Erromango vraagt om verzoening

HUMAN

DEN HAAG – De Haagse Hogeschool vindt een kerstboom te zeer verbonden met een christelijk feest. Om het internationale karakter en de diversiteit binnen de school te benadrukken, is de boom geweerd. In het atrium van de school hangen nu alleen slingers met lampjes.

Maandag, op de eerste schooldag na Sinterklaas, wreven sommige studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) bij binnenkomst hun ogen uit. Waar was de traditionele kerstboom in de hoge, centrale ontmoetingsruimte? In plaats daarvan sieren nu alleen meterslange slingers met verlichting het atrium.

De directie van de uit 20.000 studenten bestaande school heeft de metershoge zilverspar geweerd. Het ‘internationale karakter en de diversiteit’ binnen deze Haagse school staat geen boom toe, konden de studenten meteen dezelfde dag al lezen op het voor hen toegankelijke deel van de HHS-website. De school kiest nu voor het thema ‘licht en warmte’, dat door iedereen op zijn/haar eigen manier kan worden ingevuld, aldus de directie.

Of dit bericht:

De ABN Amro Bank wil voortaan met Kerst geen kerstkaarten meer versturen aan cliënten en personeel. Ook kerstcadeautjes zijn uit den boze. Dat blijkt uit een rondschrijven van het hoofd personeelszaken van ABN Amro midden november. De reden voor het verbod is de religieuze achtergrond van het kerstfeest. De bank wil religieus neutraal blijven.

Of dit bericht:

Tijdens de klimaattop in Kopenhagen  zullen geen kerstbomen in het stadsbeeld van Kopenhagen zijn te zien, aldus het Deense ministerie van buitenlandse zaken. Een bedrijf dat kerstbomen bij de ingang van conferentie wilde sponsoren, werd door het ministerie afgewezen, hoewel de bomen klimaatvriendelijk zijn omdat ze CO2 binden dat zo niet in de atmosfeer kan komen.

Volgens topman bij buitenlandse zaken Svend Olling mag kerst als religieus feest geen rol spelen op de klimaattop. Olling: ‘het gaat om een VN conferentie, dus het centrum van Kopenhagen wordt daarmee VN gebied, daar kunnen geen kerstbomen staan, omdat de VN neutraal moeten zijn’.

En dan weer dit bericht:

Er is contact geweest tussen Ronald Plasterk en directeur Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool waar commotie ontstond over het niet plaatsen van een kerstboom.

De school koos ervoor geen kerstboom neer te zetten in de centrale hal. Daar was nogal wat ophef over en in de politiek werd het in verband gebracht met de multiculturele samenleving.

Plasterk besloot poolshoogte te nemen. Uit het gesprek bleek volgens de zegsman van de minister dat er overal in de hogeschool kerstbomen staan: 82 over de verschillende vestigingen. Het is niet zo dat het kerstfeest er niet gevierd wordt. Studenten hebben vandaag overigens zelf een kerstboom in de centrale hal geplaatst.

“Hij en ik zijn het eens dat het van de gekke zou zijn om geen kerstboom in de school te willen hebben. Dat is dus ook niet het geval. Het is dus een misverstand dat het een culturele of ideologische keuze is”, zei Plasterk vandaag zelf.

Kerstboom

Soms denk ik wel eens aan een essaybundel van Willem Frederik Hermans: Door gekken omringd. Weet niemand dan meer dat de kerstboom niets met het christelijk geloof te maken heeft. Het kindeke Jezus is heus niet onder een kerstboom geboren. De kerstboom is een heidens vruchtbaarheidssymbool.

Daarom ben ik als heiden in het diepst van mijn gevoelens gekwetst dat men zo met mijn kerstboom omgaat!

WEG MET HET KRUIS

Het volgende bericht deed mij aan de dood van mijn vader denken. Die stierf in 1996 en werd gecremeerd op Driehuis-Westerveld. Toen wij met de begrafenisauto uit Amsterdam vertrokken zag ik dat de auto een zwart vlaggetje met een wit kruis voerde. Mijn vader was een Jood. Ik dacht: met ik er wat van zeggen? Het vlaggetje weg laten halen. Ik voorzag het opspelen van nutteloze emoties en liet het zitten.

Uiteraard ben ik voor een strikte scheiding van kerk en staat, maar je kunt alltijd overdrijven. Lees dit:

Belgische begraafplaats


Een nieuw Belgisch wetsvoorstel moet de scheiding tussen Kerk en Staat absoluut maken. Het verbiedt ambtenaren hun religieuze overtuiging kenbaar te maken en wil alle religieuze symbolen op gebouwen met een publieke bestemming weren.

Donderdag buigt de Belgische senaatscommissie Institutionele Hervormingen zich over het wetsvoorstel, zo meldt de Belgische krant De Standaard. PS-senator Philippe Mahoux diende het voorstel in. Als het wordt aangenomen, moeten zelfs kruisen bij de ingang van een kerkhof verdwijnen. Een kruis op een individueel graf mag nog wel. Ook mag dan de Apostolische Nuntius niet langer deken zijn van het diplomatieke korps.

De Raad van State is kritisch over het voorstel: “Sommige van de regels die naar voren worden geschoven, kunnen tot gevolg hebben dat de vrijheid van mening, de vrijheid van eredienst, de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid beperkt worden.”

Het voorstel draagt de steun van de Belgische partijen Open VLD, PS, MR en Ecolo. Zij zijn goed voor 35 stemmen, 3 te weinig om het voorstel te laten goedkeuren.

En mogen er ook geen kerstbomen meer op een Belgische begraafplaats staan?

Humanistische Omroep, 11 februari 2009