Ze komen langs!

HUMAN

HUIS-AAN-HUISACTIE IN HET DARWINJAAR

Meer dan eens heb ik het meegemaakt. Het is zondagmorgen en je ligt nog in bed als de bel gaat. Je schiet je pyjamabroek aan en met je lul nog half uit je broek doe je de voordeur open. En daar staan twee keurig oude dametjes met het blad De Wachttoren.

Het einde der tijden in aangebroken!

Nee, dames, dank u wel. Altijd beleefd blijven.

Maar nu komen ze vanuit Urk op huisbezoek om ons tegen de evolutietheorie te waarschuwen. Lees het volgende bericht uit het Gereformeerd Dagblad:

Evolutie of schepping.bmp

URKEen debat uitlokken, mensen aan het denken zetten over vragen van levensbelang. Met dat doel wil een aantal christelijke organisaties en individuele personen begin volgend jaar een brochure getiteld Evolutie of schepping – Wat geloof jij? huis aan huis laten verspreiden.


Op 12 februari 2009 is het 200 jaar geleden dat de Britse wetenschapper Charles Darwin, grondlegger van de evolutietheorie, het levenslicht zag. Een aantal maanden later, op 24 november, is het 150 jaar geleden dat zijn voornaamste boek,
Over het ontstaan van soorten, verscheen.

Beide feiten zullen in het Darwinjaar brede aandacht krijgen. Tal van activiteiten staan inmiddels gepland. Maandag had in de Ridderzaal in Den Haag, op de negende Avond van Wetenschap & Maatschappij, al een soort aftrap plaats.

Nederlanders zullen de komende tijd op allerlei manieren met de evolutietheorie in aanraking worden gebracht, gewild of ongewild , zegt Kees van Helden uit Urk, coördinator van de geplande huis-aan-huisactie. Door middel van de brochure Evolutie of schepping Wat geloof jij? willen de ruim 25 deelnemende organisaties en individuele personen hier iets tegenover zetten. Een debat uitlokken, mensen aan het denken zetten. De deelnemers zijn te vinden op de website creatie.info.

Volgende week zal er een brief uitgaan naar 7500 predikanten, voorgangers en kerkenraden in Nederland, met het verzoek de campagne te ondersteunen, financieel, maar zeker ook in de voorbede , aldus Van Helden. Er staat veel op het spel. De kosten voor het laten drukken en verspreiden van de acht bladzijden tellende brochure op ruim ä6 miljoen adressen zijn geraamd op 400.000 euro.

Het initiatief krijgt de steun van personen uit de volle breedte van christelijk Nederland. Van het comité van aanbeveling maken onder anderen deel uit baptistenvoorganger O. Bottenbley uit Drachten, pinkstervoorganger Peter Sleebos, Joop Gankema van de stichting Opwekking, Feike ter Velde van stichting Het Zoeklicht, Dirk van Genderen (voormalig commentator in het EO-blad Visie) alsook ds. C. J. P. van der Bas (hersteld hervormde gemeente Woudenberg), ds. A. Kort (oud gereformeerde gemeente in Nederland Krimpen aan den IJssel), ds. B. Luiten (gereformeerde kerk vrijgemaakt Zwolle), ds. F. Mallan (Gereformeerde Gemeenten in Nederland), drs. P. J. Vergunst (algemeen secretaris Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk), ds. W. Visscher (gereformeerde gemeente Amersfoort) en ds. J. Westerink (christelijke gereformeerde kerk Urk).

Potverdrie! Hoeveel arme nergertjes in Afrika kunnen met 400.000 euro gered worden?
Let trouwens op de omdraaiing van de situatie. Normaal komen ze bij je aan de deur, omdat zij iets geloven en jij niet. Maar nu geloven zij iets niet en jij wel.

Zou het wat zijn om ze hard aan te pakken?

Mevrouw/mijnheer, weet u dat het ontkennen van de evolutietheorie op hetzelfde niveau staat als het ontkennen van de Holocaust? U bent strafbaar!

Nee, toch maar niet. Een op zondag mogen ze natuurlijk helemaal niet aanbellen.

ROOKVERBOD IN AUTO VOOR IEDEREEN

In de Volkskrant las ik het volgende in een interview met Esmé Wiegman:

Het origineelste voorstel bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid staat op naam van Esmé Wiegman. Zij vraagt namens de ChristenUnie een verbod op roken in de auto.

Waarom moet roken in de eigen auto verboden worden?

