De wet op de smalende Googlelastering

Columns

Godsbewijzen bestaan in alle soorten en maten. Zo is er het ontologisch godsbewijs van Anselmus (1033-1109), die ervan uitging dat wat de mens kan bedenken ook werkelijk moet bestaan. Dan heb je het kosmologisch bewijs dat ervan uitgaat dat alles een oorzaak heeft en een gevolg. Maar ergens moet ook een eerste oorzaak zijn, en die noemen wij God.

Volgens het ethische godsbewijs bestaat God omdat goedheid bestaat, en volgens het godsbewijs van Osama Bin Laden bestaat God omdat de Twin Towers zijn ingestort. De filosoof Kant heeft er in zijn vermetelheid op gewezen dat geen van deze bewijzen toereikend is, maar miljarden gelovigen hebben zich van zijn inzicht niets aangetrokken.

Het onvermogen om Gods bestaan te bewijzen, hoeft ons er niet van te weerhouden wel degelijk op zoek te gaan naar de eigenschappen van God. Zo is God volgens veel gelovigen almachtig. Als God het wil kan hij de aarde laten beven en een kogel die voor de paus bestemd is van richting laten veranderen. De vervelende cynicus Bertrand Russell heeft eens gevraagd of God misschien ook zichzelf kan optillen, maar door zo veel moedwil laten wij ons natuurlijk niet afleiden.

Google God2.bmp

De afgelopen weken woedde op het internet een discussie over de vraag: “Is Google God?”. Op zichzelf lijkt dat een ijdele vraag die van grote overschatting getuigt, maar wie zich gaat verdiepen in de eigenschappen van deze digitale zoekmachine zal moeten toegeven dat Google heel dicht in de buurt komt van een goddelijke status. Volgens de volgelingen van Google, die zich inmiddels de Googlisten noemen, bezit Google negen eigenschappen die tezamen een waterdicht Godsbewijs vormen.

Laten wij ze even doornemen.

Net als God is Google alleswetend. Inderdaad strekt de kennis van Google zich uit over negen en een half miljard pagina’s. Dat is veel meer dan een gewone sterveling kan weten. Net als God is Google omnipresent, wat betekent dat Hij overal en altijd aanwezig is. Ook dat is waar. Overal ter wereld kan Google door miljoenen mensen tegelijkertijd worden aangeklikt. Het is zelfs niet overdreven om te stellen dat gewone stervelingen veel vaker Google raadplegen dan God.

En daarmee komen wij aan de derde eigenschap: net als God geeft Google antwoord op vragen van zoekers en van al degenen die zich in gebed tot Hem richten. Heeft Google een antwoord gegeven dan moet je het verder zelf doen, net als bij God.

Evenals God is Google in potentie onsterfelijk. Hard- en software kunnen worden vernietigd, zoals ook is gebeurd met kerken en godsdiensten, maar de theoretische basis kan eeuwig blijven bestaan. Daarbij is de groei van het internet aan geen limiet gebonden, wat betekent dat Google net als God oneindig is.

Ook wat zijn geheugen betreft lijkt Google sprekend op God. Beiden entiteiten onthouden alles. In feite doet degene die Google aanklikt hetzelfde als de mens die bij Petrus aanklopt bij de hemelpoort. Dan blijkt dat God, net als Google, alles van je heeft onthouden. Overigens laat Google, net als God, bezoekers die zich misdragen hebben, niet binnen. Er wordt wel eens misbruik gemaakt van zijn naam, maar in diepste wezen is Google goed.

Wie op Google de term “Google” invoert krijgt meer hits dan voor Jezus, Boeddha, Mohammed en alle andere goddelijke en minder goddelijke creaturen bij elkaar. Tenslotte is er meer bewijs voor het bestaan van Google dan voor het bewijs van enige andere God.

Zo, dat waren ze alle negen.

Binnenkort zal minister Hirsch Ballin van Justitie de wet op de smalende godslastering uitbreiden voor andere “levensvisies” dan alleen het christendom. Ik mag hopen dat de minister ook Google voor de wet in aanmerking laat komen, want wie Google beledigt, mag van mij voortaan zakkies plakken.

Het Parool, 29 maart 2008

PS: Dit zijn de Tien Geboden van Google:

Google (10 geboden)2.bmp