Wie is toch die Jozeph?

HUMAN

Wie is toch die Jozeph?

Weken lang is televisiekijkend Nederland in de ban geweest van de Jozeph-verkiezingen. Onder het vermoeide oog van Willem Nijholt, de ijdelste man van Nederland, kreeg ene Freek de meeste stemmen. Hier zien wij de winnaar.

Jozeph2.bmp

Maar wie is toch die Jozeph waar het om gaat?
Dat werd in al die uitzendingen helemaal duidelijk. Als vanzelf sloeg toen mijn fantasie op hol. Zou de Jozeph die straks in zo’n mooie Joop van den Ende musical mag optreden misschien Joseph Mengele zijn? Dat was een beruchte Duitse concentratiekamp arts. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat over die persoon een musical wordt gemaakt, maar in het huidige tijdsgewricht is alles mogelijk. Per slot is er in Japan ook een musical uitgebracht over het leven van Anne Frank.

Of zou het misschien om Jozeph Stalin gaan?

Of om Jozef Fritzl, de Oostenrijker die zijn eigen dochters jarenlang in onderaardse kelders had opgesloten.

Ik kwam er niet uit en uit en getuige het volgende bericht was ik beslist niet de enige die kampte met dit probleem.

Dit stond in het televisieblad Broadscast:

Christenen zijn woest’, zo begon vrijdagavond een aankondiging van één van de items van SBS Shownieuws. In een halve minuut bespraken presentatoren Patty Brard en Viktor Brand op cynische wijze de site www.wieisjozef.nl, een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de IKON.

Brard schamperde “wie zijn dat nou helemaal?”

Volgens de presentatoren zijn de IKON en het NBG ‘woedend’ dat de AVRO in haar programma Op zoek naar Joseph geen aandacht besteedt aan de Bijbelse achtergrond van de musical.

Zowel de woordvoerder van het NBG als de IKON hebben echter tegenover SBS verklaard dat de site niet gemaakt is uit woede, maar als service aan de fans van dit tv-programma en de bezoekers van de musical. Op de sites van het AVRO-programma Op zoek naar Joseph en de Nederlandse versie van de musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat wordt namelijk niet duidelijk dat Andrew Lloyd Webber deze musical heeft gebaseerd op een beroemd Bijbelverhaal. Op de Engelse versie van de musicalsite is deze informatie wel te vinden. “Je zou het bijna bewuste bronvervalsing kunnen noemen”, aldus de IKON.

Laura Bosch, woordvoerder van Stage entertainment, het bedrijf dat de musical produceert, verklaarde eerder tegenover het Nederlands Dagblad dat het weglaten van de Bijbel niet zonder reden is gebeurd. “Om geen mensen tegen het hoofd te stoten”, aldus Bosch. Een wonderlijke verklaring aldus een woordvoerder van de IKON. “Christenen die het verhaal kennen uit de Bijbel, zullen vreemd opkijken dat het opeens verworden is tot een verhaal ‘geïnspireerd op het beroemde verhaal van Joseph in het oude Egypte’.”

Brard en Brand vinden het initiatief belachelijk. “Wat verwachten ze dan”, aldus Brard, “dat Maria en de Engelen in de het AVRO-programma te voorschijn zullen komen?”

De IKON en het NBG blijven echter van mening dat de site een goede aanvulling is op de informatie die de AVRO en Stage entertainment over de musical verstrekken. “Brard is vast niet de enige die zich vergist. De musical gaat niet over Jozef uit het kerstverhaal. Als ze de site had bekeken, had ze dat geweten.

Ach, nooit aan gedacht!

Die Jozeph van de Jozef-verkiezingen heeft een Bijbelse achtergrond. En aan die achtergrond heeft men geen ruchtbaarheid willen geven om niemand voor het hoofd te stoten!

Kan het gekker?

Hier is een plaatje van de Jozeph van Nazareth uit de musical die De Bijbel heet. Het kind dat hij vast houdt, heet Jezus, hoofdpersoon uit de musical Jezus Christ Superstar.

Jozef.bmp

Wie meer over deze Jozeph wil weten kan hier wat meer informatie opdoen.


