Konterman, coma’s & kruistochten

HUMAN

KONTERMAN WINT KERKSCHIETEN: 2-1

In het kader van onze serie Religie en WK-voetbal richten wij deze week de schijnwerpers op oud-Feyenoord speler Bert Konterman. Bert is helemaal in God en hij preekt ook graag over zijn bekering, waarbij hij uiteraard de vergelijking met het edele voetbalspel niet schuwt.

“Ik zie mijn leven als ‘De Finale’”, heeft hij al eens gezegd.

Onder de kop Eer God en pak de wereldtitel gaat Bert dieper in op zijn geloof:

Bert Konterman


Het nationale voetbalteam dat bij het komende WK voetbal God de meeste eer bewijst, maakt een goede kans op de wereldtitel. Althans, de Brazilianen geloofden daar heilig in.

Het Braziliaanse team van 1994 bad het hele toernooi dat het team dat God het meeste eerde de wereldtitel in Amerika mocht winnen. De selectie van Brazilië bestond uit veel gelovige voetballers. En inderdaad, de titel ging na strafschoppen in de finale tegen Italië naar Brazilië.

Bert Konterman vertelde deze anekdote tijdens de speciale kerkdienst in het teken van het naderende WK voetbal in Zuid-Afrika, die de Pauluskerk in Wezep zondag 30 mei hield op het hoofdveld van voetbalclub WHC in Wezep. Op die manier zijn voetbal en geloof volgens Konterman toch te combineren, nadat WHC-doelman Arjan Verhoef eerder in de dienst aangaf het moeilijk te vinden om ze te combineren. “Geloof is eigenlijk taboe in de voetbalwereld. Het is een mannensport. Humor heeft een belangrijkere plek dan geloof”, sprak de doelman.

Konterman vergeleek het geloofsleven met een voetbalwedstrijd. Het veld is de wereld. God is de hoofdtrainer en Jezus zijn assistent. De wedstrijd die je speelt is de grote finale. Dominee Oosterwijk legde eveneens een link tussen voetbal en geloof. Het gaat zowel bij geloven als bij voetballen om passie. Een andere overeenkomst is dat je bij God en de Nederlandse bondscoach niet zomaar in de selectie komt.

Bij God kom je er echter wel als je je best doet en in Jezus gelooft, die je transfersom al heeft betaald, meent Oosterwijk. Bij Van Marwijk gaat dat net even anders. Volgens hem is er bij de selectie voor Oranje sprake van enorme discriminatie. “Vrouwen of gehandicapten maken bijvoorbeeld al geen kans. Bij God heeft iedereen kans.”

Opvallend was de ludieke actie ‘Schieten tegen de kerk’. Zowel Verhoef als ex-international Konterman had de leiding over een team dat halverwege de dienst een wedstrijdje ‘Schieten op de kerk’ hield. Spelers van de teams moesten een bal door een gat in een miniatuurkerk proberen te schieten. Het team van Konterman versloeg het team van Verhoef met 2-1.

Toch wel goed dat er maar één wereldtitel is, want er is maar één God.
Verdomd jammer voor al degenen die de wereldtitel nooit behaald hebben. Moet je maar beter op de kerk schieten.

ZE ZULLEN BRANDEN IN DE HEL

In de serie Misbruik door priesters is er altijd een overtreffende trap. Als je denkt dat je alles hebt gehad, lees je dit ANP-bericht:

Priester misbruikte comateuze vrouwen:

BRUSSEL – Een inmiddels overleden Belgische priester heeft in de periode tussen de jaren 60 en 80 in een Vlaams ziekenhuis verschillende vrouwen die in coma verkeerden seksueel misbruikt.

