Over een discriminerende mop

HUMAN

ISRAEL ZESTIG JAAR EN TOCH LACHEN

De staat Israël bestond onlangs zestig jaar, maar veel te lachen viel er niet. Israël is in een conflict met de Palestijnen verwikkeld, dat halve wereld verscheurd. Ik probeerde toch nog iets feestelijks te vinden en stuitte op een artikel op InfoNU.nl over Joodse humor.

Joodse humor wordt vaak vereenzelvigd met de mop. Maar de mop an sich is vaak iets vreselijks. Vooral joden geneerden zich voor de moppen van Max Tailleur (1909-1990), die met zijn Geinlijn het Nederlandse volk voorzag van de dagelijkse mop.

Der Witz.jpg

Wanneer het over dit onderwerp gaat wordt vaak verwezen naar Der Witz van Sigmund Freud.
Dat boekje heb ik wel eens geprobeerd te lezen, maar het is zo humorloos dat ik er nooit doorheen ben gekomen. Het probleem is natuurlijk dat als je wilt uitleggen wat humor is jezelf niet grappig mag zijn. Volgens Freud was humor het enige wapen dat het leed van de diaspora kon verzachten.

Op de Infosite staan verschillende joodse moppen, die lijden aan het euvel van veel moppen: ze zijn niet leuk. Maar ik vond er toch één die ik hier na wil vertellen. Ik zal hem navertellen in een enigszins uitgebreidere vorm, zodat meer duidelijk wordt dat discrimineren de grappigheid van een mop kan vergroten.

Helm op, riemen aan, daar gaan we:

God heeft een paar geboden bedacht en Hij wil die graag aan de mensen geven.

Eerst komt Hij bij de Fransen en zegt: “Ik heb een mooi gebod voor jullie. Gij zult niet echtbreken en niet vreemd gaan”.

Maar de Fransen antwoorden: “Nee, bedankt, zeg. Dat is niets voor ons. Zo’n gebod willen wij niet”.

Waarop God vertrekt en verder zoekt.

God komt dan bij de Marokkanen – Italianen is ook goed.

“Luister”, zegt God. Ik heb een mooi gebod voor jullie: Gij zult niet stelen!”.

Maar de Marokkanen (of Italianen) hebben helemaal geen zin in dat gebod en ook zij sturen God weg,

Dan komt Hij bij de Duitsers: “Hoor eens, jongens, ik heb een gebod voor jullie. Gij zult niet doden”.’

Maar de Duitsers zien daar helemaal niets in. Ze vinden zo’n gebod maar flauwekul. En weer moet God verder. igszins wanhopig gaat God verder.

Dan komt Hij tenslote bij de Joden aan en zegt: ‘Ik heb een gebod voor jullie.”.

Waarop de Joden vragen: “‘O ja? Wat kost dat dan?”.

‘Niets,’ zegt God, ‘het is gratis”.

‘Prachtig!”, roepen de Joden, ‘doe er dan maar tien!”.

Deze mop is nog net te doen, omdat hij niet alleen andere groepen discrimineert, maar ook de eigen groep. Dat zou je zelfironie kunnen noemen.

MAAK ALLE BOEKEN GRATIS VOOR DE POLITIE!

Nadat de politieagent de Koranvertaling van Kader Abdolah met korting mag aanschaffen – dankzij steun van het kabinet – heeft de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) het aanbod gedaan de Bijbel in de statenvertaling van 1637 gratis aan het korps te verstrekken.

Koran-abdolah1.jpg

Je hebt altijd baas boven baas.Helaas heeft de politie Amsterdam-Amstelland het aanbod afgeslagen, omdat men “niet in een discussie Bijbel versus Koran terecht wil komen”.

Jammer, want nu lijkt het erop dat de Koran heeft gewonnen.

Om een einde aan deze voortrekkerij te maken, zou je bijvoorbeeld ook Richard Dawkins’ bestseller God als misvatting met vette korting moeten aanbieden. Opdat de politie ook atheïsten beter kan begrijpen.

Trouwens, de politie heeft veel te maken met hoeren en pooiers. Die komen bijna op elke pagina voor in het zojuist verschenen deel 3 van Ik Jan Cremer. Voor een beter begrip van pompen en prostitutie: leg de nieuwe Cremer gratis met een kapotje op het nachtkastje van elke diender!

VAL DOOD

Waarom wordt een goed doel zo vaak gekoppeld aan nutteloze prestaties? Overal ter wereld wordt er naar hartelust gehold, gefietst, gevoetbald, geskied en geroeid voor het goede doel. Het kan ook zo:

LONDEN – De anglicaanse aartsbisschop van York, John Sentamu, maakt dinsdag vanaf 3,8 kilometer een parachutesprong. Hij wil zo geld bijeenbrengen voor een stichting die opkomt voor familieleden van een regiment parachutisten dat in Afghanistan dient.

John Sentamu1.jpg

De 53-jarige Sentamu, die van Ugandese afkomst is, heeft tegen journalisten gezegd dat hij bij zijn sprong zal denken aan ,,alle families die een geliefde in het conflict hebben verloren en aan de helden die gewond naar huis zijn teruggekeerd.”

De Britse aartsbisschop besloot de sprong te maken, toen hij tijdens een liefdadigheidsdiner de zakenman Guy Brudenell over de stichting hoorde spreken. Brudenell zei een sprong voor het goede doel te gaan maken, waarop de bisschop hem toezegde hetzelfde te doen”.

Vreemd, dat mensen kennelijk niet “om niet” kunnen geven. Er is toch altijd iets van: voor wat hoort wat. Wees even gek voor het goede doel. Drink tien liter bier achter elkaar, doe je broek uit, eet honderd eieren, spring parachute. Zo maar altruist zijn, is vermoedelijk het moeilijkste dat er bestaat. Misschien is alleen iets zinvols bedenken nog moeilijker. En wat zou zo’n vlucht voor de sprong eigenlijk kosten?

John Sentamu2.jpg

Humanistische omroep, 30 mei 2008