Kinderen die geloven zijn beter

Maar meneer

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens.
Hieronder de reactie van het ministerie van Justitie op mijn vraag aan staatssecretaris Albayrak. Zie Ketter en Geest (boven) en ook website van de Human.

respect.bmp

Vraag:

Geachte mevrouw Albayrak,
Afgelopen vrijdag 14 november zag ik een foto van u in de Metro voor een schoolbord. De tekst op het bord luidde: “Kinderen die geloven zijn beter dan kinderen niet geloven“. Kunt u mij zeggen wat de bedoeling van die tekst was?

Antwoord van Justitie: “De leerkracht van de basisschool had als voorbereiding voor de gastles op de Dag van het Respect met de kinderen een aantal stellingen voorbereid die na de gastles van de staatssecretaris als uitgangspunt dienden voor een discussie in de klas. De door u genoemde tekst op het schoolbord “Kinderen die geloven zijn beter dan kinderen die niet geloven” was één van de stellingen.

Voor meer informatie over de opzet van deze gastlessen verwijs ik u naar de website www.dagvanrespect.nl.

Met vriendelijke groet,

Directie Voorlichting

Ingezonden mail:

Op uw blog en in een videouitzending kwam ik uw vraag tegen waarom er een bepaalde tekst achter staatssecretaris Albayrak op het schoolbord staat. Ik ben docent levensbeschouwing/humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op een pabo en heb 10 jaar HVO gegeven op openbare basisscholen. Tijdens deze lessen is de morele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Die wordt geprikkeld door bijvoorbeeld te onderzoeken wat goed/fout, eerlijk/oneerlijk waar/niet waar etc. is. Dit gebeurt vaak a.d.h. van prikkelende stellingen zoals u op het bord zag staan. Via waardencommunicatie worden kinderen op het spoor gezet van zelf nadenken en wordt een beroep gedaan op hun inlevingsvermogen. Ik vermoed dat de tekst op het bord daarmee te maken heeft. Hopelijk kunt u in uw blog of tijdens een uitzending aandacht besteden aan dit belanglijke onderdeel dat de stichting HVO verzorgt.

Met vriendelijke groet van Hanna Geerdes

Ik vroeg mij af wat er gebeurd was als de tekst had geluid: “Kinderen die niet geloven zijn beter dan kinderen die geloven”.