Houd op met piekeren

Beweringen en bewijzen

Toen ik vorige week een exemplaar uitloofde van het binnenkort te verschijnen boek van Richard Dawkins kon ik niet bevroeden wat mij te wachten stond. Een lawine van inzendingen daalde op mij neder. Zo’n driehonderd lezers hebben de moeite genomen mij via krant of website een vertaling toe te sturen van de zin: There’s probably no god. Now stop worrying and enjoy life.

bussenoorlog5.bmp

Zoals bekend is dit de slogan, die momenteel in Groot-Brittannië op autobussen rondrijdt, omdat ook atheïsten wel eens hun stem wilden laten horen. De campagne is ook tot Italiaanse en Spaanse steden doorgedrongen en vermoedelijk zal binnenkort het Nederlandse openbaar vervoer eveneens worden opgefleurd met een leus die het bestaan van God betwijfelt en de vreugde van het leven bezingt.

Sommige lezers probeerden zo dicht mogelijk bij de oertekst te blijven, zoals ik had gevraagd, maar anderen lieten hun fantasie de vrije loop en stuurden mij hele gedichten. Intussen werd ik er attent op gemaakt dat ook het internet was bevangen door de rage om atheïstische slogans te verzinnen. Op verschillende sites – onder meer bij GeenStijl – wordt nu gebruikt gemaakt van de Bus Slogan Generator, die de bezoeker in staat stelt in drie stappen zijn eigen leus samen te stellen.

Bus slogan generator 2.bmp

Zo vond ik: “There is no evidence for God. Stop folling yourself. Live and die gracefully”. Die natuurlijk snel zijn opvolger kreeg in: “There is no Cod. Now stop complaining. And eat your Sardines”. Om onze minder begaafde broeders van de SGP niet al te zeer voor het hoofd te stoten, zal ik de vertaling achterwege laten.

Bus slogan generator 3.bmp

Hoewel ik mijzelf niet over de bus slogan generator heb ontfermd, zag ik wel een bus voorkomen met de tekst: “Godverdomme! Er is geen God. Max Pam weet het bijna zeker”. Ik hoop dat u van mij wilt aannemen dat ik met deze blasfemische tekst niets te maken heb. Inmiddels is Richard Dawkins op zijn site – “a clear thinking oasis” – al druk bezig met een nieuwe buscampagne. Ook daar kan men suggesties doen.

Wat ik uit het succes van deze campagnes proef is een zekere opluchting, een zekere bevrijding ook. Ons is de laatste jaren door politici verteld dat wij respect moeten hebben voor het geloof. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrijheid van gelovigen om in kerken en moskeeën of in welke tempel dan ook hun geloof te belijden, maar het geldt natuurlijk niet voor de inhoud van al die religies. Er wordt nog al eens respect gevraagd voor religieuze ideeën, die onzinnig, bespottelijk of zelfs immoreel zijn. Nog onlangs hebben Balkenende en Rouvoet uitvoerig de lofbazuin gestoken op Calvijn, zonder dat zelfs maar in een bijzinnetje werd vermeld dat Calvijn ook iemand was die tegenstanders bij de Inquisitie aangaf of anderszins uit de weg liet ruimen.

Ondertussen probeert Rouvout, minister van Jeugd en Gezin, op allerlei manieren een morele voet tussen onze deur te krijgen. Bij André Rouvoet moet ik altijd denken aan de uitspraak van Woody Allen: “Ook ik denk dat daar boven iemand over ons waakt. Helaas is het de overheid”.

Maar nu de inzendingen. Om te beginnen wil ik alle inzenders bedanken. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat ik niet al vondsten kan behandelen. Er waren veel varianten op een gezegde van Maarten ’t Hart: wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Sommige suggestie vond ik te apodictisch, zoals die van Maaike de Jong: “Er is helemaal geen god. Dus laat uw leven niet verzieken en geniet ervan”. Dat verzieken ging mij te ver. Ik heb toevallig een gelovig katholiek gekend, die het er echt helemaal van nam wat betreft eten, drank en vrouwen, en die daarna bijna vrolijk in zijn graf is gestapt.
Verder las ik: Dien geen goden. Doe het goede. De kans dat god bestaat is gering. Geniet dus maar van het leven voor de dood. Er is geen god. Weg met de zorgen, geniet van het leven. Er is mogelijk geen god. Stop met tobben. Leef! God is onwaarschijnlijk. Tob niet lang en geniet van het leven. Mens, lééf je leven. Creëer, geniet, heb lief en besef dat je god bent.
De laatste leek mij te lang, want voor je het weet, is de bus voorbij.

En dan hebben wij: Bestaat God/Allah eigenlijk wel? Mens, durf te leven! Pieker niet over het bestaan van een god. Hou van het leven. Maak je geen zorgen als god niet blijkt te bestaan. Jij bestaat! Gezond verstand of God. Het is allemaal mensenwerk. God is onwaarschijnlijk. Voel je niet schuldig maar leef. Enzovoort, enzovoort. God mag dood zijn, het atheïsme leeft.

Bus slogan generator 4.bmp

Maar de winnaar werd Pim Ligtvoet met de slogan die ik nog iets heb gemodificeerd: Grote kans dat er geen god is. Stop met piekeren en geniet van het leven. Het aangekondigde boek van Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, zal hem bereiken zodra het uit is. Gefeliciteerd!

de Volkskrant, 5 februari 2009, zie ook voor reacties.