Hele en halve complottheorieën.

Buitenhof

In 1973 publiceerde de Amerikaanse journalist David Wise een dik boek, getiteld: The Politics of Lying – de politiek van het liegen. In zijn boek onthulde Wise groot aantal geheime CIA-operaties, waarover verantwoordelijke politici bereid waren geweest de ene leugen na de andere te verkondigen.

David Wise.jpg

Toen The Politics of Lying uitkwam, zat Amerika midden in de Watergate-affaire. De wereld zag de ondergang van een liegende president, die zich liet vertegenwoordiger door de grootste leugenaar van allemaal, zijn perschef Ron Ziegler. Die werd mr. Zigzag genoemd, omdat hij de ene leugen probeerde te verkopen met de volgende leugen.

Ron Ziegler.jpg

David Wise stelde de vraag: hoe is het mogelijk dat er midden in het hart van de Westerse democratie zo wordt gelogen?
In Den Haag, het hart van de Nederlandse democratie, beschuldigden deze week het kabinet en Geert Wilders elkaar van het vertellen van leugens. Met als resultaat: een derde van de Nederlandse bevolking denkt dat het kabinet liegt. Je kunt dat een verontrustend hoog cijfer vinden, je kunt ook van mening zijn dat deze houding getuigt van een gezond wantrouwen jegens de overheid.

Nu ben ik als gezagsgetrouwe burger geneigd Geert Wilders ongelijk te geven en de minister te geloven, maar het moet mij van het hart dat het kabinet in deze kwestie een paar enorme stommiteiten heeft begaan. Uit ervaring weten wij dat ambtenaren slordig en geborneerd kunnen zijn. Zo staan in de vrijgegeven notulen van de gesprekken tussen Ayaan Hirisi Ali en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding niet alleen allerlei spel- en stijlfouten, maar ook zo veel feitelijke onjuistheden dat je je afvraagt of die ambtenaren de basisschool hebben afgemaakt. Ze schrijven bijvoorbeeld dat Oslo de hoofdstad is van Zweden.

Het a4’tje dat moet bewijzen dat Wilders heeft gelogen, is zowel gedateerd op 31 oktober als op 31 november 2007, een dag die niet eens heeft bestaan. Het zal een vergissing zijn, maar toch. Ook had men de schriftelijke weergave van het gesprek aan Wilders moeten toesturen, zodat die eventueel bezwaar had kunnen maken. Nu heeft het geen zin meer om de bij het gesprek aanwezige ambtenaar onder ede te horen. Een ambtenaar valt niet graag zijn eigen minister af en meineed is gauw gepleegd.

Zelfs als wij aannemen dat het kabinet uit keurig nette mensen bestaat, die altijd de waarheid spreken en die zelfs op koopzondag naar de kerk gaan, dan nog is het niet moeilijk in te zien dat die lamlendige slordigheden de basis gaan vormen van allerlei hele en halve complottheorieën.

Bijvoorbeeld: als de minister-president wel degelijk wist dat Wilders enkele sura’s uit de Koran zou scheuren waarom heeft hij dan op vrijdag 7 maart j.l in Netwerk gezegd dat hij niet op de hoogte was van de inhoud van de film, hetgeen in dezelfde uitzending onmiddellijk door verschillende experts werd betwijfeld. U kunt dat terugzien op de website van Netwerk. Met andere woorden: als Balkenende in het kamerdebat niet heeft gelogen, dan heeft hij dat in elk geval wel gedaan in Netwerk.

Of vice versa.

Balkenende (Fitna).jpg

David Wise wist waarom: regeringsleiders vinden dat zij mogen liegen in het belang van de staat. Gewone burgers en kamerleden hebben dat privilege niet, zelfs niet als zij Geert Wilders heten.

Buitenhof, 6 april 2008