Heer, geef ons lagere benzineprijzen!

HUMAN

De afgelopen twee weken moest ik verstek laten gaan in Live Desmet. Via de Duitse Autobahnen reed ik naar Zwitserland voor een kleine vakantie. Vaste luisteraar Kara Jansen stuurde mij het volgende bericht na uit het Reformatorisch Dagblad:
BERLIJN – Een groep Duitse gelovigen bidt bij verschillende tankstations in het land om lagere benzineprijzen.
De groep Prayer at the Pump is ervan overtuigd dat „het gebed het antwoord is voor elk probleem”, zo meldt het protestantse magazine Pro zaterdag zijn digitale editie Spiegel Online. Het gaat om zo’n 200 mensen die rond het weekend op pad gaan.

Dat levert de beweging inmiddels massale media-aandacht op. „We vragen God om in te grijpen in de levens van hen die de prijzen zo hard laten stijgen”, zo wordt de leider van de groep, Rocky Twyman, geciteerd. Hij gelooft in de kracht van het gebed: „De benzineprijzen zullen zeker dalen, net zoals zeker is dat de muren van Jericho zijn gevallen”.

Helaas heb ik de bidders onderweg niet gezien, maar misschien heb ik niet goed opgelet. Mogelijk hebben de Duitsers nog moeite hun Amerikaanse voorbeeld Rocky Twyman na te volgen.

Rocky Twyman.jpg

Hun streven – lagere benzine prijzen – is mij echter dusdanig sympathiek dat ik mij graag bij de groep als bidder wil aansluiten.
Daarom ging ik voor en volgde Theodor Holman mij in het volgende gebed: “Heer, gij Grote en Goede, geef ons onze dagelijkse benzine voor lagere prijzen. Gij, die alles kan, die zelfs zichzelf kan optillen, wilt u ervoor zorgen, dat wij nietswaardige mensen in elk geval het kwartje van Kok terugkrijgen. Amen!”.

Aan het eind van de uitzending verklaarde Theodor dat de benzineprijzen aan het dalen waren. Zie je wel: bidden helpt!

BRIEF VAN EINSTEIN OVER GOD

Een brief van natuurkundige Albert Einstein, waarin hij aangeeft hoe hij tegen religie aankijkt, heeft eergisteren op een veiling in Londen 170.000 Britse ponden (214.000 euro) opgebracht. Dat was ongekend veel hoger dan de richtprijs van 6.000 tot 8.000 pond (7.500 tot 10.000 euro).

Brief Einstein.jpg

“Het woord god is voor mij niets meer dan de uitdrukking en het product van menselijke zwakheden, de Bijbel een verzameling eerbare, maar evengoed primitieve legenden die niettemin behoorlijk kinderlijk zijn”, schreef Einstein in 1954 aan filosoof Eric Gutkind.De opbrengst van de brief is een record, ongeveer viermaal zo hoog als ooit voor een brief van Einstein is betaald. “Hij is een van de grootste wetenschappelijke, filosofische denkers aller tijden, die hier beknopt zijn antwoord op fundamentele vragen op papier heeft gezet”, verklaarde veilingdirecteur Rupert Powell. “Deze vragen over God, religie en jodendom zijn vandaag nog net zo relevant als vijftig jaar geleden toen Einstein de brief schreef.”

Albert Einstein (1879-1955) kwam uit een liberaal-joods gezin en ging als kind naar een rooms-katholieke school. “Voor mij”, schrijft hij aan Gutkind, “is de joodse religie net als alle andere de incarnatie van de allerkinderlijkste bijgelovigheden.” Over het Joodse volk schrijft Einstein dat hij er weinig ‘uitverkorens’ aan kan zien. Hij hoort er “met vreugde” bij, maar “voor zover mijn ervaring reikt, zijn ze niet beter dan andere groepen mensen, al zijn ze tegen de ergste kankers beschermd door gebrek aan macht”.

Dat Einstein niet veel op had met joods of christelijk geloof, was uit andere bronnen al bekend. Tegelijk was hij ook boos als “mensen die zeggen dat er geen God is”, hem in hun kamp wilden inlijven.