De toenmalige ziekenhuisdirectie was hiervan op de hoogte maar greep niet in. Dat beweert de Belgische priester Norbert Bethune zaterdag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.
Het misbruik van de vrouwen zou hebben plaatsgevonden in een ziekenhuis in de West-Vlaamse plaats Tielt, waar de priester die het misbruik pleegde als pastor werkzaam was. Hij zou zich niet alleen aan comateuze vrouwen hebben vergrepen maar ook psychiatrische patiënten hebben lastiggevallen.

Priester Bethune heeft aangekondigd volgende week met een zwaar dossier naar buiten te zullen komen met getuigenissen van slachtoffers en een schuldbekentenis van de dader.

Het parket in Brugge onderzocht de zaak eind jaren 90, maar toen waren de misdrijven volgens procureur Jean-Marie Berkvens ,,overduidelijk verjaard” en was een strafproces niet meer mogelijk.

In 1991 meldde Bethune het misbruik aan bisschop Roger Vangheluwe maar die stuurde pas tien jaar later een nietszeggend antwoord. Vangheluwe bekende in april jarenlang een minderjarige neef van hem te hebben misbruikt en diende vervolgens zijn ontslag in.

De directie van het ziekenhuis wilde volgens het Laatste Nieuws niet reageren op de beschuldigingen.

Kort en krachtig is ook het volgende bericht uit De Pers:

Belgische pater krijgt twee jaar voor ontucht

Een kapucijner pater is vrijdag door de rechtbank in het Belgische Luik veroordeeld tot twee jaar cel voor het aanranden van twee meisjes van twaalf op de katholieke school waar hij les gaf.

De strafbare feiten werden gepleegd in 2006. De man was al diverse malen voor de rechtbank verschenen, maar het proces moest telkens verdaagd worden omdat de verdachte onwel werd als de woorden ‘jonge meisjes’ en ‘aanrakingen’ door de rechtszaal klonken. Uiteindelijk vond de veroordeling bij verstek plaats.

Allergieonderzoek heeft uitgewezen dat het onwel worden bij de bewuste woorden een aangeboren eigenschap is. Inmiddels heeft monseigneur Charles Scicluna, aanklager bij de Commissie voor de Geloofsleer van het Vaticaan, de man die ook belast is met de afhandeling van misbruikdossiers, verklaart dat “pedofiele priesters zullen branden in de hel”.

Dat zijn geen halve maatregelen! Nu kijken of de monseigneur zijn woord houdt.

JEZUS MET VROUWENBORSTEN

Even een plaatje.

Jezus met vrouwenborsten

Kijk goed: Jezus heeft tietjes. De Augustinessen hebben er speciaal om verzocht, dus je kunt er geen ongelovige kunstenaar de schuld van geven. Hier is het bericht zoals het in verschillende Belgische kranten heeft gestaan.

Het Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose in het Henegouwse Lessen won dinsdagavond verrassend de Museumprijs voor Wallonië.

Het 13de-eeuwse maar goed bewaarde ziekenhuiscomplex werd uitgebaat door augustinessen en heeft een bijzondere troef: het schilderij ‘De bewening rond het lichaam van Christus’, waarop Jezus afgebeeld wordt met vrouwenborsten.

Het is het favoriete kunststuk van adjunct-conservator Marc Vuidar. “Het moet in de zestiende eeuw besteld zijn door de zusters”, zegt hij. “Ze moeten de afbeelding echt zo gewild hebben: ze geloofden dat Christus ook vrouwelijke kenmerken had. In veel Bijbelteksten wordt bijvoorbeeld verwezen naar de pijn die Christus lijdt bij de kruisiging om leven te geven. Daar kun je vrouwelijkheid in zien. Men zegt ook dat de woorden van Jezus de geest voeden, zoals een vrouwenborst een kind voedt.”

Het scheelde maar weinig of het schilderij had het daglicht nooit gezien. Vuidar: “In de negentiende eeuw vond men het beeld schokkend. Toen is beslist om de vrouwenborsten te bedekken met een laagje grijze verf. Tot 1980 was het ziekenhuis nog in werking. Toen wij het overnamen, wilden we het beschermen. Zo ontdekten we het schilderij. We lieten het restaureren. Niemand had verwacht dat onder die verflaag vrouwenborsten zaten. We waren allemaal verrast. Het schilderij was dan ook alleen voor de ogen van de zusters bedoeld: de bezoekers mochten het niet zien.”

