Portret van hoofddoek met banaan

HUMAN

DOODSBEDREIGINGEN VOOR BRITSE MOSLIM KUNSTENARES

Engeland heeft zijn eigen Sooreh Hera-affaire, u weet wel die Nederlandse moslima, van wie werk niet in het Haags Gemeentemuseum werd geëxposeerd na bedreigengen van islamitische zijde. De foto’s van Sooreh Hera laten mannelijke homoseksuelen met Mohammed-maskers voor het gezicht.

De kunstenares werd met de dood bedreigd en moest onderduiken. Pas veel later was een museum in Gouda zo moedig het werk van Sooreh Hera te tonen.

Een soortgelijke kwestie speelt momenteel in Londen, waar de 23-jarige kunstenares Sarah Maple doodsbedreigingen ontving naar aanleiding van een tentoonstelling in gallerie SaLon. Het persbureau Associated Press bracht het bericht en ik zocht de gewraakte werken op.

Muslim artist, Sarah Maple has been criticized in the past for how she depicts her religion in her work, but her latest exhibition in London has triggered a new wave of intimidation, death threats and even violence.

Since putting the 23-year-old’s exhibit on display on Oct. 16, SaLon gallery in Notting Hill has received a string of violent emails and phone calls about the artist and her family, according to the British Broadcasting Company.

Sarah Maple1.bmp

Maple’s exhibit is filled with controversial self-portraits of the artist wearing a headscarf posing in provocative ways, the BBC reported. In one painting she also bares a breast.

But gallery owners believe it was a painting of the artist in a headscarf holding a pig that triggered the violence, according to the BBC.

Ejaz Aslam of the Muslim Cultural Center told the BBC, the contrast of those two images is “highly offensive” to Muslims.

Maple told the network, “I just want to make valid points about East and West cultures and whether we can combine the two successfully.”

The gallery itself was also targeted when woman wearing a burka threatened gallery workers earlier this week, and again when the glass front of the gallery was smashed on Tuesday, the London Telegraph reported. SaLon has since enlisted 24-hour police protection.

The gallery plans to keep the exhibit until its scheduled end on Nov. 16, the BBC reported.

Sara Maple2.bmp

Persoonlijk vind ik het nogal mooi werk, waarvan meer is te zien op Sarah Maple’s website.
Maar eerst moeten wij natuurlijk hopen dat de artistieke waarde ervan genade kan vinden in de ogen van Jan Blokker of Bas Heijne, want anders krijgen wij straks weer te horen dat Sarah Maple echt geen Lucian Freud is.


CEES DEKKER GELOOFT NIET MEER!

Je kunt het haast niet geloven, maar nu heeft het denken van Cees Dekker ook al een evolutie doorgemaakt. De nanotechnoloog werd door de gelovigen gekoesterd, omdat hij als een van de weinige wetenschappelijke onderzoekers in Intelligent Design geloofde.

Cees Dekker.bmp

Maar Cees Dekker is bekeerd, getuige dit artikel in het Reformatorisch Dagblad.


APELDOORN – De opvatting van Delftse hoogleraar Cees Dekker over de klassieke tegenstelling evolutie en geloof heeft een opmerkelijke verschuiving doorgemaakt. Van huis uit was hij vertrouwd met de tegenstelling schepping en evolutie, later was hij het boegbeeld van Intelligent Design (ID), de theorie dat er een ontwerper betrokken is bij het ontstaan van het leven. Volgens zijn nieuwste inzichten gaan evolutie en geloof echter prima samen.

Hoe dacht Dekker vroeger over het ontstaan van de aarde?

In een boek dat begin december verschijnt, zet Dekker de zoektocht uiteen die hij doormaakte tijdens zijn studietijd. Als kind van mijn tijd was ook ik gevangen in de spagaat dat het kiezen was tussen twee opties: de wetenschappelijke grand story of life van een spontane, toevallige ontwikkeling van oerknal tot mens, of een christelijk alternatief dat uitging van schepping door God. Hij kon echter van meet af aan slecht uit de voeten met de gedachte dat de aarde slechts 6000 jaar oud zou zijn.

Wat houdt Intelligent Design in?

Na een periode van twijfel en zoeken belandde Dekker omstreeks 2000 bij een nieuwe stroom Amerikaanse literatuur rond ID. Dat is de idee dat er een ontwerp ten grondslag ligt aan de natuur, met auteurs als biochemicus Michael Behe en wiskundige Bill Dembski. Door mijn lees- en denkwerk was ik langzaam al tot de conclusie gekomen dat er iets als een intelligentie, een ontwerp aan de wereld ten grondslag ligt, en dat niet alles aan toeval valt toe te schrijven.

Terwijl Darwin van mening was dat het leven op aarde ontstaan is door een blind selectieproces, zijn ID-aanhangers ervan overtuigd dat veel complexe mechanismen in de natuur daarmee niet te verklaren zijn. Er moet dus een intelligente ontwerper zijn en ook Dekker veronderstelde dat je zo n ontwerp zou kunnen bewijzen. Daarin raakte hij echter teleurgesteld.

Wat is het verschil met theïstische evolutie?

