Zes jaar gratis publiciteit voor Geert Wilders

Columns

Deze week was de week van de twee leiders in het kampioenschap aandacht trekken voor advocaten: Bram Moscowicz en Gerard Spong. Beide advocaten genereerden aandacht met een aanklacht die zij persoonlijk hadden ingediend. Moscowicz wil dat Harry van Bommel zich moet verantwoorden voor het roepen van “Intifada!”, of woorden van gelijke strekking.

Spong heeft vreselijk zijn best gedaan om Geert Wilders voor het gerecht te krijgen vanwege diens uitspraken over moslims.

Je vraagt je af waar deze advocaten de tijd, het geld en de energie vandaan halen om zulke procedures op touw te zetten. Mogelijk is dit soort vrijetijdswerk bevredigender dan het verdedigen van drugsdealers, verkrachters en moordenaars. Wat mij betreft won Spong dit keer op punten, want hij kreeg zijn zin. Het Gerechtshof in Amsterdam wil dat Geert Wilders wordt vervolgd, en de uitleg lezend, is Wilders al voor 99,9% veroordeeld.

Gerard Spong.bmp

Het is trouwens niet de eerste keer dat Spong het artikel “haat zaaien” in de stelling heeft gebracht. In 2002 deed hij dat ook tegen de redactie van NRC/Handelsblad, Marcel van Dam en nog een paar journalisten die Pim Fortuyn op de korrel hadden genomen. Dat liep toen op niets uit, maar dit keer had Spong meer succes. Nooit geschoten altijd mis, moet hij hebben gedacht. Destijds kwam Spong op voor Pim Fortuyn, die over moslims niet eens zo veel anders dacht dan Geert, dus ben je al gauw geneigd een vraagteken te zetten bij Spongs heilige verontwaarding van nu.

Misschien kan het hof de aanklacht tegen NRC/H en Marcel van Dam ook nog eens uit de mottenballen halen.

Al een tijd had ik niet meer aan Wilders gedacht en daar was ik bepaald niet rouwig om. Wilders’ manier van uitdrukken doet aanslag op mijn poëtisch gestel en daarom was ik blij dat Wilders langzaam uit de publiciteit aan het verdwijnen was. Maar dankzij het hof is Wilders weer helemaal terug. Deskundigen hebben al beweerd dat de hele gerechtsgang tot 2015 gaat duren. NRC/Handelsblad, zelf dus ontsnapt aan de wurggreep van Spong, sprak in een hoofdcommentaar van “een gebed zonder eind”.

Nog zes jaar Wilders in de media! Zes jaar gratis publiciteit voor Wilders! De heren van het hof te Amsterdam worden bedankt!

Wat de uitspraak van het hof nogmaals bewijst, is dat strafrechters in Nederland wereldvreemde mensen zijn. Ik denk de rechters oprecht hebben gevonden dat het fenomeen-Wilders een halt moest worden toegeroepen, daarmee niet beseffend dat zij Wilders een enorme dienst hebben bewezen. Electoraal kan Wilders met een proces alleen maar garen spinnen. Hij krijgt gelegenheid de martelaar van het vrije woord te spelen, en voor een deel is dat nog terecht ook.

Wall Street Journal.bmp

Bovendien maakt Nederland zich weer eens tot de risee van het buitenland. In commentaar in the Wall Street Journal getuigde al van onbegrip en dat onbegrip zal alleen maar groeien naarmate het proces vordert.

De conclusie kan nauwelijks anders zijn dat het hof maatschappelijke verantwoordelijkheid vraagt van anderen, maar dat zelf in het geheel niet betoont.

In verschillende opzichten speelt het hof hoog spel. Zo maakt het Hof bezwaar tegen de vergelijking die Wilders heeft gemaakt tussen de Koran en Hitlers Mein Kampf. De rechters vertrouwen er kennelijk op die de Koran in dit opzicht niets te vrezen heeft, maar ik zou daar niet gerust op zijn. Ook in de Koran worden Joden afgeschilderd als een soort Untermenschen. Verder wordt in de Koran regelrecht tot genocide opgeroepen voor ongelovigen, bijvoorbeeld in deze zin: “Wanneer de ongelovigen op een benarde plaats in hem neder geworpen worden, aan elkander gekoppeld, roepen zij aldaar om vernietiging. Roept heden niet éénmaal om vernietiging, maar roept vele malen om vernietiging”.

Ga er maar aanstaan.

In het proces zullen de bedenkelijke kanten van de Koran ongetwijfeld breed door Wilders worden uitgemeten en je kunt je afvragen wie daarmee is gediend. Op de televisie zei Wilders dat Churchill en Oriana Fallaci de vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf al eerder hebben gemaakt. Waar Churchill dat gedaan heeft, heb ik niet kunnen vinden, maar Fallaci deed het in een boekje dat gewoon in het Nederlands is vertaald.

De woede en de trots.bmp

Graag zou ik zien dat Bram Moscowicz nu Wilders gaat verdedigen. Bram tegen Gerard, een strijd der giganten.

Het Parool, 25 januari 2009