Knieval van Knevel

Columns

Natuurlijk kun je je afvragen of het zo nodig op zo’n ijdele manier moest gebeuren: Andries Knevel ondertekent voor het oog van de camera een verklaring waarin staat dat hij afstand neemt van het scheppingsverhaal. Knevel heeft daarin zelfs laten vastleggen dat hij er spijt van heeft ook kinderen te hebben voorgehouden dat de wereld in zes dagen in geschapen.

IJdel of niet, toch neem ik ook mijn pet af voor Knevel. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zal ik maar zeggen.

Andries Kn.bmp

Zelf vermoed ik dat wij de knieval van Knevel voor een deel te danken hebben aan minister Plasterk, de atheïst in ons christelijke kabinet. Plasterk is niet alleen een paar maal gast geweest in het programma van Knevel, hij zat ook wel eens bij Knevel thuis aan de keukentafel. Wat daar gezegd is, weet ik natuurlijk niet, maar mij zou het niet verbazen als Plasterk op een geduldige, professorale wijze heeft uitgelegd waarom het dom is om de evolutietheorie te verwerpen.

Hoe nu verder?

Voor de EO is dit een hele klap. De afkeer van de evolutie was een van de pijlers van het bestaan van deze omroep. Net als de afkeer van het ongetrouwde moederschap en van de homoseksualiteit. Maar mij zou het niet verbazen als je tegenwoordig bij de EO als ongetrouwde moeder en homo gewoon terecht kunt. Emancipatoir bezien heeft Hilversum een grotere invloed gehad op de EO dan de EO op Hilversum.

EODarwin.bmp

Ondertussen probeert de Evangelische Omroep nog te redden wat er te redden valt. De eerste verdedigingslinie is dat de EO “een platform wil zijn in het evolutiedebat”. Dat klinkt prachtig, maar eigenlijk is er helemaal geen debat. Dat debat is al lang beslist, want de aanwijzingen voor de evolutietheorie zijn overweldigend. En er komen steeds meer aanwijzingen bij. Wat de EO onder een evolutiedebat verstaat, is zoiets als een geleerde discussie over de vraag of Sinterklaas wel bestaat.

Toen de EO de serie The Life of the Mammals van David Attenborough uitzond, na eerst alle verwijzingen naar de evolutietheorie eruit te hebben weggesneden, verklaarde de toenmalige EO-voorzitter Henk Hagoort dat “hij zich niet kon voorstellen dat de mens van de aap afstamt”. Wanneer wij er even overheen stappen dat de evolutietheorie zegt dat de mens en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben, geeft zo’n opmerking wel aan op welk een kinderachtig niveau het denken van Henk Hagoort zich bevindt.

En die man is inmiddels voorzitter van de hele publieke omroep geworden!

Het komt er zo’n beetje op neer dat de publieke omroep wordt bestuurd door iemand die nog in Sinterklaas gelooft.

Als de EO niet meer tegen ongetrouwde moeders is, als de EO niet meer vindt dat homoseksualiteit een ziekte is en als de EO niet meer gelooft in de realiteit van het scheppingsverhaal, wat is dan nog het bestaansrecht van die omroep? Ik zou het niet zo één, twee, drie weten. Vanuit de EO zelf bekeken, lijkt het mij daarom wel zo verstandig wanneer men de Nederlandse bijbelbelt blijft vertegenwoordigen, met de Ark van Noach en al.

Maar wat moet met de christelijke renegaat Andries Knevel gebeuren?

Die zou eigenlijk maar beter naar de NCRV kunnen gaan, want daar hoort hij meer thuis.

Op ideologisch gebied hebben wij al jaren niets meer van de NCRV gehoord. In kwesties zoals die van schepping contra evolutie heeft de NCRV zich muisstil gehouden en misschien heeft die omroep daarom zo veel leden verloren dat zijn A-status wordt bedreigd. In de strijd voor zijn behoud maakt de NCRV nu reclame met Man bijt Hond, maar dat is toch niet direct programma waarin een heel specifieke identiteit tot uiting komt. Man bijt Hond zou zo bij de TROS kunnen.

Tenslotte wijs ik nog op de Werdegang van Cees Dekker, de nanotechnoloog die altijd door de EO van stal werd gehaald om het Intelligent Design te promoten. Ook Cees Dekker schuift steeds verder op en ik voorspel dat hij tenslotte zal eindigen als de grootste atheïst van Nederland.

Het Parool, 7 januari 2009