Nieuwjaarswens

Buitenhof

Graag wil ik hierbij een aantal mensen een gelukkig 2010 toe te wensen, te beginnen bij de Deense cartoonist Kurt Westergaard, op wie bijna een aanslag werd gepleegd. Een Somalische sluipmoordenaar probeerde zijn huis binnen te dringen, maar werd neergeschoten.

Kurt Westegaard

Ik wens de 74-jarige Westergaard nog een lang en productief leven toe.

Wie ik een gelukkig leven ná de dood toewens, is Michelle Lang, vermoedelijk de laatste van 130 journalisten die in 2009 tijdens hun werk de dood hebben gevonden. Michelle,  verslaggever van een Canadese krant, reed in Afghanistan op een bermbom.

Een gelukkig Nieuwjaar ook voor Mir Hossein Mousavi, de Iraanse oppositieleider die bereid is te sterven voor de hervormingen in zijn land.

Geachte meneer Mousavi, doe dat niet!

Wij hebben genoeg van het martelaarschap. Hoe sympathiek uw streven ook is en hoe autoritair en onmenselijk uw tegenstanders ook zijn, het martelaarschap leidt tot niets en is een slecht voorbeeld voor de jeugd. U bewijst de vrijheid en de democratie in uw land een veel grotere dienst door te blijven bestaan en uw tegenstanders tot last te zijn – in het hier en in het nu. Daarom wens ik ook u een lang leven toe, zelfs als u dat gedeeltelijk in de gevangenis moet doorbrengen.

Een voorspoedig 2010 ook voor Jasper Schuringa, die in het vliegtuig de zelfmoordterrorist Umar Farouk Abdulmutallab uitschakelde. Dat de media uit de buurt van Jasper moge blijven, of flink moge dokken voor een interview.

De beste wensen ook voor de Nigeriaanse oud-minister en topbankier Abdulmutallab, de vader van de zelfmoordterrorist. Hij had zijn zoon al maanden eerder bij de politie aangegeven.

Oh, vader Abdulmutallab, ik zal aan u denken als ik in mijn mailbox weer zo’n uitnodiging vindt, waarin wordt gevraagd flink geld te storten in een van die aantrekkelijke, Nigeriaanse beleggingsfondsen die wel duizend procent rendement opleveren.

Een urbi et urbi voor paus Benedictus XVI, die op kerstavond werd besprongen door een vrouw. Ja, Uwe Heiligheid, het valt in deze tijd van popsterren en sporthelden beslist niet mee om als een aantrekkelijk mannetjesdier door het leven te gaan. Dat u dit op uw 82ste nog heeft mogen meemaken, bravo! Behalve vele jaren wens ik u ook veel wijsheid toe in uw streven de oorlogspaus Pius XII zalig te verklaren. Vindt u het moreel passend dat u – als voormalig lid van de Hitler Jugend – een paus zalig gaat verklaren die geen protest heeft laten horen toen de Joden in Europa werden vernietigend?

Het is maar een vraag. Moge niettemin de zegen van de Almachtige God op U nederdalen.

En tenslotte ook nog een lang leven toegewenst aan ons eigen zonnestelsel, waarvan door nieuwe metingen is vastgesteld dat het ineens vijf miljoen jaar jonger is dan de 4,6 miljard die altijd werd aangehouden. Als dat maar goed blijft gaan!

Maar mijn allerbeste wensen zijn voor de vuilnismannen. Die moeten de straten schoonvegen, omdat al die zakkige Nederlanders te beroerd zijn geweest hun eigen vuurwerkrotzooi op te ruimen. Hoort u daar niet bij, dan ook voor u: een gelukkig Nieuwjaar.

Buitenhof, 3 januari 2009.