Nog 271 wonderen te onderzoeken

HUMAN

GELOVEN IN GOD VERLICHT DEPRESSIE

Er wordt in deze rubriek veel onaardigs geschreven over het geloven, maar iets positiefs mag ook wel eens gezegd worden. Het volgende bericht op HLN Psycho trok mijn aandacht. Ik heb nog geprobeerd te achterhalen om welk onderzoek het eigenlijk gaat, maar de oorspronkelijke bron wordt niet gegeven. Bij dit soort onderzoeken vraag je je altijd af: 1.) wie heeft het gehouden; en 2). hoe heeft men de begrippen gedefinieerd. Zijn atheïsten mensen die zichzelf atheïst noemen, of hebben de onderzoekers de categorieën bepaald? Hier is het bericht:

God+depressie

Geloven in God speelt volgens psychologen een positieve rol in de behandeling van depressies en angststoornissen.

Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat geloven in God kan helpen stress te beperken en angsten te blokkeren, de wetenschappers ontdekten namelijk verschillen in de hersenen van mensen die geloven en atheïsten. Die uit de eerste groep zijn namelijk minder angstig en ervaren minder stress wanneer ze een fout hebben gemaakt.

Een nieuwe studie gaat nu nog een stapje verder. Bij patiënten met een klinische depressie kan de reactie op een medische behandeling verbeteren door te geloven in God die hen zal helpen. De onderzoekers vergeleken de stemming van 136 depressieve volwassenen met een depressie met hun religie. Ze ontdekten dat degenen die zich goed voelden in hun geloof 75 procent meer kans hadden om beter te worden met een medische behandeling. Dit komt volgens de onderzoekers door het gevoel dat er voor hen gezorgd werd door een god.

Op de vraag wat de zin van het leven was, zei God tegen Woody Allen: “Tell funnier jokes!”. Tegen depressieven zou hij kunnen zeggen: “Neem betere verzorgers!”.

PAUS JOHANNES PAULUS II NOG NIET ZALIG

Het is beslist geen sinecure om zalig verklaard te worden.
Je moet daarvoor een wonder verricht hebben. Nou zou je zeggen dat voor de paus, de plaatsvervanger van God (Petrus) op aarde, dat geen al te groot probleem moet zijn, maar paus Johannes Paulus II schijnt er meer problemen mee te hebben dan algemeen verwacht – getuige dit bericht in De Pers:

Paus Johannes Paulus II, die in 2005 overleed, kan voorlopig nog niet zalig worden verklaard. Een medische commissie van het Vaticaan heeft de genezing van een Franse zuster niet erkend als wonder. Dat meldden Italiaanse media donderdag.

Het Vaticaan moet nu op zoek naar een ander wonder dat op voorspraak van de in Polen geboren paus (1920-2005) zou zijn gebeurd. De kerkelijke staat zegt nog 271 andere vermeende wonderen van de kerkvorst te onderzoeken.

Paus Johannes Paulus II zou na zijn overlijden een Franse non hebben genezen van de ziekte van Parkinson. Volgens de kerkelijke onderzoekers zijn sommige vormen van de aandoening te genezen en staat niet vast dat de zuster überhaupt aan parkinson leed. Daarom is niet onomstotelijk vastgesteld dat de overleden leider van de Rooms-Katholieke Kerk een wonder op zijn naam kan schrijven.

De zaligverklaring is de eerste stap op weg naar de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II.

Franse non

Wie precies die non is, vermeldt het bericht niet, maar dat is gemakkelijk te vinden. Het gaat om de Franse zuster Marie-Simon-Pierre (zie foto), die dat de kerkvorst haar heeft genezen. Iets vreemds is er wel met haar verklaring aan de hand. Volgens de Volkskrant “genas de 46-jarige naar eigen zeggen van de progressieve ziekte nadat  ze de kerkvorst na zijn overlijden had aangeroepen. De paus heeft dus zijn wonder verricht ná zijn dood.

Tsja, zo kan ik het ook!

Logisch dat de Vaticaan nu op zoek gaat naar één van 271 andere wonderen, die nog in het vat zitten.

VEEL PKN-DOMINEES HEBBEN NIETS MET CALVINISTISCHE THEOLOGIE

Een interessant bericht vond ik op Kerknieuws, waar ook naar meer informatie wordt verwezen.

