Pak de paus en andere plannen

Columns

Mogen wij het echt gaan beleven? De ineenstorting van de rooms-katholieke kerk.

Het is bijna niet te geloven, want de wetten die deze kerk uitdraagt, schijnen eeuwig te zijn, maar toch lijkt alles erop dat een van de grootste en oudste instituties ter wereld aan het wankelen is. Er speelt zich bij de roomsen iets af dat niet meer is terug te draaien.
Dit is geen stofwolk die heus wel overwaait, dit is een ijzige poolwind die al ledematen doet bevriezen tot het lichaam zich gelaten in de sneeuw neerlegt.

Misschien zie ik het zo het zo aflopen, omdat ik een paar dagen in Duitsland was. Daar speelt de kwestie van het kindermisbruik nog veel meer dan in Nederland. De media hebben het over bijna niets anders. Bijna dagelijks laten duizenden Duitsers zich uitschrijven. Niet langer geldt voor de Duitsers: katholiek geboren, altijd katholiek. Volgens de laatste schattingen gaat het bij onze oosterburen over de jaren om 800.000 gevallen van kindermisbruik.

800.000!

En dat schijnen reële cijfers te zijn, geen cijfers die tot stand zijn gekomen onder massapsychose of massahysterie. De Duitsers zijn woedend.

In Nederland heeft de advocaat Jan Boone voorlopig tevergeefs geprobeerd de roomse kerk als “een criminele organisatie” geboekstaafd te krijgen. In de Verenigde Staten staan advocaten op het punt de paus voor het gerecht te slepen. Richard Dawkins, de auteur van de wereldwijde bestseller The God Delusion, wil de paus laten arresteren wanneer die op 16 september op Engelse bodem landt.

Of het er allemaal van komt, is de vraag, maar voor mij is één ding zeker: Duitsland zal het land zijn waar de roomse kerk het hardst zal worden aangepakt. De druk op de kerk is enorm en het einde van de schandalen lijkt nog lang niet in zicht. Misschien zou de storm nog te overleven zijn als de rooms-katholieke kerk over slimme pr-mensen zou beschikken, maar het tegendeel is het geval. Het zijn oude afgeleefde mannen, die zich staande proberen te houden en geen idee hebben hoe zij dat in deze moderne tijd moeten doen.

Alles wat tot dusver is ondernomen om het tij te keren, heeft contraproductief uitgepakt. Eerst heeft men de kwestie verzwegen en toen heeft men die ontkend. Daarna is men de zaak gaan bagatelliseren en toen dat niet meer mogelijk was, werd gezegd: “Wir haben es nicht gewusst”. En vervolgens is het Vaticaan gaan zeggen: “Ja, anderen hebben het ook gedaan”. Toen deze zwakke verdedigingslinies waren geslecht, kregen anderen de schuld. Daar kon je op wachten. Een paar dagen geleden zei ik voor de grap over de problemen bij de roomse kerk: “Let op, uiteindelijk hebben de Joden het gedaan”.

En verdomd, zeg!

Giacomo Babini

Dat was precies wat 81-jarige bisschop Giacomo Babini – niet Bambini – beweerde. En even later weer moest ontkennen. De dag tevoren had een andere kardinaal trouwens gezegd dat al die pedofiele aberraties onder de zwartrokken worden veroorzaakt door de homo’s. In feite missen wij als schuldigen alleen nog de zigeuners en de vrijmetselaars. Maar die komen nog wel en dan zijn we weer helemaal rond.

Juist de Duitsers zijn, vanwege hun eigen geschiedenis, heel gevoelig voor dit soort misselijk makende uitvluchten. Die pikken het eenvoudig niet meer dat een of andere aftandse eminentie de joden en de homo’s de schuld gaat geven. Het zal een prachtig gezicht zijn als Angela Merkel – nota bene vrouw – hoog uitrijst boven het Vaticaan om al die bejaarde mannen in hun jurken om hun plaats te zetten.

Angela kan het!

In de Süddeutsche Zeitung las ik een stuk van de Zwitserse theoloog Hans Küng. Die is nota bene een oude vriend van Ratzinger en bijna even oud. De 82-jarige Küng maakt gehakt van de huidige paus en hij schrijft dat Ratzinger de verdoezeling van de feiten zelf heeft geleid. Hij vindt dat de paus nu zelf door het diepste stof moet. Kortom, het is een bejaardenoorlog die gevoerd over de ruggen van kinderen.

Het Parool, 17 april 2010