In een persoonlijke God geloofde Einstein niet, maar omdat uit zijn eigen theorieën volgde dat het heelal een begin moest hebben, geloofde hij wel in iets of iemand die aan de basis van het leven stond. “Ik ben geen atheïst en, ik denk, ook geen pantheïst”, zei hij in een interview in 1929.

“Wij zijn in de positie van een kind dat een enorme bibliotheek binnenloopt, vol boeken in allerlei talen. Het kind weet dat iemand die boeken geschreven moet hebben. Het weet niet hoe. Het begrijpt de talen niet waarin ze zijn geschreven. Het kind vermoedt vaag een geheimzinnige orde in de opstelling van de boeken, maar het kent die niet. Dat, zo lijkt mij, is de houding van zelfs de intelligentste mens ten opzichte van God.”

De brief werd geveild bij Bloomsbury in Londen, een veilinghuis gespecialiseerd in boeken. De verkoop viel samen met zijn 25-jarig jubileum.

Veel gelovigen hebben gesuggereerd dat Einstein eigenlijk diep in zijn hart religieus was. Ook zijn ironische maar tevens diepzinnige opmerking “God dobbelt niet” is vaak misbruikt om aan te tonen dat Einstein toch wel in God geloofde. Deze brief maakt geen einde aan een mythe – die bestond toch al niet – maar kan wel een einde maken aan alle pogingen om van Einstein een religieus man te maken.

GREGORIUS NEKSCHOT EN DE WET OP SMALENDE GODSLASTERING

Een week gelezen lazen wij in verschillende kranten dit bericht:

“De brief over godslastering die het ministerie van Justitie vorige week per abuis op de eigen website plaatste, keert in eenzelfde vorm niet meer terug. Dat zei vicepremier en PvdA-leider Bos vrijdag na afloop van de ministerraad. Op de vraag of hij daarmee bedoelde dat het kabinet zich niet kan vinden in de exacte strekking van de brief, antwoordde Bos: “Het kabinet is het uiteraard nooit eens met conceptbrieven, maar ik geloof dat ik dat inderdaad zojuist per ongeluk heb gezegd.”

In de brief, waarover de besluitvorming in het kabinet nog niet was afgerond, schreef minister Hirsch Ballin van Justitie (foto) aan de Tweede Kamer dat hij het makkelijker wil maken om burgers die een godsdienst of levensovertuiging belasteren, te straffen. Strafbaar is, als het aan de bewindsman ligt, in de toekomst niet zozeer het beledigen van een bepaald godsbeeld, maar “het zich beledigend uitlaten ten aanzien van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.”

In tegenstelling tot een meerderheid in de Tweede Kamer die het verbod op godslastering het liefst in zijn geheel afgeschaft ziet, wil Hirsch Ballin het verbod nieuw leven inblazen”.

De stiekeme publicatie op de website gebeurde juist op het moment dat Hirsch Ballin even op vakantie was. Achter de ministers rug dus eigenlijk werd het erop gezet, waarna door minister Bos de indruk werd gewekt dat de kwestie van de baan zou zijn. Maar dat is geenszins het geval! De kwestie gaat voor het zomerreces nog een enorme rol spelen, want Hisch Ballin laat het er niet bij zitten.

Dat het de minister Ernst is, bleek onmiddellijk na zijn terugkomst. Het is niet toevallig dat de cartoonist Gregorius Nekschot vlot daarna werd gearresteerd, zogenaamd wegens het verspreiden van haatzaaiende prenten. De aangever was de namaak-imam Abdul Jabber van der Ven, dezelfde flapdrol die ooit bij Andries Knevel zo altruistisch Geert Wilders kanker toewenste.

Over haatzaaien gesproken

De aangifte was al gedaan in 2005. Bij de verdediging van de actie van het Openbaar Ministerie zei de Hirsch Ballin dat het zo lang had geduurd, omdat men er drie jaar over had gedaan het pseudoniem van de cartoonist te achterhalen. Dat is zo’n stompzinnig argument dat je hier wel van een leugen moet spreken.

Drie jaar! Had de minister mij niet even kunnen bellen!

Nekschot1.jpg


Humanistische Omroep, 18 mei 2008