Eindelijk bewezen: atheïsten kunnen niet tegen pijn!

HUMAN

EINDELIJK BEWEZEN: ATHEÏSTEN KUNNEN NIET TEGEN PIJN!

In een vorige aflevering had ik het over een onderzoek van Peter Roelofsma naar het verschijnsel bidden. Roelofsma vroeg nadat mensen hadden gebeden of zij ” nu liever honderd euro wilden of over 10 dagen 110 euro”. En hij concludeerde: “Mensen zijn impulsief en eerder onderzoeken hebben laten zien dat de meeste mensen kiezen voor 100 euro nu. Maar na het bidden kiezen de meeste mensen voor 110 euro op de langere termijn. Zij worden dus minder impulsief van het bidden”.

Aha!
Gelukkig staat de wetenschap niet stil en de psycholoog Miguel Farias van het Institute for Science and Religion in Oxford heeft onderzoek gedaan naar pijnbeleving. En wat blijkt?

Heel anders dan de katholieken kunnen atheïsten niet tegen pijn. Het volgende vraaggesprekje met Farias vond ik in het Algemeen Dagblad:

Farias: “We hebben twaalf rooms-katholieken gevonden die wekelijks naar de kerk gaan, dagelijks bidden en re- gelmatig biechten. Eigenlijk wilden we nonnen en priesters, maar die vonden dat ze niets hadden te bewijzen óf ze zagen niets in het experiment. Verder hadden we twaalf mensen die niet geloven.

En wat deden jullie toen met die mensen?

Maria.bmp

We lieten de proefpersonen steeds dertig seconden kijken naar afbeeldingen van de heilige maagd Maria en een niet-religieus schilderij van Leonardo da Vinci van een vrouw. Vervolgens kregen de proefpersonen vrij pijnlijke stroomstoten op hun hand. Ja, echt pijnlijk. Geen van hen wist wáár we precies onderzoek naar deden, zodat ze de resultaten niet konden beïnvloeden“.

Mona Lisa.bmp

Katholieken ervoeren minder pijn wanneer ze naar Maria keken. Ook ervaarden ze minder pijn dan de niet-gelovigen. De niet-gelovigen verklaarden geen baat bij de plaatjes te hebben. De associaties bij Maria zoals hoop, bidden en de kerk activeert een deel van de hersenen dat niet oplicht bij de niet-gelovigen. Kortom: een sterk geloof in God verandert de manier waarop mensen pijn ervaren.

Je zou hieruit kunnen concluderen dat katholieken gewoon masochistischer zijn ingesteld. Bovendien kunnen atheïsten misschien wel beter tegen pijn als ze een paar goede beavershots voorgeschoteld krijgen. Of een plaatje van Jan Peter Balkenende.

DE RELATIE TUSSEN GOD EN GELD

Dat je de zegenende werking van het bidden via geld kunt aantonen, weten ze op Wall Street natuurlijk al lang. Het volgende bericht uit het Financieele Dagblad spreekt voor zichzelf:

De onzekerheid op Wall Street laat bankiers en handelaren niet onberoerd. Sinds de jongste Zwarte Maandag is er behoefte aan gebed en overpeinzing in de nabijgelegen Trinity Church. Direct na de Heilige Communie rond het middaguur gebeurt het.

Trinity Church.bmp


Iedereen geeft bij het verlaten van de kerk de voorganger een hand als dank voor de dienst. Op het eind komt een man van rond de vijftig op de voorganger af. Type bankier. Het gesoigneerde grijze haar keurig naar achteren, een dure designerbril op de neus. “Dank voor uw steun. Na ‘meltdown monday’ wist ik het niet meer. Ik heb veel aan uw tijd gehad en mijn financiële zaken op een rijtje gezet. Het gaat weer beter”. En weg is hij. Terug naar buiten, naar de tumultueuze wereld van Wall Street.

De medewerkers van Trinity Church hebben het een stuk drukker gekregen. De oudste nog bestaande kerkgemeenschap van New York, in 1697 gesticht door koning-stadhouder Willem III, ligt op nog geen vijftig meter van de New York Stock Exchange. Voor de entree staat een bord. ‘Hulp in onzekere tijden. Heeft u het moeilijk om om te gaan met ontslag, onzekerheid of financiële zorgen, Trinity is hier om voor hulp te zorgen, gratis, voor onze buren’.

De voorganger, “noemt u me maar gewoon Mary”, merkt dat er grote behoefte aan is. “De financiële zorgen zijn groot. Mensen hebben een hoop te verwerken gekregen”. Ook Mary schrok van de koersval van maandag, toen de Dow Jones met een record van 777 punten daalde. “Bij de krach van 1987 werkte ik ook op Manhattan, maar dat was niets vergeleken met maandag. Er was grote angst.

Sindsdien komen er flink meer mensen uit de financiële wereld bij de Trinity Church om rust te vinden en ondersteuning. Om dit op te vangen zijn er meer diensten. Het gebed met handoplegging werd alleen op donderdag gedaan. Sinds afgelopen maandag is er iedere dag die mogelijkheid in de kapel achter in de kerk.

DOCHTER VAN RADICALE IMAM IS PAALDANSERES

Het Britse boulevardblad onthulde het: de dochter van haatiman Omar Bakri Mohammed blijkt een paaldanseres. De 27-jarige Yasmin Fostok (hier op de foto) leidt een dubbel leven.

Yasmin Fostok.bmp

Dit is de Nederlandse vertaling, overgenomen uit De Telegraaf:

De dochter van de bekende haatimam Omar Bakri Mohammed blijkt een paaldanseres. “Als haar vader haar zo zou zien krijgt hij een hartaanval”, aldus een vriendin.

Bakri (50) werd terug naar Libanon gestuurd vanwege zijn extremistische preken in Groot-Brittannië. Zo wil hij dat iedere vrouw verplicht een burka draagt en noemt hij de aanslag op het World Trade Center, waarbij in 2001 duizenden doden vielen, een prima daad.

Zijn dochter kon hier niet meer tegen en vluchtte vier jaar geleden het huis uit. Ze treedt nu op in nachtclubs, danst in kooien en vindt het geen probleem topless op het podium te verschijnen.

“Ik ben diep geschokt. Ik dacht dat ze bij haar man in Turkije woonde”, laat Bakri vanuit Libanon weten.

Omar Bakhri 2.bmp


Maar die man, de vader van haar kind, heeft Yasmin Fostok het huis uitgezet. “Het is zijn verantwoording haar op het rechte pad te houden”, aldus de imam over de man aan wie hij zijn dochter had uitgehuwelijkt. “Ze heeft een prima opvoeding gehad, maar dit hebben we haar niet geleerd”.


De blonde Yasmin, die eerst Youssra heette, is niet blij dat haar geheim is uitgelekt. “Ik had het graag geheim gehouden”, zegt ze tegen
The Sun.

Dat valt te begrijpen. Het woord eerwraak is al gevallen.