Jezus was wat je tegenwoordig een “metromens” zou noemen.

CHRISTEN OVERDREEF GEWELD KRUISTOCHTEN

Een interessant bericht in het Reformatorisch Dagblad:

kruistochten

GIESSEN/PADERBORN – Het christelijk geloof is gewelddadig, want er zijn kruistochten gehouden. Een nieuw boek betwijfelt of die aanklacht wel helemaal terecht is.

Prof. dr. Lutz. E. von Padberg is een van de bekendste kerkhistorici van Duitsland. In zijn nieuwste boek ”In Gods naam? Over kruistochten, inquisitie en rechtvaardige oorlogen” gaat hij in op „de tien belangrijkste aanklachten tegen het christendom.” Aanleiding is dat christenen in Duitland steeds vaker in de beklaagdenbank worden geplaatst. Het Duitse christelijke opiniemagazine Pro interviewde hem.

Een geliefd argument tegen het christelijk geloof wordt telkens weer gevonden in de kruistochten, zo constateert de hoogleraar uit Giessen en Paderborn. „Dat ergerde mij. Het is geen zakelijke argumentatie, want er wordt niet meer onderscheiden tussen het christelijk geloof en wat het instituut kerk gedaan heeft.”

Doordat christenen vaak te weinig kennis van de kerkgeschiedenis hebben, laten ze zich bovendien te gemakkelijk imponeren door een verwijzing naar de kruistochten, vindt prof. Von Padberg. „Natuurlijk zijn er gruwelijke dingen gebeurd. Dat moeten we niet goedpraten. Maar we moeten de bronnen wel goed lezen, om tot een genuanceerd oordeel te komen.”

Dan blijkt dat juist de christenen zelf in hun beschrijving van de kruistochten sterk overdreven hebben, ontdekte de hoogleraar kerkgeschiedenis. „Het bloed zou volgens de christelijke bronnen tot aan de tomen van de paarden komen. Dat is een sterke overdrijving, met een bepaald doel. De gedachte erachter is dat de „bezoedelde” heilige stad Jeruzalem alleen gereinigd en verzoend kon worden met het bloed van de ongelovigen. Het voorbeeld voor die gedachte vond de kerk in de Makkabeeënboeken. In Joodse en islamitische bronnen worden de kruistochten helemaal niet als zulke grote gebeurtenissen voorgesteld. Daar heeft niemand het in de huidige discussie over.”

De kruistochten kunnen al helemaal niet worden gebruikt om de christelijke leer in diskrediet te brengen, betoogt de hoogleraar. „De paus beloofde iedereen die in een kruistocht gedood werd een directe toegang tot het paradijs. Dat is natuurlijk volstrekt in tegenspraak met het Nieuwe Testament, maar de gewone man uit die tijd kon dat niet nagaan. Alleen de kerkelijke leiding had een Bijbel. Als die zei dat een kruistocht Gods wil was, moesten het volk en de ridders haast wel gehoor geven.”

Uiteindelijk heeft het christendom Europa veel meer goeds dan kwaads gebracht, zegt prof. Von Padberg. „Het gaat verkeerd als de kerk zich verbindt met macht en geld. Dan gaat men geweld in Gods Naam voor legitiem houden. Maar we kunnen in het algemeen oprecht zeggen dat we in een Europa leven waarvan de Joods-christelijke wortels verreweg in de meeste gevallen positief hebben doorgewerkt in de samenleving.”

Als ik het dus goed begrijp hebben de kruistocht enorm opgeschept over hun veroveringen in het Heilige land.

Humanistische Omroep, 4 juni 2010