Prijsvraag! Win een zakbijbeltje!

HUMAN

CAROLINE KENNEDY NIET GEWENST DOOR DE PAUS

John F. Kennedy was de eerste roomse president van de Verenigde Staten. Ik herinner nog heel goed dat dat een punt was tijdens diens verkiezingen. Mijn vader was een felle voorstander van Kennedy, maar dat roomse was toch een minpuntje. Kon een Amerikaanse president onderhorig zijn aan de paus van Rome? De andere kandidaat Nixon was tenminste protestant – baptist – en die was tenministe onderhorig aan zijn eigen geweten. Wat dat betekende, hebben wij geweten.

Toch stapte mijn vader in die beginjaren zestig over dat roomse van Kennedy heen.

Nadien is de katholieke kerk stil blijven staan, wat logisch is natuurlijk, want de kerk van Rome claimt eeuwige waarden in pact te hebben. Niettemin blijft het ironisch het volgende ANP-bericht te lezen:

caroline-kennedy
Het Vaticaan heeft ten minste drie ambassadeurskandidaten verworpen die president Barack Obama had voorgesteld. Een van hen was Caroline Kennedy, dochter van de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy. Dat zeggen betrouwbare bronnen in Rome, berichtte de BBC woensdag.

John F. Kennedy was de eerste rooms-katholieke president van de Verenigde Staten. Paus Benedictus XVI vindt de kandidaten ongeschikt omdat ze voor legalisering van abortus zijn. Sinds het Vaticaan in 1984 formele betrekkingen met de VS aanging, is de post van ambassadeur bij de Heilige Stoel vervuld door katholieken die tegen abortus zijn. Het deed er niet toe of de president een Republikein of Democraat was.

De Heilige Stoel is daarnaast ontevreden over Obama’s steun voor het recht op abortus en het opheffen van het Amerikaanse verbod op stamcelonderzoek bij embryo’s.

Obama moet voor juli een nieuwe ambassadeur hebben benoemd. Dan brengt hij een bezoek aan Italië. De paus zal hem dan naar verwachting in particuliere audiëntie ontvangen.

Dat het Vacticaan blijft doormodderen in zake de abortus blijkt ook uit een ander ANP-bericht:


Het Vaticaan steunt Amnesty International niet meer

De Rooms-Katholieke Kerk geeft Amnesty International niet langer financiële steun omdat de mensenrechtenorganisatie volgens het Vaticaan voorstander van abortus is geworden. Dat maakte het Vaticaan woensdag bekend.

Volgens voorzitter Renato Martino van de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede is het besluit de ,,onvermijdelijke consequentie” van een recent besluit van het bestuur van Amnesty. Dat besloot onlangs vrouwen te gaan steunen die abortus willen omdat ze verkracht zijn of omdat hun leven gevaar loopt door de zwangerschap.

Volgens Martino is de mensenrechtenorganisatie ,,gezwicht voor druk” van organisaties die abortus propageren. Het Vaticaan wilde niet zeggen hoeveel geld het geeft aan Amnesty.

Naar verluidt zou het Vaticaan jaarlijks een half miljoen overmaken naar Amnesty. Nu men dat geld in de pontificale zak wil houden, kan het heel goed worden uitgegeven aan de schadevergoedingen die binnenkort betaald moeten worden, aldus het Reformatorisch Dagblad:

Misbruik kinderen door Ierse priesters

Priesters in Ierland hebben tussen 1975 en 2004 waarschijnlijk duizenden kinderen seksueel misbruikt. Dat heeft de aartsbisschop van Dublin gisteren gezegd.

Een commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik door priesters in de genoemde periode werkt momenteel aan haar rapport. Aartsbisschop Diarmuid Martin liep gisteren tijdens de mis vast vooruit op publicatie en zei dat het rapport waarschijnlijk zou melden dat er „duizenden kinderen of jonge mensen in heel Ierland zijn misbruikt door priesters.” Hij zei dat „de verschrikking van dat misbruik nooit ten volle is onderkend.”

De onderzoekscommissie van het aartsbisdom Dublin kreeg in 2006 opdracht van de overheid onderzoek te doen naar het seksueel misbruik. De publicatie van het rapport stond eigenlijk gepland voor deze zomer, maar de commissie is inmiddels ook een onderzoek begonnen naar seksueel misbruik in het bisdom Cloyne, in het zuiden van Ierland. Wanneer de bevindingen van de commissie in Cloyne ook worden meegenomen in het rapport, zal het nog enige tijd duren voordat het openbaar wordt gemaakt.

Ierland ontkerkelijkt snel. Het aan het licht komen van seksueel misbruik van kinderen door priesters heeft dat proces nog eens versneld.

Aartsbisschop Martin werd in 2003 door het Vaticaan aangesteld om het probleem van de ontkerkelijking, die vooral groot is onder de jeugd, aan te pakken.

Er bestaat een dramatische en steeds groter wordende kloof tussen de kerk en onze jongere generaties, en de schuld daarvoor ligt niet in de eerste plaats bij jonge mensen”, zei de aartsbisschop gisteren.

LOS EEN WISKUNDIG PROBLEEM OP EN WIN EEN ZAKBIJBELTJE!

Dat Polen – wij generaliseren niet – op het gebied van discriminatie hun mannetje en vrouwtje staan, valt niet te betwijfelen. Dat heb je vaak met zwaar katholieke landen. Ik wil niet zeggen dat de Polen nog voor de Duitsers het antisemitisme hebben uitgevonden, maar op dat punt hebben de Polen beslist geen geschiedenis op trots op te zijn.

Maar het zijn niet alleen de Joden, ook de Turken vallen niet altijd bij de Polen in de smaak. Lees bijvoorbeeld dit bericht uit Polskie Radio. Het gaat over een wiskundig probleem voor de jeugd. Het gaat daarbij niet om de vraag hoe je een Turk moet vermoorden, maar om mathematisch inzicht!

Daarom loof ik een zakbijbeltje uit voor wie met de goede oplossing komt.

tygodnik

Math pupils learn how to drown Turks:

“How would you place Christians and Turks on a sinking ship so that only the latter drowned?”, reads a problem in a math textbook for Poland’s primary school pupils.

“On board a sinking ship there are fifteen Christians and fifteen Turks. In order to save the ship from going to the bottom, half of the crew needs to be thrown overboard. One of the Christians proposes that the whole crew form a circle and every ninth person jump overboard. How should the Christians place themselves so that only the Turks are drowned?”reads a problem, quoted the lay Catholic newspaper Tygodnik Powszechny.

The rather controversial problem appeares in The Mathematical Miniatures for Primary Schools, a manual for second to twelfth grade students who want to participate in the International Mathematical Kangaroo competition. The book was published in 2004 by Aksjomat Publishing House from the northern city of Torun.

“We did not try to exhort anyone to hate. What mattered to us was the mathematical model – the historical context was irrelevant. In order to solve the problem one needs to be acquainted with principles Maths, not the ways of murdering Turks,” said co-author and publisher of the manual Piotr Nodzynski, naively.

U heeft een week. Oplossingen sturen naar Humanistische Omroep.