Obama en the Max Pam professorship

Buitenhof

Als je op Google “Obama+Nederland” intikt, krijg je zeker anderhalf miljoen verwijzingen. Obama is populair in ons land. Hij heeft zelfs een eigen fanclub. Aangestoken door zijn charisma willen wij graag bij Obama horen. Dat blijkt ook uit de vele sites waarop wordt aangetoond dat Obama van Friese of Nederlandse afkomst is.

Zo zou Obama’s stamboom teruggaan naar de veertiende eeuw, toen er in Sneek of Tietjerksradeel ene Sicko Obama woonde. Daarnaast heeft het Pilgrim Museum in Leiden bekend gemaakt dat Obama’s betovergrootvader onder de naam Blossom in 1620 met de pilgrims naar Amerika is vertrokken. Ook zijn er berichten dat Hollandse slavenhandelaren in Kenia contacten hebben onderhouden met de Obama’s. Er zelfs een site, waarop wordt aangetoond dat de stieffamilie van de Obama zwaar heeft geleden onder de politionele acties in Indonesië.

Ik moet nu een onthulling doen.

Ook ik heb een nauwe band met Obama. Sterker nog: als u aan Obama zou vragen wie Max Pam – of Mèx Pèm – is, dan zou hij dat onmiddellijk weten.

Dat zit zo, en ik zeg er onmiddellijk bij: het is echt waar, u kunt het zelf nazoeken op internet.

Een van mijn voorvaderen, die ook Max Pam heette, werd in 1865 geboren in wat toen Bohemen heette. Hij emigreerde naar de Verenigde Staten, waar hij furore maakte als jurist. Hij was een van de stichters van de rechtenfaculteit van de universiteit van Chicago. Nog steeds bestaat daar een naar hem genoemde leerstoel: de Max Pam professorship of American and Foreign law.

Max Pam Professor 2.bmp

Het is aan die faculteit dat Barack Obama zijn intellectuele scholing heeft genoten.

Hoewel de Chicago Law School als een conservatief bolwerk bekend staat, is het ook de broedplaats van veel verlichte geesten. De besten van hun generatie komen daar vandaan.

Onlangs heeft de gezaghebbende Amerikaanse jurist Cass Sunstein, gespecialiseerd op het gebied van de antiterrorismewetgeving, een stuk geschreven met de titel: The Obama I Know – de Obama die ik ken. Het gebeurde op het hoogtepunt van de verkiezingscampagne dat Sunstein plotseling door Obama werd opgebeld. Obama wilde alles weten over de rechtmatigheid waarmee president Bush zich een onbeperkt afluisteren van internationale telefoonverkeer had toegeëigend. De expert Sunstein had juist over die materie een artikel gepubliceerd.

Obama, schrijft Sunstein, bleek zich terdege te hebben voorbereid en stelde precies de goede vragen. Hij kwam zelf ook met een gedetailleerde lijst van voors en tegens. Het gesprek was diepgaand, hoewel het maar twintig minuten duurde. Aan het eind concludeerde Obama dat het onwettelijk was wat president Bush deed, maar dat hij nu de standpunten van de verschillende partijen beter had begrepen.

Zo’n man kan een begenadigd president worden, schrijft Sunstein.

De eerste juridische daad van Obama zal zijn het sluiten van Guantanamo, de gevangenis waar verdachten al jaren zonder proces vastzitten. Ik ben er trots op dat ik aan dat besluit, via mijn voorvader uit Bohemen, een steentje heb bijgedragen.

Buitenhof, 18 januari 2009