Twee ouders weten wat een kind kost

Beweringen en bewijzen

Vorig jaar bood de Australiër Ian Usher via een internetveiling zijn leven te koop aan. Naast zijn huis, zijn jetski, zijn auto en zijn verder materiele bezittingen behoorden tot het aangeboden pakket: zijn vrienden, zijn baan in de tapijthandel en zijn barkruk in zijn stamcafé.

Eberhard van der Laan 2

Zijn vrouw zat niet in de deal. Die was weggelopen. Ook Ushers lichaam kreeg je er niet bij, maar voor de rest was alles te koop. De opbrengst viel een beetje tegen: 244.000 euro.

Intussen berekende de federale milieudienst van de Verenigde Staten dat een Amerikaan 6,9 miljoen dollar waard is. De economen keken somber bij dat cijfer, niet omdat een individueel mens in een cijfer werd samengevat, maar omdat…
een Amerikaan ten opzichte van 2003 ineens een miljoen dollar minder waard was geworden. Het zou mij niet verbazen wanneer een Amerikaan in 2009 opnieuw in waarde is gedaald.

Het kabinet, bij monde van minister Van der Laan, weigert om “principiële redenen” kamervragen te beantwoorden over de kosten van immigratie en immigranten. “Wij houden geen boekhouding bij van wat mensen individueel kosten”, zei de minister van Integratie, die er nog aan toevoegde dat Wilders zelf ook een rekenmachine heeft.

Juist.

Kan de minister van Sociale Zaken de Kamer misschien vertellen hoeveel werklozen er zijn in Nederland?”.

“Helaas moet ik de geachte afgevaardigde mededelen dat wij op dit punt geen boekhouding bij houden. Als de geachte afgevaardigde er meer over wil weten, kan hij toch zijn eigen zakjapanner gebruik”.

“Is de minister van Financiën genegen de Kamer te informeren over de belastinginkomsten?

“Helaas moet ik de geachte afgevaardigde meedelen dat wij om principiële redenen geen boekhouding bijhouden van wat de individuele Nederlander de schatkast oplevert. Laat de geachte afgevaardigde dat zelf maar berekenen, als hij dat per se wil weten”.

Vooral de opmerking van Van der Laan dat dit kabinet geen boekhouding bijhoudt van wat mensen individueel kosten is hier en daar met groot gejuich ontvangen.

Op zijn Elsevier-weblog noemde Leon de Winter het een kwestie van eenvoudige logica dat wanneer de staat niet wil weten wat iemand kost, diezelfde staat ook niet geïnteresseerd kan zijn in wat iemand verdient. Vooral bij het invullen van de belastingaanslag kan het voor de burger een enorm voordeel zijn wanneer van overheidswege de opvatting wordt gehuldigd dat een individu “niet te reduceren is tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro”, zoals de minister het zo eloquent onder woorden heeft gebracht.

Leon de Winter 4

Wat dat betreft heeft Leon de Winter gewoon pech dat hij momenteel in Amerika woont, waar een individueel mens toch nog altijd een paar miljoen dollar waard is. De Winter kan beter meteen terug emigreren – om hier geen belasting betalen. Dan kan hij zijn kinderen laten studeren op scholen en universiteiten, waar men het helemaal “niet interessant” vindt wat een individuele leerling of een individuele student kost.

En binnen afzienbare tijd zal De Winter met duizenden anderen een beroep kunnen doen op de AOW. Benieuwd hoe blij minister Donner van Sociale Zaken is met de opvatting dat het helemaal niet interessant is om te weten wat al die individuele bejaarden de gemeenschap kosten.

Nog geen twee weken geleden bleek uit een onderzoek van Annemarie Koop dat veel jonge ouders geen idee meer hebben wat een kind kost. Slechts drie procent van de ouders maakt van te voren een nauwkeurige berekening, maar de meeste ouders vinden, net als Van der Laan, zo’n cijfer voor hun individuele kind helemaal niet interessant. Niettemin werd die berekening in sommige kranten wel degelijk gemaakt, maar om geen fascistoïde informatie door te geven zal ik de bedragen onvermeld laten.

De menselijke waarde is misschien niet in geld uit te drukken, maar de kantoren zitten vol met individuele ambtenaren die voor de overheid aan het uitrekenen zijn wat een bijstandsmoeder kost, een topsporter, een roker, een weduwe, een televisiepresentator, een WW’er, een geestelijk gehandicapte of een huizenbezitter.

Daarom is het jammer dat de vraag naar de kosten van immigratie onbeantwoord blijft. Je sluit zo ook de kans op een verrassing uit. Vanwege het eeuwige verwijt van kapitalistische uitbuiting heeft de historicus Wesseling eens uitgerekend wat het kolonialisme de Europese mogendheden tenslotte heeft opgeleverd. Afgaand op een kosten-en-baten-analyse – die uiteraard zéér ingewikkeld was – komt hij tot de verbazingwekkende conclusie: er moest geld bij. Zo heeft De Congo bijna het faillissement van België veroorzaakt.

Na zijn tussentijdse benoeming heeft minister Van der Laan onmiddellijk laten weten dat hij Geert Wilders krachtig zou aanpakken. Er tegenaan, lik op stuk! Zoals het nu gaat, met al die ontwijkende antwoorden, lijkt het nergens op. Laat nou eens zien dat wij op den duur – materieel en immaterieel – allemaal beter worden van de multiculturele samenleving.

Kom op, Eberhard, je wordt daar dik voor betaald.

de Volkskrant, 12 september 2009, zie ook voor reacties.