Nederland staat bekend als een calvinistisch landje. Daarom werd 2009 gevierd als het Calvijn-jaar. Maar als je de uitkomsten bekijkt van een onderzoek onder dominees dan blijkt dat zij zich veel meer voelen aangetrokken tot de theologie van Arminius (1559-1609 – zie ook afbeelding).

Arminius

De ouderen onder u die nog geschiedenisonderwijs hebben genoten, zullen ze willicht de tweestrijd herinneren tussen Gomarus en Arminius, waarbij de eerste genoemde de predestinatieleer van God verdedigde. Hij kwam daardoor in conflict met Arminius, die de mens in zijn denken en handelen een grotere vrije wil toekende. Niet alles werd door God beschikt, de mens kan zelf ook nog iets doen.

Arminius verloor, om het plat te zeggen.

Vierhonderd jaar later blijkt Arminius onder de predikanten van nu gewonnen te hebben. Ze vinden Gomarus, en diens geestelijke vader Calvijn, eigenlijk maar een miezerige kereltjes.

Hier het bericht:

Twee op de drie protestantse predikanten kunnen zich niet meer goed vinden in de calvinistische theologie zoals die wordt verwoord in de Dordtse Leerregels. Op de vraag of dit onderdeel van de protestantse belijdenisgeschriften gemist kan worden, zijn de predikanten iets gematigder.

Dat blijkt uit een onderzoek onder predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, uitgevoerd door Kerknieuws.nl. In totaal 1000 predikanten uit de breedte van de kerk werden aangeschreven. 400 van hen vulden de vragenlijst in.

2009 was het Calvijnjaar en in 2010 wordt stil gestaan bij de dood van Arminius. Deze twee theologen kunnen worden gezien als elkaars tegenpolen. In 1618/19 zetten de nazaten van Calvijn met de Dordtse Leerregels (de artikelen tegen de remonstranten) de nazaten van Arminius (remonstranten) uit de gereformeerde kerk. Kerknieuws.nl wilde zien hoe actueel die artikelen nu nog zijn.

De artikelen van de remonstranten behandelen voornamelijk de uitverkiezingsleer (is de mens vrij in zijn geloof?). Uit het onderzoek blijkt dat de meeste predikanten zich niet meer goed in de orthodox-calvinistische opvattingen hierover kunnen vinden. Deze opvattingen houden in dat de mens niet vrij is: het geloof komt van God. Wat niet verwonderlijk is, is dat vooral predikanten uit de orthodoxe hoek van de kerk (voornamelijk de Gereformeerde Bond) nog wel veel waarde hechten aan de inhoud van de artikelen.

PKN-predikanten kunnen zich veel meer vinden in het arminiaanse standpunt over de uitverkiezingsleer (God geeft het geloof, maar de mens kan het weigeren). Er kan worden gezegd dat twee van de drie predikanten veel meer arminiaans is dan calvinistisch. Zo wordt het orthodox-calvinistische idee dat Jezus Christus enkel is gestorven voor de uitverkozen mensen, door het merendeel van de predikanten niet meer geaccepteerd.

Het onderzoek onderzocht ook de status van belijdenisgeschriften. Vrijwel alle predikanten (90 procent) zien belijdenisgeschriften als menselijke geschriften die ter discussie gesteld mogen worden. De remonstranten werden in de 17e eeuw nog verketterd omdat zij vroegen om een herziening van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat deze resultaten extra verwonderlijk maakt is dat belijdenisgeschriften van oudsher een hoge status hebben in de Hervormde Kerk.

Het betekent echter niet dat ook tweederde van de predikanten voor afschaffing van de artikelen tegen de remonstranten is. Dit is te verklaren omdat veel predikanten de artikelen zien als één van de fundamenten waarop de gereformeerde kerk is gebouwd; ze maken onderdeel uit van de geschiedenis van de kerk, maar hoeven niet meer letterlijk genomen te worden. Toch geeft de helft van de predikanten aan dat de artikelen niet onmisbaar zijn.

Slechts één op de tien dominees meent dat een kerk zonder vastomlijnde geloofsbelijdenissen kan. Het zijn voornamelijk vrijzinnige predikanten die dit zeggen.

Kijk ook hier en hier.

Opmerkelijk dat het merendeel van die predikanten de predestinatie onzin vindt. Kunnen ze eigenijk beter meteen katholiek worden!

Humanistische Omroep, 5 maart 2010.