Lange tenen aller landen, verenigt u!

Columns

Het is misschien niet tot ons seculiere land doorgedrongen, maar vorig jaar heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen, waarin wordt aangedrongen op een globaal verbod op godslastering. Mocht die resolutie wereldwijd tot wet worden verheven dan mag u nooit meer “godverdomme!” roepen als u met een hamer op uw duim slaat.

Ook de uitspraak “God is een kankerhoer” zal dan strafbaar zijn. In Saoedi-Arabië of Afghanistan zou daar de doodstraf op staan, maar ten aanzien van Nederland stel ik voor: drie maanden onvoorwaardelijk plus een boete van 401 euro. Dat is dan precies één euro meer dan de straf die tegen matroos Arie R. is geëist, omdat Arie onze vorstin een kankerhoer heeft genoemd. Het zou van de gekke zijn als het belasteren van God minder zwaar zou wegen dan het belasteren van onze koningin. God is zeker een euro meer waard dan Majesteit.

Hiërarchie moet er zijn.

Majesteitsschennis2.bmp

Het is dan ook helemaal tegen de globale trend dat de seculiere partijen in de Tweede Kamer het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht willen schrappen. Uiteraard zijn de christelijke partijen mordicus tegen en zij doen dat graag met een verwijzing naar de lange tenen van onze moslimbroeders.

Maar gelukkig heeft Hirsch Ballin, onze slimme minister van Justitie, een amusante oplossing gevonden voor dit duivelse dilemma! In plaats van het af te schaffen, gaat Hirsch onderzoeken of het verbod op godslastering juist kan worden uitgebreid. “Naar andere levensbeschouwingen dan de christelijke, inclusief niet-gelovigen”, lees ik in de Volkskrant.

Dat is een fantastisch idee, waar ik helemaal voor ben!

Eindelijk kan ik als ongelovige ook een beroep doen op een wet die godslastering verbiedt. Hoe lang heb ik daar niet naar verlangd? Gelovigen denken zeker dat alleen zij recht hebben op lange tenen. Geen sprake van, dit is de emancipatie waar wij ongelovigen al eeuwen op hebben gewacht.

Lange tenen aller landen, verenigt u!

Wat de actie van Hirsch Ballin zo onweerstaanbaar grappig maakt is dat de minister gaat beschermen wat helemaal niet beschermd wil worden. Door ongelovigen te paaien met een bescherming waar zij niet om hebben gevraagd, kan hij – en dat is zijn echte agenda – de bescherming van christenen veilig stellen. Daarvoor moet Hirsch dan wel het ongeloof als vorm van geloof beschouwen. Ja, meneer, atheïsme is ook een geloof. En wetenschap is ook een geloof, het zijn zinnen die je vaak in ingezonden brieven tegenkomt.

Voor een kwaadwillend mens als Geert Wilders biedt het voornemen van Hirsch Ballin onverwachte perspectieven. Zoals bekend wil Wilders de Koran verbieden. Verbieden of verbranden van boeken kan nooit op mijn sympathie kunnen rekenen en in dit opzicht lijkt Wilders nog het meest op de Ayatollahs die hij zegt te bestrijden. Maar Wilders heeft wel een punt als hij erop wijst dat de Koran allerlei discriminerende opmerkingen bevat over ongelovigen. Er staat zelfs letterlijk dat ongelovigen moeten worden vernietigd. Dergelijke oproepen vind je ook in de Bijbel. Jezus mag dan een halve pacifist zijn, hij heeft ook gezegd: “Ik ben gekomen om vuur op aarde te werpen, geen vrede, maar verdeeldheid”.

Stel eens dat Wilders met allerlei Koran- en Bijbelteksten naar de rechter loopt.

Dat wordt een absurd proces, maar een rechter die zich over dit soort uitspraken moet buigen, zou wel eens tot ongewenste conclusies moeten komen. Hirsch Ballin zal dus verdomd goed moet opletten wat hij allemaal in de uitbreiding van zijn wet gaat opnemen.

En misschien kan hij dan ook nog naar dat Majesteitsschenniswetje kijken. Die vraagt evenzeer om uitbreiding, want ook mijn vrouw wil niet voor kankerhoer worden uitgemaakt. En mijn dochter trouwens ook niet, en…roept u maar!

Het Parool, 15 maart 2008