Waarom wij niets meer horen van Ella en Jacqueline

Columns

Het was maandagmorgen en spindoctor Dig Istha zette zich in Den Haag achter zijn bureau. Hij nam de stukken door van de afgelopen week en ook raadpleegde hij de agenda om te zien wat er voor de komende week op het programma stond. Op dat moment werd er op de deur geklopt.

“Binnen!”.

De deur ging open en Ella Vogelaar, minister van Wonen, Wijken en Integratie, deed bedeesd een stap naar voren.

“Goedemorgen, mijnheer Istha”, zei ze.

“Goedemorgen, Ella”, antwoordde de spindoctor, “kom verder en ga zitten”.

De minister ging zitten, terwijl de spindoctor zonder op te kijken zich verdiepte in de stukken. Die situatie duurde echter niet lang, want er werd opnieuw op de deur geklopt.

“Binnen!”.

Wederom ging de deur open en daar stond Jacqueline Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

“Goedemorgen, mijnheer Istha”, zei ze.

Dig Istha.bmp

“Goedemorgen, Jacqueline, “kom verder en ga zitten”.

Bijna op haar tenen trad de bewindsvrouwe van VROM binnen om plaats te nemen naast haar collega van de prachtwijken.

De spindokter bestudeerde nog altijd de stukken.

Het bleef nu enige tijd stil, maar toen verbrak de spindokter de stilte.

“Dames!”, riep hij, “het gaat goed! Al een week lang zijn wij niet meer in het nieuws. En geen nieuws betekent in jullie geval ontegenzeggelijk goed nieuws. Zelf heb ik daarentegen niet stil gezeten. Met het uitschakelen van Rogier van Castricum, die vervelende verslaggever van Geen Stijl, maken wij vorderingen. Hij is nu in Zwitserland om de Nederlandse voetbalfans lastig te vallen, dus hebben wij nu even geen last van hem, maar wij weten dat hij binnenkort terugkeert. Wij weten ook dat die Van Castricum opereert vanuit de Koninginneweg in Amsterdam. Wij hebben daar een webcam opgehangen, zodat wij nu precies zijn gangen kunnen nagaan. Zodra die jongen erop uittrekt, luidt het consigne: alle activiteiten afblazen en binnen blijven. Is dat goed begrepen?”.

“Ja, mijnheer Istha”, antwoordden de minister in koor.

“Mooi. Inmiddels wordt overal mijn netwerk aangesproken. Zo heb ik onlangs geluncht met Birgit Donker, de hoofdredactrice van NRC/Handelsblad. Zij heeft mij verzekerd dat wanneer jullie nog ergens onheus worden behandeld, zij onmiddellijk een van haar columnisten de opdracht zal geven een zielig stukje te schrijven. En verder heb ik met het NOS Journaal afgesproken dat elk verzoek om een interview, elk optreden voor de camera, eerst bij mij wordt gemeld. Zodoende hoeven jullie alleen nog maar te doen wat ik jullie opdraag. Laat de pers aan mij over, dan kan er niets gebeuren. Mochten jullie toch nog ergens omraad ruiken, waarschuw mij onmiddellijk, want dan kan ik daar gepaste maatregelen tegen nemen. Duidelijk?”.

“Ja, mijnheer Istha”.

“Prima! En dan wilde ik nu de activiteiten doornemen van de komende week. Heb jij iets bijzonders, Ella?”.
De minister schoof zenuwachtig heen en weer op haar stoel en zei: “Ik ga naar Schiedam om in de prachtwijk aldaar het plaatselijke jeugdhonk te openen, en daarna heb ik een interview met drie jonge journalisten van het buurtblad De schakel, die…”.

“Halt!”, riep de spindokter, “dat gaan wij echt niet doen! Geen sprake van! Hoe haal je het in je hoofd? Nooit lukraak interviews geven, die drie jongens moeten eerst worden gescreend”.

“En Jacqueline? Wat zit er voor jou in de pijplijn?”.

De minister van VROM haalde nerveus haar hand door het haar en zei: “Ik breng een bezoek aan de windmolens van Tessel. Ik zal worden gevolgd worden door het televisiestation TV Het Wad”.

“Wat?!”, riep de spindokter uit, ben je nou helemaal gek geworden? Ik probeer hier van alles om jullie uit de wind te houden en dan gaan jullie er midden in staan. Voor de komende week zijn alle contacten met de media afgelast! En nu ingerukt, mars!”.

Bedremmeld stonden de ministers op en verlieten de kamer. De spindokter wreef zich in de handen en begon rekeningen te schrijven.

En wij weten nu waarom wij de laatste tijd nog maar zo weinig horen van de twee bewindsvrouwen.

Het Parool, 21 juni 2008