Gerard Spong: een totaal warhoofd

Columns

Op mijn stukje van de vorige week over de beslissing van het Amsterdamse hof om vervolging van Geert Wilders aan te bevelen, heb ik veel lezersreacties gekregen. Het hof verweet Wilders onder meer dat hij een vergelijking had gemaakt tussen de Koran en Hitlers Mein Kampf, waarop Wilders antwoordde dat Winston Churchill en Oriana Fallaci zulke vergelijkingen ook hadden gemaakt, zonder dat iemand erover was gevallen.
Ik vroeg mij af waar Churchill zoiets had geschreven en verschillende lezers hielpen mij op weg.

Het staat in het eerste deel van zijn zesdelige epos Second World War, dat in 1949 uitkwam. Opmerkelijk is dat Churchills redenering van de tegenovergestelde richting komt, maar dat zijn conclusie dezelfde is. Nadat Churchill Mein Kampf aan een onderzoek heeft onderworpen, schrijft hij in hoofdstuk 4 op pagina 50 over Hitlers boek: “The new Koran of faith and war: turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message”. Dat zou je kunnen vertalen met: De nieuwe Koran van geloof en oorlog: opgeblazen, breedsprakig, vormloos, maar zwanger van zijn eigen boodschap.

 

Churchill1

Schrijven kon Winston Churchill wel, net als oorlog voeren. Vier jaar later kreeg hij voor dit zesdelige werk de Nobelprijs voor de literatuur, waarbij de jury aantekende: “Voor zijn meesterschap van historische en biografische beschrijvingen alsmede voor zijn briljante retoriek in het verdedigen van verheerlijkte menselijke waarden”. Overigens is de vergelijking van Oriana Fallaci te vinden in The Force of Reason, waar zij op pagina 305 opmerkt dat “de Koran het Mein Kampf is van een religie die beoogt anderen te elimineren”.

Drijvende kracht achter de strafrechtelijke aanklacht tegen Wilders is mr. Gerard Spong, die daarvoor in elk talkshow heeft gezeten. Lezer Carel Brandel wijst op een opmerkelijke column die Spong op 10 augustus 2007 in het Algemeen Dagblad heeft geschreven onder de kop: “Wilders geeft moslims koekje van eigen deeg”. Sprong schreef zijn stukje, nadat Wilders in de Volkskrant had verklaard dat hij de Koran wilde verbieden.

Gerard Spong

Ik citeer Spong uitvoerig, omdat zijn betoog in het licht van de latere gebeurtenissen zo curieus is: “ Het is enigszins surrealistisch te constateren dat het hele land in rep en roer is door de nieuw geopenbaarde opvattingen van Geert Wilders, die graag de koran wil verbieden en op één lijn plaatst met Hitlers Mein Kampf. Moslims schijnen zich door zijn uitspraken beledigd te voelen en er is al aangifte wegens haat zaaien tegen Wilders gedaan. Het surrealistische element zit hem hierin dat grote groepen moslims gedekt door de strafrechter zich het recht toe-eigenen zelf haat te zaaien tegen homo’s, met geweldpleging als gevolg. De homofobe haatzaaiende islam-preken die tienduizenden Nederlandse homo’s in hart en ziel kwetsen hebben verder de zegen van de Nederlandse rechter gekregen”.

En dan vervolgt Spong met: “Dat we met deze walgelijke discriminerende rechtspraak opgescheept zitten, is tot daar aan toe. Maar om nu bij de eerste de beste anti-koran-scheet van Wilders te roepen dat deze belediging aan het adres van moslims strafrechtelijk vergolden moet worden, wijst toch op zijn minst op het meten met twee maten. Wilders heeft hen gewoon een koekje van eigen deeg gepresenteerd. Reeds op grond hiervan heeft hij strafrechtelijk niets te vrezen. Ondertussen moet wel kristalhelder zijn dat in ons recht geen enkel boek, haat zaaiend of niet, verboden zou mogen worden. Het is daarom de moeite waard de rechtsstrijd over Mein Kampf te heropenen. Overigens zou ik menen dat het meest haat zaaiende proza van de afgelopen tijd het regeringsakkoord is. Want iedereen die niet samen wil werken en naar het pijpen van het zeer christelijk georiënteerde kabinet wil dansen wordt een asociaal vijandbeeld opgedrongen”.

Het staat er allemaal echt.

Wat een warhoofd!

Eigenlijk schrijft Spong zelf dat ze Wilders strafrechtelijk niets kunnen maken en bovendien vindt hij het regeringsakkoord van CDA, PvdA en Christen-Unie nóg haatzaaiender dan die hele Mein Kampf! Ik herinner mij dat Spong, onder de camera’s van Nova, door studenten werd uitgedaagd om stappen tegen Wilders te nemen. Zo zie je wat televisie bij ijdele mensen vermag.

Het Parool, 31 januari 2009