De Journalist bestaat niet meer

Columns

Een lezer en collega roept mij op mijn stem te verheffen tegen de naamsverandering die het vakblad De Journalist na 114 jaar heeft ondergaan. Abonnees van De Journalist, en dat zijn er een kleine tienduizend, hebben gisteren een blad in de bus gekregen met de naam Villamedia Magazine.

Hoewel ik mijzelf meestal “journalist” noem en geen “publicist” of “schrijver”, ben ik nooit geabonneerd geweest op De Journalist. Misschien is het beter om te zeggen dat ik nooit lid ben geweest van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), want dan kreeg je De Journalist automatisch thuisgestuurd. Het is wat lullig om te zeggen, maar dat lidmaatschap vond ik nogal duur. Daarnaast had ik als kleine zelfstandige het gevoel dat de NVJ te weinig deed voor de freelancer. De NVJ onderhandelde graag over een kwart procent loonsverhoging voor de gelukkigen met een vaste baan, maar de freelancers kwamen er vaak bekaaid vanaf.

Zelf ben ik nog een van de oprichters geweest van de Freelancers Association (FLA), maar dat is ook wel tien jaar geleden. De FLA was niet bepaalde geliefd instituut. De NVJ zag de FLA als concurrent en de dagbladuitgevers hadden weinig zin te onderhandelen met medewerkers die opkwamen voor hun digitale rechten.

Tenslotte heeft PCM/Uitgevers hun freelancers 2,3 miljoen euro betaald voor digitaal hergebruik, maar dat is de onderlinge verstandhouding niet ten goede gekomen. NRC/Handelsblad bijvoorbeeld heeft zo’n beetje al zijn FLA-leden eruit gegooid. Zelf ben ik al lang niet meer actief op dat gebied. Het internet is anarchie, daar valt financieel gewoon niets af te dwingen. Journalisten, schrijvers en uitgevers, allemaal ondervinden zij dat tegenwoordig tot hun verdriet.

De journalist

Die 114 jaar van De Journalist zijn dus een beetje aan mij voorbijgegaan, maar dat de titel verdwijnt, vind ik jammer. Het is een mooie titel, die past in een mooie traditie, maar er komt natuurlijk een tijd dat je een programma niet meer Sport in Beeld noemt, maar Studio Sport. Als je er over nadenkt, is Sport in Beeld precies wat het is, en bovendien klinkt het beter. Maar het is toch Studio Sport geworden.

Het schijnt dat de eerste kikkervisjes ook doodvriezen en wie herinnert zich niet de V2000 van Philips? Van dat videosysteem werd alom erkend dat het superieur was, maar toch ging ten onder in de strijd tegen VHS. Zo zal het ook met De Journalist zijn gegaan.

Villamedia Magazine

Meer dan wie ook moet de journalist met zijn tijd mee, want misschien bestaat zijn hele vak straks niet meer, zoals er ook geen stoommachinisten meer bestaan. Volgens Dolf Rogmans, de hoofdredacteur van Villamedia, moeten journalisten meer letten  “op de wensen van je publiek, dat jou via internet weet te vinden”. Hij vind dat een hele verbetering.

Ik niet, althans zeker niet altijd.

Vandaar dat er onder deze column geen mailadres staat. Het is niet dat ik u veracht, geëerd publiek, integendeel. Maar er zijn ook momenten dat ik niet door u wil worden lastig gevallen. Bijvoorbeeld als u mij bestookt met scheldpartijen, wat meer gebeurt dan me lief is. Of met querulantachtige mails over complotten, waaruit blijkt dat het conflict in het Midden-Oosten helemaal wordt gefinancierd met Joods kapitaal.

Omdat ik helemaal bij de tijd wilde zijn, surfde ik naar de site van Villamedia. Die ziet er goed uit, vind ik, met veel nieuwtjes. Zo lees ik dat er fusiebesprekingen worden gevoerd tussen de hoofdredactie van AT5 en TV Noord-Holland.

Héhé, dat werd tijd.

Jarenlang heeft AT5, in een sympathieke poging de zelfstandigheid te bewaren, het helemaal in haar eentje gedaan, maar op den duur gaat dat niet meer. Bovendien is die voortdurende afhankelijkheid van de gemeente niet ideaal. En de angst om met provincialisme te worden geïnfecteerd, lijkt mij allang niet meer terecht. Die fusie moet er komen. Dan is komt er ook meer financiële armslag voor programma’s die niet in Hilversum worden gemaakt.

Het enige dat dan nog ontbreekt, is een nieuwe naam.

Het Parool, 26 september 2009