Drijf die duivelse machine uit!

HUMAN

DE DUIVELSE MACHINE

Naar de volgende foto heb ik lang gekeken, die hier vond. Een demonstrant met een bord. Maar wat voor een bord!

Turing, de duivel 3

Probeer je even de redenering voor te stellen. De wiskundige Alan Turing (1912-1954) heeft in de Tweede Wereldoorlog voor de Britten een zeer belangrijke rol gespeeld bij het ontcijferen van gecodeerde Duitse boodschappen. Een groot man en toevallig ook homoseksueel. In plaats van dankbaarheid te ontvangen is Turing na de oorlog schandelijk behandeld door de Britse regering. Hij werd gearresteerd en moest chemische castratie ondergaan, waardoor hij borsten kreeg. Hij pleegde zelfmoord en werd pas later gerehabilliteerd.

Wie kan het wat schelen dat hij de code heeft gekraakt?

Ik. Anders had de oorlog nog langer geduurd.

Door de aanraking van Turing is de computer een duivelse machine geworden.

De diepe domheid van zo’n vrouw met zo’n bord is stuitend. Gere Reve heeft eens voorgesteld bepaalde types voor één dag in een concentratiekamp op te sluiten.

DE DUIVEL VOERT OORLOG TEGEN HET VATICAAN

Seksueel misbruik viert hoogtij in de katholieke kerk. Van Amerika, via Ierland, Italië en Duitsland, is het nu ook in ons land aangekomen. Maar er is een oplossing! Een oplossing die wij niet alleen op de computer van Alan Turing kunnen loslaten, maar ook op die van de problemen in het Vaticaan zelf.

Hier het IKON-bericht op Kerknieuws:

De vele gevallen van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk zijn het werk van de duivel, aldus Gabriele Amorth (foto). Hij is het hoofd van de rooms-katholieke afdeling die zich bezig houdt met exorcisme – duiveluitdrijving.

Gabriele Amorth

“De duivel infiltreert het Vaticaan”, zo stelt Amorth, “ik kan het zien”. Volgens hem heeft de duivel verschillende priesters en kardinalen in zijn macht en laat hij hen slechte dingen begaan. Seksueel misbruik door priesters is dan ook het werk van de duivel.

Ook de verwarde vrouw die met Kerst de paus aanviel, zou geleid worden door de duivel, evenals Mehmet Ali Agca, de man die in 1981 paus Johannes Paulus II neerschoot.

Amorth is al 25 jaar het hoofd van de afdeling exorcisme en hij claimt zelf 70.000 geholpen te hebben. Hij is een vertrouweling van paus Benedictus XVI en was dat ook van de vorige paus. Hoewel het idee van bezetenheid door de duivel niet meer leeft onder alle katholieken, is Amorth er nog heilig van overtuigd dat deze dreiging aan de orde van de dag is.

Eigenlijk verontrustend dat de paus – hoe je het ook wendt of keert toch ook een regeringsleider – zich door zulke idioten laat omringen. Zou zo’n man dat zelf geloven of is het allemaal cynisme?

ER MOET IN DE KERK RADICAAL WORDEN OPGERUIMD

Een fascinerend stuk in Trouw over George Ratzinger, de broer van de paus. Die broer van de paus wordt net zo’n molensteen als indertijd de broer van minister Luns, die fout geweest zou zijn in de oorlog. Zei Luns. Maar Luns was zelf fout en niet zijn broer.

George was leider van een beroemd kanpenkoor te Regensburg. En raad eens!

Ja, ook daar misbruik. Volgens George is er echter alleen maar geslagen. Zelf heeft hij wel eens een oorvijg gegeven, maar verder niets. Lees het stuk en zie hoe George er steeds onderuit probeert te komen en steeds verder terug moet:

De onthullingen over seksueel misbruik hebben de rk kerk in Duitsland ernstig in verlegenheid gebracht. Nog steeds reageert ze ontkennend. Typisch voorbeeld daarvan is Georg Ratzinger, de broer van de paus. (zei beiden met het koor op de foto).

Broer vd paus

Eerst zei hij dat hij niets wist van de hardhandige opvoedingspraktijken op de koorknapenschool. Toen meldde hij dat hem wel eens iets ter ore was gekomen, maar dat hij het niet ernstig genoeg vond om in te grijpen. Tenslotte gaf hij toe dat hijzelf ook wel eens een jongen een draai om de oren had gegeven. „Maar ik heb niemand bont en blauw geslagen.”

Georg Ratzinger leidde van 1964 tot 1994 het wereldberoemde knapenkoor van de dom in Regensburg. Sinds een week volgen de onthullingen over geweld en seksueel misbruik op het internaat van de jonge zangertjes elkaar in hoog tempo op. De meeste onthullingen betreffen de jaren waarin Ratzinger, de nu 86-jarige broer van paus Benedictus XVI, kapelmeester was.

Regisseur en componist Franz Wittenbrink, een van de geslagen koorknapen, deed deze week in een talkshow op de televisie zijn onthutsende verhaal. Hij sprak van een „uitgekiend systeem van sadistische straffen, verbonden met seksuele lust”. Hij voegde eraan toe dat hij zich niet kon voorstellen dat Ratzinger onkundig was van de praktijken.

Ratzingers laatste verdediging luidde dat het internaat los stond van het koor en dat hij niet verantwoordelijk was voor wat daar gebeurde. Zijn ontwijkende opstelling is kenmerkend voor de omgang van de rk kerk met onthullingen over geweld en seksueel misbruik. Eerst ontkennen en pas onder druk volgen dan erkennen en bekennen.

Het Vaticaan complimenteerde, bij monde van woordvoerder Federico Lombardi, de Duitse kerkleiders met de „prompte en transparante” reactie op de klachtenstroom. Maar dat oordeel strookt niet met de werkelijkheid. Het duurde weken voordat de voorzitter van het Duitse episcopaat, aartsbisschop Robert Zollitsch, met een reactie naar buiten trad.

Ondertussen hadden collega-bisschoppen zich in allerlei bochten gewrongen om de verantwoordelijkheid van de katholieke kerk te relativeren. Met goede en slechte argumenten. Na de eerste onthullingen over incidenten op het Canisius-college in Berlijn, eind januari, was de reactie dat het individuele gevallen betrof en dat er geen systeem in zat.

De kerk wil hoe dan ook verhinderen dat mensen een verband leggen tussen katholicisme en seksueel misbruik van kinderen. Steeds weer wijzen woordvoerders op seksuele misstanden elders in de samenleving, zoals in gezinnen en sportverenigingen. Inderdaad breidt de stroom onthullingen zich inmiddels uit naar niet-katholieke internaten en zelfs naar het voetbal.

Het stuk in Trouw gaat steeds maar verder en wordt steeds erger. Ga door hier.