Jort houdt zich echt kranig

Columns

Omdat ik even mijn buik vol had van Wilders en van het islamdebat, omdat ik mij ook niet wilde verdiepen in de klacht van premier Balkenende aan het adres van het weekblad Opinio, omdat ik bovendien in dat andere weekblad VN werd geconfronteerd met “de twaalf grootste denkers van Nederland”, waarvan ik er zeker tien volkomen oninteressant bleek te vinden, en omdat…

Het Parool sinds een paar dagen weer helemaal fris en vrolijk oogt, ja, daarom – oh lezer! – wil ik in deze column aandacht besteden aan de gebeurtenis die de hele Amsterdamse grachtengordel en zijn omgeving al dagen lang in haar greep houdt.

Inderdaad, het is niet Fitna, maar het filmpje waarop wij Georgina Verbaan in een café zien “bekken” met een jongeman die duidelijk haar geliefde Jort Kelder niet is. Gerenommeerde bladen als de Volkskrant, Trouw en NRC.Next hebben zich elk op hun eigen, hypocriete wijze bezig gehouden met de affaire, dus waarom zou ik achterblijven?

Georgina Verbaan (bekken).jpg

Laat ik voorop stellen dat ik als seksgenoot volledig achter Jort sta, maar toch ben ik nu blij dat hij geen hoofdredacteur is geworden van deze krant. Een jaar geleden is daar, althans volgens sommigen, nog even sprake van geweest. Stelt u zich eens voor dat een nieuwbakken hoofdredacteur zijn totaal gerestylde krant aan de verzamelde wereldpers toont, terwijl zijn vrouw op de nationale televisie een wildvreemde man aan het aflebberen is. Dat wil je echt niet, dan kun je even goed meteen een abonnement op De Telegraaf nemen.

Maar eerst iets anders.

Misschien herinnert u zich nog dat ik een paar maanden geleden heb op deze plek heb geopperd om de roddelpers met eigen wapens te bestrijden, dit naar analogie van het voorstel van Rudy Kousbroek om een grote mobiele versterker te bouwen, die ingezet kan worden tegen een ieder die zich schuldig maakt aan geluidsoverlast. Het gaat daarbij om een apparaat, dat in staat is om alles wat het opneemt tienvoudig versterken en terugkaatsen naar degene die het geluid veroorzaakt.

De site waarop u alles kwijt kunt over roddeljournalisten en roddelbladen werd afgelopen week gelanceerd en heet Papparazzi.nl. Mocht u derhalve meer weten over de buitenechtelijke relatie van Guido den Aantrekker (Story), de baarmoeder van Barbara Plugge (Privé) of over de opgezwollen prostaat van Evert Santegoeds (Privé), aarzel dan niet het een en ander door te geven. Ook filmpjes zijn welkom.

En dan nu terug naar de bekkende Georgina Verbaan.

Het bewuste filmpje werd door Daphne Bunskoek getoond in RTL Boulevard. Ten opzichte van Jort was dat natuurlijk een rotstreek en een dag later bood Daphne excuses aan. Maar dat kwam Daphne op haar beurt weer op een schrobbering te staan van medepresentator Gordon, die de reactie van Daphne “kwalijk” noemde. En laten wij eerlijk zijn: op zichzelf heeft Gordon gelijk. Als je je goed laat betalen om elke avond allerlei geroddel en geleuter de huiskamers in te slingeren, moet je niet ineens deftig doen als er een vriend of een vriendin bij betrokken is.

Toch komt deze faux pas voor Daphne Bunskoek goed uit. Ik zie haar als een talentvolle vrouw, die aan het verpieteren is bij zo’n programma als RTL Boulevard. Dat is ver onder haar niveau, ze had daar al lang weg moeten wezen. Met genoegen lees ik dan ook dat zij inmiddels door de VPRO is aangezocht om een aantal programma’s te presenteren over de moderne vrouw. Daar is ze geknipt voor. Misschien zou zij ook het wetenschapsprogramma Noorderlicht kunnen overnemen, want dat heeft nu ook een opknapbeurt nodig.

En wat Jort betreft: die houdt zich kranig. Ik gun hem eigenlijk Daphne Bunskoek, maar ik vrees dat dat misschien te hoog gegrepen is.

Het Parool, 5 april 2008