Inmiddels noemt Dekker zich een theïstische evolutionist. God is Schepper en Zijn scheppingswerk heeft Hij voltrokken door middel van evolutionaire processen. De gegevens uit de genetica wijzen erop dat allerlei soorten mensapen van een gezamenlijke ouder afstammen. Samen met andere constateringen heeft dat Dekker ervan overtuigd dat het leven is ontstaan door geleidelijke evolutie. Hij beschouwt God wel als Schepper, maar niet als Ontwerper, want in de ogen van Dekker kiest God ervoor om grotendeels via secundaire oorzaken te scheppen, volgens processen die voldoen aan natuurwetten.

Wat zijn de consequenties hiervan voor de visie op het ontstaan van de mens?

De visie van Dekker heeft gevolgen voor zijn interpretatie van de eerste Bijbelhoofdstukken. Die beschouwt hij als symbolisch en literair. Hij ziet de mens als afstammeling van een mensaapachtige voorouder. Wat uiteindelijk de mens mens maakt, is dat God juist dit wezen heeft uitgekozen om een communicatieve relatie mee aan te gaan. Ik stel me voor dat een primitieve hominide als stof diende voor de schepping van de mens, de Adam.

Hoe hij dat historisch moet plaatsen weet hij ook niet precies. Een scenario dat compatibel is met alle wetenschappelijke en Bijbelse gegevens is dat God in Zijn wijsheid en genade op een gegeven moment in de geschiedenis heeft besloten het project mens te starten, waar Hij Zich voor het eerst persoonlijk openbaarde aan twee van Zijn schepselen, Adam en Eva, die de eerstelingen waren die een relatie konden aangaan met hun Schepper God.

Dekker realiseert zich dat daarbij allerlei vragen overblijven, zoals de vraag hoe het zit met de erfzonde, het karakter van Christus verzoeningswerk en de historiciteit van de toren van Babel, de zondvloed en de lange leeftijden van de aartsvaders.

Toch is hij ervan overtuigd dat dit de beste wijze is om wetenschap te laten harmoniëren met de Bijbel. Immers, als er een conflict lijkt te zijn tussen het scheppingsverhaal en wat wij uit wetenschappelijke waarneming van de natuur concluderen, dan geloof ik dat we óf onze wetenschap foutief interpreteren óf de Bijbel foutief interpreteren, want de God van het Woord is dezelfde als de God van de wereld.

Het is allemaal nog maar een eerste stap, maar wie eenmaal is beroerd door de twijfel, dwaalt al snel van de kudde af.

86 PROCENT VAN DE ISLAMITISCHE SCHOLEN FRADEERT MET ONDERWIJSGELD

Mijn God, wat een hoog percentage!

Het komt er feite op neer dat 20 van 22 onderzochte moslimscholen sjoemelt. Dat wordt “verontrustend” genoemd, maar wat mij eigenlijk nog meer verontrust is de geringe aandacht voor de kwestie. De meeste kranten brachten het als bericht en lieten het erbij.

islamitische school.bmp

In NRC/Handelsblad viel dit te lezen:

Het islamitische onderwijs in Nederland heeft ernstige problemen. Op 86 procent van de islamitische scholen wordt gefraudeerd met rijksgeld. Bijna de helft van de islamitische scholen is “zwak” of “zeer zwak”.

Dat blijkt uit het rapport Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs van de onderwijsinspectie, dat vandaag door de staatssecretarissen Dijksma (Onderwijs, PvdA) en Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewindslieden gaan 2,5 miljoen euro aan onrechtmatig besteed geld terugvorderen van de islamitische scholen. Ook dringen ze aan op het vertrek van sommige bestuursleden en kondigen ze “extra verzwaard” inspectietoezicht aan voor scholen die niet willen meedoen aan bestuurlijke verbetertrajecten. Er zijn in Nederland 41 islamitische basisscholen en 2 middelbare.

De staatssecretarissen hadden de inspectie om het onderzoek gevraagd nadat op een aantal islamitische scholen fraude en slechte resultaten waren geconstateerd. Het bevestigt de bewindslieden in hun voornemen om de wet te wijzigen om gerichter te kunnen optreden tegen bestuurlijke misstanden en zwak onderwijs. Dijksma en Van Bijsterveldt kunnen nu bijvoorbeeld geen bestuurders ontslaan als het onderwijs niet op orde is. Dat moet in de toekomst wel mogelijk zijn.

De problemen op islamitische scholen zijn significant groter dan op niet-islamitische scholen, concludeert de inspectie. In een vergelijkend onderzoek naar 46 niet-islamitische scholen is er één fraudegeval aangetroffen. Bovendien staat slechts één op de tien niet-islamitische scholen te boek als “zwak” of “zeer zwak”.

Onderwijskundige Zeki Arslan van multicultureel instituut Forum zegt in een reactie dat de staatssecretarissen zo snel mogelijk een crisistop moeten organiseren met de landelijke koepel voor islamitische scholenbesturen. “Binnen een paar maanden moet duidelijk zijn hoe de problemen kunnen worden opgelost.” Arslan is bang dat het ministerie, omdat de problemen zo ernstig zijn, de islamitische scholenbesturen nu “in de marge” drukt. “Ze moeten er juist bij worden betrokken.”

Woordvoerder Chris van der Neut van de Amsterdamse basisschool As Siddieq zegt dat sommige fraudegevallen in het rapport uit het verleden stammen. “Zo hadden wij het leerlingenvervoer niet goed in de boeken staan, maar dat is allang opgelost.”

Fijn, dat dit nu is opgelost. Nu de rest nog.