Misverstanden over Geert Wilders

Columns

Nu het er naar uitziet dat zijn Koranfilm er werkelijk zal komen, is het goed vier misverstanden over Geert Wilders in het oog te houden als straks de emoties losbarsten.

Misverstand 1: Geert Wilders is een populist.
Dit misverstand is vooral door de socioloog J.A.A. van Doorn in de wereld gebracht.
Je kunt het begrip “populist” natuurlijk op verschillende manieren definiëren, maar uitgangspunt is dat een populist zegt wat “het volk” graag wil horen en tevens zijn oren laat hangen naar wat “de onderbuik van de samenleving” graag wil. Zo bezien is Rita Verdonk eerder een populist, want die laat allerlei enquêtes houden om aan de hand van de resultaten te bepalen wat haar beweging Trots op Nederland ervan moet vinden.

Toen Tony Blair voor het eerst prime-minister wilde worden, stelde hij binnen de Labourpartij allerlei platforms in, die moesten nagaan wat er leefde in de Engelse samenleving. Aan de hand van hun bevindingen stelde Blair een actieplan op. Felix Rottenberg was erg enthousiast over die aanpak. Later ging Blair aan God vragen wat hij van bepaalde kwesties moest vinden en op grond daarvan stuurde hij troepen naar Irak, maar dat is weer een andere zaak.

In feite doet Wilders precies het tegenovergestelde. Hoe het volk erover denkt, schijnt hem niet eens zo veel te interesseren. Ik ga niet naar het volk, laat het volk maar naar mij toe komen, lijkt zijn strategie te zijn. Dat bleek toen Wilders de kerstboodschap van Koningin Beatrix kritiseerde. Ik dacht: nu gaat hij te ver, dat pikt het volk nooit, zelfs Pim Fortuyn heeft nooit op zo’n harde manier het Koninklijk Huis durven aanpakken. Maar Wilders kwam er met gemak mee weg, en won nog een zetel in de peilingen.

Opmerkelijk!

Geert Wilders2.bmp


Misverstand 2: Geert Wilders polariseert en dat is zeer kwalijk.

Een van de eersten die met het woord “polarisatie” op de proppen kwam, was de PvdA-politicus Ed van Thijn. Het ergerde hem dat de confessionele partijen voor de verkiezingen maar niet wilde kiezen tussen links (PvdA) en rechts (VVD). Daarom behoorde de PvdA een politiek van polarisatie te voeren, die de christenen zou dwingen een keus te maken. Van die polarisatiepolitiek is, zoals wel vaker bij Van Thijn, uiteindelijk niets terecht gekomen. De PvdA wilde veel te graag in de regering.

Tegenwoordig behoort Van Thijn bij het antipolarisatiefront van Doekle Terpstra. Toen die een advertentie op de voorpagina van Trouw mocht zetten, liet die krant die actie gepaard gaan met de vraag of men voor of tegen Doekle’s pamflet was. Op een gegeven moment gaf de teller aan: 49% voor Doekle en 51% tegen Doekle. De bijna perfecte polarisatie! Zo bereikte Doekle precies het tegenovergestelde van wat hij wilde. Het grote voordeel van polarisatie is wel dat het helderheid verschaft.

Misverstand 3: Wilders wil alle moslims het land uit.
Ik heb niet alles gevolgd wat Wilders heeft beweerd, maar volgens mij heeft hij gezegd dat alleen criminele moslims met een dubbel paspoort het land uit moeten. En hij heeft gepleit voor een immigratiestop.

Misverstand 4: Wilders moet worden vervolgd wegens zijn discriminerende opmerkingen.
Die strategie is niet zonder risico in een land waar het al moeite kost de Hofstadgroep veroordeeld te krijgen. Bovendien fulmineert Wilders tegen een boek dat juist vele discriminerende passages bevat, zoals bijvoorbeeld over ongelovigen: “Roept heden niet éénmaal om vernietiging, maar roept vele malen om vernietiging”.

Dat wordt een jij-bak.

Wanneer het tot een proces mocht komen, dan zullen die intolerante passages uit de Koran natuurlijk breed worden uitgemeten en het is de vraag wie met zo’n theologisch debat is gediend. Degenen die Wilders veroordeeld willen krijgen, zouden hem het liefst uit de politiek willen verwijderen, maar daartoe zijn alleen de kiezers bevoegd.

Het Parool, 26 januari 2008