De museale functie van de SGP

Invallen

Karel van het Reve heeft eens voorgesteld om ergens in het Noorden van Nederland een communistische enclave in stand te houden. Zo’n kleine gemeenschap, waar Marx en Lenin worden geëerd als grote denkers, zou eventueel gefinancierd kunnen worden met overheidsgeld, dit om latere generaties inzicht te geven in wat het Nederlands communisme ooit is geweest. Het communisme zou zo een educatieve en museale functie vervullen; gewoon een kwestie van historisch besef.

SGP 3

Vanuit datzelfde principe zou ik ervoor willen pleiten om de SGP te laten bestaan zoals zij altijd is geweest: dat wil zeggen zonder verkiesbare vrouwen. Maar helaas heeft de Hoge Raad anders beslist.

Het hoogste rechtscollege heeft op grond van een of ander VN-Vrouwenverdrag bepaald dat ook vrouwen het actieve stemrecht moeten kunnen vervullen in partijen die dat helemaal niet willen.

Zelf ondersteun ik dat verdrag van harte, maar ik zou mensen het recht op gekte niet willen ontzeggen. Ik zou zelfs partijen het recht op gekte niet willen ontzeggen. Groucho Marx heeft eens beweerd dat hij nooit lid zou willen worden van een club, die mensen zoals hijzelf onder zijn leden telt. Dat slaat ook op de SGP. Persoonlijk kan ik het mij niet voorstellen dat er vrouwen zijn die zich bij de mannenbroeders willen aansluiten, maar toch schijnen ze te bestaan. Ze schijnen zelfs publieke functies voor de SGP te willen bekleden.

Laat ze.

Als er vrouwen zijn die lid willen worden van een partij die vrouwen bijvoorbeeld wil uitsluiten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer – mijn zegen hebben ze.

Amen.

SGP

Alsof de SGP een gevaarlijke partij is.

Maar ik zie alleen maar mannen in zwarte pakken, die met twee woorden spreken en een grote bedachtzaamheid spelen. Ze doen een beroep op God, maar omdat God niet bestaat en omdat zij maar twee kleine zeteltjes hebben, doet zo’n partij niemand kwaad. Laat die mensen in hun eigen kleine kerkje uitdragen wat Nederland is geweest in de tijd dat Veere nog het middelpunt van de wereld was. Niet iedereen hoeft tot moderniteit te worden gedwongen.

Rest de vraag of de uitspraak voor de Hoge Raad geldt voor alle clubs, partijen en organisaties.

Een tijdje geleden werd er ook ineens voor gepleit om de nieuwe hoofdredacteur van feministische blad Opzij een man te laten zijn. Op die manier ging je de discriminatie tegen – onzin natuurlijk. Of neem Harry Mulisch. Die heeft een Herenclub van notabelen in het leven geroepen, waarvan alleen maar heren – dus mannen – lid mogen zijn. Veel van die mannen, zoals Marcel van Dam en Hans van Mierlo, waren in het dagelijks leven lid van een partij, die de gelijkberechtigdheid van vrouwen hoog in het vaandel draagt. Moet de Herenclub van Harry Mulisch nu ook voor het gerecht worden gesleept?

Trouwens, waarom hebben wij die VN eigenlijk nodig? Laatst heeft een VN-commissie nog voorgesteld godslastering wereldwijd strafbaar te stellen. Laten wij liever onze eigen SGP-boontjes dopen.

Of juist niet.

Binnenlands Bestuur,  16 april 2010