JONGE REPUBLIKEINEN GEWEIGERD DOOR ABN AMRO

Is de monarchie een religie?

In vele opzichten wel en daarom mag het volgende bericht niet ontbreken. Het valt te lezen op de website van de Jonge Republikeinen. Die wilde een rekening openen bij de ABN AMRO, de bank die onlangs door Wouter Bos is genationaliseerd. Maar toen gebeurde er dit:

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap is besloten tot de oprichting van onze jongerenorganisatie. Om zo’n vereniging op te richten moet je aan enkele formaliteiten voldoen: langs de notaris voor de statuten en vervolgens even langs de bank om een rekening te openen.

‘Even’ langs de bank om een rekening te openen? Niet dus, want wat blijkt? Geweigerd. Daar zaten we dan met ons goeie gedrag, in Groningen bij een bankfiliaal van ABN AMRO – u weet wel, die tent die Wouter Bos (oeps, sorry, wij) zojuist hebben gekocht voor ruim 16 miljard wegens liquiditeitsproblemen. De filiaalhouder, de heer Oostindië, sprak van een ‘verhoogd risico’ en dat onze activiteiten ‘inhoudelijk niet strookten met het beleid van zijn bank’. U begrijpt, hevige verontwaardiging van onze zijde, waarop Oostindië nog iets probeerde met een vermeende ‘BKR-notering van een van de gemachtigden’ en ‘onduidelijke geldstromen’.

Om met het laatste te beginnen: duidelijker geldstromen dan die van de Jonge Republikeinen bestaan niet, want we hebben geen geld. Moeten wij bijvoorbeeld een rekening betalen, dan was dat tevoren bekend en gefiatteerd bij het NRG-bestuur. Als we daar geld voor nodig hebben, dan maakt de penningmeester van het NRG het aan ons over. Verder hebben wij op de Algemene Ledenvergadering gezamenlijk besloten om het lidmaatschap van de JR gratis te maken, dus inkomsten hebben wij niet. Kortom, we vragen om een rekening courant, niet om een lening.

Wat de vermeende BKR-registratie betreft kan ik nóg korter zijn. Ik ben, evenals onze penningmeester Rafaël Hebing, 19 jaar en wij leunen als studenten financieel nog zwaar op onze ouders. Onze secretaris Erwin de Vries is 26 jaar, hij heeft een eigen bedrijfje en bankiert nota bene zakelijk bij ABN AMRO en krijgt van hen bovendien ook nog eens forse kredietruimte. Zou hij inderdaad een BKR-registratie hebben (quod non), dan ontneemt de bank met dit feit zichzelf dit BKR-argument als criterium. Ordinaire intimiderende lariekoek, dus.

Zou het dan écht zo zijn dat we werden geweigerd omdat wij een republikeinse jongerenorganisatie zijn? Mogen liberale, sociaal-democratische of christelijke jongerenorganisaties wél bij ABN een rekening openen, en republikeinse jongeren niet? Het begon er wel op te lijken. Volgens mij staat er in artikel 1 van de grondwet:

“Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wat nu te doen? Voor de zekerheid nog maar even geprobeerd in Leiden, maar ook daar vingen wij bot want we stonden al in het systeem. Op 21 oktober dus maar een digitale klacht ingediend.

Maandag 27 oktober ben ik teruggebeld door de bank. De heer Albert Jan van der Wal had mijn klacht onder dossiernummer 286.44.530 in behandeling genomen en stond mij te woord. Het kwam er kortgezegd op neer dat de beslissing van de heer Oostindië terecht was, omdat er sprake was van een ‘verhoogd risico’, alsmede van ‘een BKR-notering van een van de gemachtigden’, maar dat bovendien de ‘inhoudelijke politieke activiteiten niet in overeenstemming zouden zijn met het beleid van de ABN AMRO’. Zou iemand van ons dan tóch bij de BKR geregistreerd staan? Nou ja, dan machtigen wij die persoon voor de zekerheid toch niet, dan is alles toch in orde? Nee, het was de inhoudelijke politieke activiteit van onze organisatie die de doorslag gaf en de bank mogelijk ‘imagoschade’ zou berokkenen. Dus toch.

