Aires, bedreigt in New York, bedreigt in Brussel en ook bedreigt in Den Haag, waar zij uit haar appartement is gezet. Als dat niet multicultureel is, weet ik het niet meer!

5. Ayaan wordt bedreigd, omdat zij moslims heeft beledigd. Men schijnt altijd precies te weten dat het om “miljoenen moslims” gaat, maar vermoedelijk is de groep die zich echt beledigd voelt, heel klein. Klein, maar gevaarlijk – dat wel. Maar meer nog dan de moslims heeft Ayaan ons eigen Nederland beledigd. Zij heeft eerst links beledigd en daarna rechts. Zij heeft eerst mannen beledigd en daarna vrouwen. En ze heeft ook nog eens Anja Meulenbelt beledigd, dus feministen die in Mao geloven, moeten haar ook al niet. Door haar is het beeld van Nederland als tolerante natie in duigen gevallen.
Je kunt nu Allahs water over Allahs akker laten lopen, maar je kunt ook blij zijn dat zij voor een paar miljoen dollar per jaar uit de buurt is.

de Volkskrant, 27 september 2007