Padre Pio

HUMAN

In de Santa Maria della Grazie-kerk in het Italiaanse stadje San Giovanni Rotondo is lijk van Padre Pio (1887-1968) na veertig jaar opgegraven en in een glazen kist gelegd, zodat duizenden pelgrims een blijk kunnen werpen op de kapucijner monnik, die tijdens zijn leven zo veel wonderen schijnt te hebben verricht.

“Opgegraven Padre oogt nog als nieuw”, meldde de Volkskrant, “met dank aan een Brits bedrijf dat is gespecialiseerd in de productie van wassen beelden, en het gelaat van Pio tot in detail reconstrueerde”.
Mij verbaast het niets dat Madame Tussaud er aan te pas moet komen om het geloof van de roomse kerk levend te houden.

Padre Pio.jpg

Padre Pio verbaasde de wereld met zijn bloedende stigmata. Die zijn echter omstreden. Zo werd hij door Paus Johannes XXIII beschouwd als een oplichter. Opnieuw een teken dat Johannes een van de weinig verlichte geesten is geweest die het tot het pontificaat zijn geroepen.

In elk geval meldt Wikipedia dat “er in San Giovanni Rotondo nog mensen in leven die als jongen de cel van de priester zijn binnengeslopen en daar, zo vertellen zij, twee spijkers op het nachtkastje vonden”.

Ook zijn er berichten dat Padre Pio zijn wonden heeft bewerkt met een bepaald soort zuur, zodat ze bleven bloeden zonder dat het gevaar van infecties optrad.

Overigens is het opgraven niet zonder slag of stoot gegaan, zoals eerder te lezen viel in Trouw: “Pio’s familieleden hebben gedreigd dat zij de lokale bisschop voor het gerecht zullen slepen, als het lijk wordt weggehaald uit de grafkelder van de aan Pio gewijde pelgrimskerk in het Zuid-Italiaanse San Giovanni Rotondo.

De bisschop van het plaatsje zegt dat hij toestemming van het Vaticaan heeft om het lichaam op te graven, maar de advocaat van een nicht van de heilige, tevens hoofd van een gezelschap van Padre Pio-aanhangers, zegt dat hij al het nodige zal doen om wat hij noemt ’ontwijding van het stoffelijk overschot van de monnik’ te voorkomen”.

De familie heeft dus verloren.

Padre Pio2.jpg

De ontwijding heeft plaats gevonden, al heeft de burgemeester van Rotondo verklaard dat bij het open van het graf er beslist geen onaangename geur te bespeuren viel. Daarmee heeft Padre Pio beslist Lenin verslagen, wiens dode lichaam pas na veel moeite succesvol is gebalsemd. De anarcho-fascist Erich Wichman heeft er nog een pamflet over geschreven met de korte titel: “Lenin stinkt!”.

Padre Pio geloofde uiteraard dat het einde der tijden nakende was. Meer daarover op de site: grenswetenschap.nl.

Verschillende malen is Padre Pio min of meer geexcommuniceerd binnen zijn eigen kerk. Er zijn ook verschillende kerkelijk onderzoeken naar hem gedaan. In 1923 werd hij officieel een bedreiger genoemd. Maar het publiek bleef komen, op zoek naar wonderen.

Een van die wonderzoekers zou later heel bekend worden, zo valt te lezen op deze site:

“Ook heeft een zieke baby van zes maanden, door zijn moeder meegenomen naar pater Pio maar onderweg gestorven, het leven teruggekregen op voorspraak van pater Pio. De vorige paus, Johannes Paulus II, heeft als hulpbisschop van Krakau op 17 november 1962 een brief geschreven aan pater Pio met het verzoek te bidden om de genezing van een ernstig zieke vrouw, een 40-jarige moeder van een gezin van vier kinderen, waarmee hij, Karol Wojtyla, een hechte vriendschapsband had. Na 11 dagen, op 28 november, stuurde hij reeds een bedankbrief aan pater Pio. De ernstig zieke was net voor de operatie plotseling genezen. Pater Pio gaf Angelo Battista de opdracht deze twee brieven te bewaren, want “eens zullen zij belangrijk zijn”. Die woorden begreep Angelo pas, toen Karol Wojtyla op 16 oktober 1978 bekend werd gemaakt als de nieuwe paus. Hij was nu dus een kroongetuige.

Logisch dat Wojtyla later Padre Pio heilig zou verklaren. Inmiddels loopt het storm op het lijk.

27 april 2008