Bonafide en niet-bonafide kwakzalvers

Buitenhof

De Volkskrant bracht gisteren het bericht over een baby die was gestorven, na behandeld te zijn door een cranio-sacrale therapeut. Volgens de ouders heeft de therapeut het nekje van het kind zo lang gebogen dat gevolgen fataal waren. Onderzoek heeft deze doodsoorzaak inmiddels bevestigd.

Sacraal  betekent “heilig” en craniologie is de studie van de schedel. Die is in de negentiende eeuw bedacht door ene dr. Gall, verder ontwikkeld door ene dr. Lombrozo, en later in handen gevallen van ene Adolf Hitler, die er wel brood in zag voor zijn rassentheorie.

dr-upledger

Tegenwoordig opereert  de craniologie in een nieuw, heilig jasje. Op de site Praktijk voor Lichaamswerk en Cranio-Sacraal Therapie lees ik dat ene dr. Upledger het cranio-sacrale ritme van de hersenen heeft ontdekt. Niet veel later zou deze Amerikaanse arts ook het bestaan van een heel cranio-sacraal systeem “wetenschappelijk hebben bewezen”.

Dat laatste wordt met nadruk vermeld. Dat zie je trouwens vaak bij de alternatieven. Ze adverteren ermee dat er meer is tussen hemel en aarde, maar ondertussen willen ze maar al te graag worden erkend door de echte medische wetenschap.

Bijna altijd zijn die claims vals. Of het sacrale craniologie is, homeopathie, bioritmiek, klankschalentherapie, tantra healing of wat niet al, van geen dezer behandelwijzen is wetenschappelijk bewezen dat het helpt. Van cranio-sacrale therapie weten wij dat het nooit is opgenomen in een wettenschappelijk onderzoeksprotocol. Het werk van de meeste alternatieve artsen en therapeuten onderscheidt zich daarom niet van dat van  kwakzalvers. Het zijn handelaren in valse hoop.

Het was trouwens een slechte week voor de alternatieven. Zo is tegen Jomanda, bekend van het ingestraalde water – “ook voor uw honden en katten” –, een voorwaardelijke straf van een jaar geëist voor haar misdadige adviezen inzake de borstkanker van actrice Sylvia Millecam.

En dan was er de onthulling dat de cursussen van het medium Gabriela Gaastra en haar man Rients Gaastra worden vergoed door de zorgverzekeraar CZ.

gaastras1

Volgens Gabriela, zo lees ik in Trouw, hebben de slachtoffers van de aanslag in Apeldoorn een menselijk schild gevormd om de leden van de Koninklijk familie te redden. De doden zijn gestorven voor een hoger doel en wij zullen dat later pas begrijpen. Daarom kan de spiritualiteit van de dader Karst T. niet genoeg worden geprezen, aldus Gabriela, die ook beweert dat deze boodschap haar is ingefluisterd door Jezus, Maria en Maria Magdalena.

Helaas doen bijna alle grote zorgverzekeraars aan deze onzin mee. Wilt u worden vergoed voor een bedevaart naar Lourdes of voor een safari met een masseur, die u inwijdt in de geheimen van chakra’s? Dat kan. Het is zelfs een bloeiende bedrijfstak geworden.

Ieder mens heeft het recht de geloven in de grootste mogelijke flauwe kul. Miljoenen mensen doen dat ook, dat is hun vrijheid. De wereld wil bedrogen worden, maar die behoefte dient niet te worden gesubsidieerd door de staat en gefaciliteerd door zorgverzekeraars. Een grondige wetenschappelijke studie moet daarom weer verplicht worden voor een ieder die medische diagnoses stelt. En wie die papieren niet heeft, moet gewoon weer een ouderwetse dauw krijgen.

En, o ja. De Verenging van Natuurgeneeskundig Therapeuten heeft inmiddels Gabriela aan de kant gezet. De vereniging wijst erop dat er bonafide zijn en niet-bonafide natuurgenezers, zoals je ook bonafide zakkenrollers hebt en niet-bonafide zakkenrollers.

Dat laatste zeggen die natuurgeneeskundige therapeuten overigens niet. Dat zeg ik.

Buitenhof, 24 mei 2009.