‘Een jaar geleden vroeg ik aandacht voor de schadelijke gevolgen voor roken in de auto in het bijzijn van kinderen. De minister liet een onderzoek uitvoeren, maar verbindt daar geen conclusies aan, ook al blijkt roken in de auto uiterst schadelijk voor kinderen. De concentraties schadelijke stoffen in de lucht blijken veel hoger dan die in cafés waar zwaar gerookt wordt. De werknemers in de horeca worden wel beschermd, maar de kinderen niet. Ik wil dat er wel conclusies worden getrokken.’

Maar waarom dan een algemeen verbod?

Iedereen roept meteen dat de politie een verbod op roken in de auto in gezelschap van kinderen niet kan handhaven. Dan zeg ik: laten we dan, omwille van de controleerbaarheid, het roken in de auto helemaal verbieden. Autorijden met een telefoon in je hand is niet veilig. Dat geldt ook autorijden met een sigaret in je hand. Je kunt de rook in je ogen krijgen, of vonkjes op je broek. De politie kan een verbod net zo handhaven als de regels over telefoneren in de auto. Maar het gaat me niet om de boete of betutteling. Het gaat me om de kinderen.’

Mag thuisroken dan nog wel door ouders?

‘Het gaat me niet om het verbieden, maar om, waar mogelijk, in de goede richting bij te sturen. Toen ik jong was, was het kokertje met sigaretten het toppunt van gastvrijheid. Als er gasten waren, stond de kamer binnen de kortste keren blauw van de rook. Het is vanzelfsprekend geworden dat op het werk niet meer gerookt wordt. Ook niet in de horeca. Die bewustwording moeten we vasthouden en doortrekken.’

Rookverbod.bmp

Persoonlijk zou ik nog een stap verder willen gaan en ik wit dat het volgende idee ook leeft in de boezem van de Christen-Unie.

Net zo slecht als roken is drinken. Je moet meeroken dan ook vergelijken met sociaal drinken. Daarom moet het geven van een rondje verboden worden. Wie anderen door middel van een rondje verleidt tot iets ongezonds wordt voortaan strafbaar. De rondjesgever krijgt voortaan een boete en de rondjesnemer krijgt voortaan een preek.

Wij zullen de mens leren rein te leven!

PS: De foto is uit Elsevier.

RECTOR LOURDES WEG OM GEZONDHEIDSREDENEN

Gezondheidsredenen zijn een rekbaar begrip, getuige het volgende ANP-bericht.

Zambelli.bmp

Raymond Zambelli, rector van de heiligdommen in het Zuid-Franse Mariabedevaartsoord Lourdes, heeft “om gezondheidsredenen” ontslag genomen. Dat heeft de Franse katholieke krant La Croix dinsdag gemeld.

Zambelli raakte eerder dit jaar in opspraak, omdat hij geld van pelgrims zou hebben verduisterd. Het satirische weekblad Le Canard Enchaîné meldde in juli dat medewerkers van de fiscale recherche Tracfin twee maanden daarvoor hadden ontdekt dat Zambelli 427.000 euro op zijn bankrekening had staan. Dat was verdacht, omdat hij slechts 8700 euro per jaar verdiende.

Zambelli sprak de beschuldigingen tegen. Hij zei dat het geld afkomstig was van “een zeer vrome persoon” wiens ,,verlangen het was een priester te helpen”.

De rector zei toen nog dat hij niet van plan op te stappen. Tegen hem loopt nog een justitieel vooronderzoek.

Bisschop Jacques Perrier van Tarbes en Lourdes heeft pater Horacio Brito (1948) tot opvolger van Zambelli benoemd. De in Argentinië geboren Brito was van 1992 tot 1999 plaatsvervangend rector van de heiligdommen in het bedevaartsoord. Lourdes herdenkt dit jaar dat 150 jaar geleden Maria zou zijn verschenen. In september mocht het bedevaartsoord paus Benedictus XVI welkom heten.

Die zeer vrome persoon, wiens verlangen het was een priester te helpen, zou ik graag willen ontmoeten. Zelf denk ik dat Zambelli veel te bescheiden is geweest met zijn verklaring. Die vrome persoon bestaat vast niet, en ik denk dat het heel anders is gegaan. Ik durf zelfs te wedden dat Zambelli, als dagelijkse wandelaar in Lourdes, gewoon een wonder is overkomen. Of liever dat zijn bankrekening een wonder is overkomen. Halleluja!

Humanistische Omroep, 8 november 2008