Het wordt niets met die aanklachten

HUMAN

Bij het Ministerie van Justitie zitten ze met hun handen in het haar wat betreft de aanklacht tegen de cartoonist Gregorius Nekschot. Minister Hirsch Ballin zou er het liefst vanaf willen, want inmiddels is wel duidelijk dat het helemaal niets kan worden met die aanklacht. In de rechtzaal zal het onherroepelijk uitdraaien op een roemloze nederlaag. En daarna zou de aangeklaagde de overheid wel eens een claim ter schadeloosstelling kunnen offreren. De enige die men een plezier doet met het doorzetten van de affaire is de namaak-imam Jabber van der Ven, maar niemand wil zich werkelijk associeren met deze charlatan.

De tactiek van het Justitie bestaat eruit om alle aanklachten in ontvangst te nemen en ze dan langzaam te laten doodbloeden. Het Openbaar Ministerie is niet erg gelukkig met de energie die ze nu voor galerij moet ontplooien, maar inmiddels zit er niets anders op dan te doen alsof een zaak alle aandacht heeft.

Zoals de nieuwe actie tegen de website Hoeiboei.

Dat is een eniszins querulante, maar toch lezenswaardig site. Hoeiboei is de verzuchting die telkens door Frits van Egters wordt gedaan, de grote held uit Reve’s debuutroman De avonden.

Wie er dit keer achter de aanklacht zit is onduidelijk, maar de beheerster van de site ontving de volgende uitnodiging van Politie Amsterdam-Amstelland.

Hoeiboei.bmp

Ik denk niet dat Hoeiboei zich ergens druk om moet maken. Gewoon vragen waar het over gaat. Beleefd zijn met een spottende ondertoon, dat is de beste manier om de boven ons gestelden een ongemakkelijk gevoel te geven.

Hoeiboei heeft overigens geen gehoor gegeven aan de oproep.

Tegelijkertijd komt nu een tegenstroom op gang, dat krijg je ervan. Zo is bij “de subsidiespons” MDI (Melding Discriminatie Internet) een klacht over discriminerende uitlatingen in de Koran niet ontvankelijk verklaard. Het volgende bericht haalde ik van de site Het Vrije Volk:

MDI2.bmp

De site heeft er nog een foto bij afgedrukt, waarvan ik dacht dat die gefotoshoped was, maar volgens Theodor Holman die er langs fietste, is het echt zo gebeurd.

Randwijk.bmp


HERKERSTENING VAN NEDERLAND

Volgens een recent onderzoek bezoekt nog maar twintig procent van de gelovigen regelmatig een kerk of een moskee. Niettemin heeft de Protestantse Kerk Nederland grootste plannen, getuige het volgende bericht dat wij in het dagblad De Pers aantroffen:

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stoft een oude traditie af; verspreiding van het evangelie onder niet-gelovige medeburgers. “We starten inderdaad een poging tot herkerstening van Nederland”, geeft Paul Hollaar, woordvoerder van de PKN, toe. Niet via zieltjeswinnerij aan de deur, maar met speciale kerkdiensten en cursussen voor niet-gelovigen, intensief gepromoot via de lokale media.

De PKN, in 2004 ontstaan door een fusie van drie protestantse stromingen, telt nog twee miljoen leden verdeeld over 1.800 kerkgemeenten. Maar meer dan de helft van hen bezoekt niet eens maandelijks de kerk. Actie is nodig, vindt de PKN, wil ze niet binnen twintig jaar verdwijnen. Hollaar: “We ondernamen wel missionaire activiteiten, maar zelfs onze eigen achterban dacht dat dit alleen op ontwikkelingslanden gericht was.”

PKN-predikant Hans van Ark weet hoe een protestant succesvol zijn woord verspreidt: hij liet de Pauluskerk in Wezep met vijfhonderd mensen groeien. Het geheim: een team van missionair gedreven kerkleden, actieve public relations en diensten toegesneden op doelgroepen, zoals kinderen of niet-gelovigen.

Vanaf september gaat Van Ark in de 1.800 PKN kerken aan het werk. De zendingsbevlogen evangelicalen en pinkstergelovigen zijn al een tijdje actief op jacht naar nieuwe zielen. Het zijn de enige christelijke stromingen die er in slagen hun ledental op peil te houden en zelfs nieuwe aanwas weten te kweken. De PKN haalt inmiddels de banden met de beide geloofsgemeenschappen aan.

Wij willen de PKN vanaf deze plaats een welgemeende blijk geven van onze bewondering voor de grootse taak die het kerkgenootschap op de schouders heeft genomen. Jammer dat de PKN’ers niet meer bij ons aan de deur komen.

DE GESLUIERDE WEERVROUW

Het volgende bericht stond in de Spits:

In België is ophef ontstaan over de presentatie van het weerbericht op Télé Bruxelles dinsdag door een vrouw in een boerka. Liberale politici in het bestuur van de omroep spreken over een schandaal. Ze hebben vrijdag een indringend gesprek met de directeur, die inmiddels toegeeft dat de uitzending zo niet had mogen plaatsvinden. In Brussel is het dragen van boerka’s verboden.

De omroep geeft sinds november zijn kijkers de kans zelf het weerbericht te presenteren. In het filmpje van gisteren verscheen een zekere Fadila, die de weersvoorspellingen voor vandaag presenteerde in een boerka, zodat alleen haar ogen te zien waren.

weervrouw.bmp

Het optreden van de weervouw was ook op You Tube geplaatst, maar toen ik het voor de tweede maal wilde zien, was het weggehaald.

Judit Neurink, correspondente van Trouw in Irak, die ook bij de uitzending aanwezig was, maakte ons erop attent dat de vrouw geen boerka draagt, maar een nigaab. Dat is een sluier die uit twee gedeelten bestaat. Waarvan akte.

Humanistische Omroep, 20 juni 2008