Volgens de heer Albert Jan van der Wal was onze aanvraag en klacht ‘objectief’ beoordeeld. Objectief? Dus dan moet er een objectieve beleidsrichtlijn zijn, die op alle filialen aanwezig is, zodat je niet toevallig nét de verkeerde treft (bijvoorbeeld de trombonist van het lokale fanfarekorps ‘Oranje Boven!’) bij je aanvraag. De pagina ‘Onze Waarden’ op internet stelt ons gerust, want ABN AMRO noemt zichzelf hier ‘eerlijk, onpartijdig en objectief’ en ‘zijn zij overtuigd van de waarde van verscheidenheid van inbreng en gelijke kansen voor iedereen.’ Maar mogen wij zijn ‘objectieve beleidsrichtlijnen’ dan even inzien? Nee, zou luidde Van der Wals antwoord, want die waren er niet.

En meer wilde hij er niet over kwijt.

Jonge republikeinen.bmp

Er schijnen nu kamervragen te komen, helaas van de PVV. Vroeger was ook de SP een beetje republikeins, maar sinds die partij de macht ruikt heeft ook zij de monarchie omhelst.

Maar u kunt met uw rekening ook gewoon naar de ING gaan.

PROTESTBRIEF AAN DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Wie had gedacht dat Harry Mulisch op zijn oude dag nog de gereformeerde in de gordijnen zou jagen?

Toch is het hem gelukt, want vorige week stuurden de Gerefomeerde Gemeenten een boze brief naar de Nederlandse Spoorwegen.

Het Reformatorische Dagblad maakte er het volgende bericht over:

De Gereformeerde Gemeenten hebben in een brief aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen protest aangetekend tegen de bijdrage van de NS aan de landelijke campagne Nederland Leest .

Het kerkverband, met ruim 100.000 leden, maakt met name ernstig bezwaar tegen het organiseren van een speciale trein om drie lesbische stellen elkaar het jawoord te laten geven.

Tijdens de campagne Nederland Leest staat het boek Twee vrouwen van Harry Mulisch centraal. Hierin beschrijft Mulisch een lesbische relatie. Leden van openbare bibliotheken kunnen deze weken een gratis exemplaar van het boek afhalen.

Twee vrouwen.bmp

De NS zijn hoofdsponsor van de campagne. Vorige week dinsdag gaven drie lesbische stellen op het traject van Naarden/Bussum naar Utrecht elkaar het jawoord. Wij vinden het leuk om op deze manier aandacht te vragen voor de leescampagne , zo zei NS-woordvoerder Michiel Jonker vorige week in deze krant.

In de brief, opgesteld door het deputaatschap bij de hoge overheid van de Gereformeerde Gemeenten, geeft het kerkverband aan de Godonterende bijdrage van de NS, bedoeld als decor voor een lesbisch festijn , zeer te betreuren. U heeft daarmee de diepste religieuze gevoelens van onze kerkelijke achterban gekwetst.

De Gereformeerde Gemeenten protesteren daarnaast tegen de laatdunkende en discriminerende uitlatingen van Jonker in deze krant. De woordvoerder van de NS gaf desgevraagd toe dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan het festijn. Maar , zei hij, je kunt niet met elke splintergroepering rekening houden. Wij als NS staan van harte achter deze actie, zonder dit nou als een zwaar omstreden thema aan te zetten. Homoseksualiteit is voor ons helemaal geaccepteerd. Het is eigenlijk geen inhoudelijk discussiepunt voor ons.

De Gereformeerde Gemeenten achten Jonkers kwalificatie van (onder andere) ons kerkgenootschap als splintergroepering feitelijk onjuist, buitengewoon misplaatst en getuigen van weinig respect. Wij betreuren deze diskwalificatie zeer en verzoeken u dringend deze te corrigeren.

Dit is de brief zelf:

NS-brief.bmp

Het lesbisch festijn van Harry Mulisch spreekt in elk geval nog tot de verbeelding!

Humanistische Omroep, 31 oktober 2008