Atheïsme, nazisme en Jezus in een kauwgombal

HUMAN

Wij gaan door met onze serie Jezus, Maria en andersoortige verschijningen. Zo verscheen Jezus bij Nelly Norden in een kauwgombal, aldus het volgende bericht in de (Daily) Telegraph:

Jesus ‘appeared in my chewing gum’


alt

Nelly Noden had been chewing her gum on Good Friday but left it on the mantelpiece while she ate some crisps. When she returned, she claimed the gum had turned into an image that resembled Christ.

“The second I put my eye on it, I could see him”, said the mother-of-two. “I’d just got back from going the shops to buy a few things to eat when, as usual, I put my gum on the mantelpiece to have some crisps”, she said. “I went to pick it up again and Jesus was just there, starring at me. “We couldnt believe it especially as it was Good Friday”, she said.

Daughter Charni, 16, said: “We cant believe how much it looks like Jesus; weve been telling everyone about it.” Mrs Noden, from Plymouth, Devon, said: “My daughters and I were jumping around the room.”

The family say they are not religious, but thought it was special that it happened at Easter time, and also on the day before Nelly’s birthday. She said: “It was a real moment.”

The Nodens say they have kept the piece of gum as a memento.

Maar dat is nog niet alles!
Onlangs verscheen zelfs de duivel op een badkamertegel, dit keer een bericht uit de Britse Metro. Ik denk dat die Britse kranten een zware strijd aan het uitvechten zijn op dit dossier.

‘Devil’ appears in bathroom tile

alt

The appearance of the Satan image has left her family fearing that the bathroom in their Budapest home has been possessed by the forces of evil. Husband Laszlo, 52, had renovated the room at great expense, fitting it with a heavenly new bath, shower and tiles – but it’s made life hell.

Forty-seven-year-old Mrs Csrefko spotted the terrifying horned image after her first shower. She told The Sun: ‘I was naked coming out of the shower and I could suddenly see his eyes staring into me. I just screamed and ran.’

Laszlo added: ‘We can’t clean it off and it wasn’t there when we put the tiles up. It just appeared overnight and nothing can move it. ‘The room is always ice cold no matter how high we turn the heating up and we’ve just stopped using it because it’s too spooky.
‘We wash in the sink downstairs now.’ It looks like getting rid of the image is a job too big for Flash – the Hungarian couple are summoning an exorcist to flush the evil spirits from their lavatory tiling.

Maar de klap op de vuurpijl kwam met het onderschepte bericht van de astronoom Dap Hartmann dat Jezus ook is verschenen in de anus van een hond, zoals op deze website is te zien. Een warm plekje, lijkt me.

Jezus in honds achterwerk

alt

Meer informatie is hier te vinden:

Het was op de vroege ochtend van zondag 2 juli 2006 dat het baasje van de terriër de verschijning van de verlosser achterop de kont van zijn hond ontwaarde. Het jonge beest was bij wijze van ochtendritueel net begonnen zich eens heerlijk uit te rekken, toen het nog zwakke licht van de laagstaande morgenzon over de vacht rond zijn sterretje streek en de gestalte van de Heiland zich openbaarde.

Wat de diepere betekenis mag zijn van de wederkomst van de Messias op deze (b)anale wijze is lastig te duiden. Dat heeft Angus’ poepertje met de huilende madonna’s gemeen. Natuurlijk is het allemaal onzin. En, als je er even langer over nadenkt, zien we ook helemaal niet de beeltenis van Gods zoon. De historische Jezus was een hoogstwaarschijnlijk getinte, Aramees sprekende man. Iemand uit het Midden-Oosten, zeg maar. Wat we rond het gatje van Angus zien, vooropgesteld dat we van goede wil zijn, is iets wat in de verte wel wat weg heeft van de Jezusfiguur zoals die sinds eeuwen op prenten en schilderijen staat afgebeeld: een gefantaseerde en vrijwel altijd door westerse ogen geprojecteerde blanke mannengestalte. In ieder geval niet iemand uit het Midden-Oosten, zoveel is duidelijk. Kennelijk willen sommige mensen maar wat graag zien wat in werkelijkheid niet kan hebben bestaan. De mild-hysterische bezoekers van de website van Angus zijn daarin heel stellig. Immers: ‘dog is God spelled backwards’. Bewijs geleverd.

Sommige mensen willen gewoon leuk zijn.

Paus linkt ongelovigen aan nazi’s

Het bezoek van de paus aan Groot-Brittannië was een groot succes, zegt de rooms-katholieke kerk zelf. Voor het bezoek wilde Richard Dawkins de paus laten arresteren, maar dat ging niet door.  Wel sloeg de paus terug. Hij zei dat het atheïsme het grootste kwaad is in de wereld, zie hier, en dat er een bloedrode lijn loopt van het atheïsme naar het nazidom. De paus kan het weten, want hij was zelf lid van de Hitler Jugend.

Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk “ongelovigen” gewaarschuwd door onder meer een link te leggen tussen atheïsme en nazisme. In zijn speech in Edinburgh in aanwezigheid van onder meer de Britse koningin waarschuwde de heilige vader dat “het uitsluiten van God en van godsdienst en de daaraan verbonden deugden” tot vreselijk dingen leiden. Als voorbeeld gaf hij de nazi’s en omschreef hij Adolf Hitler als de verpersoonlijking van “atheistic evil”.

De paus waarschuwde in zijn speech dat Groot-Brittannië, dat hij een land noemde dat gebouwd was op christelijke fundamenten en volgens hem ook groot werd door “het respect voor die traditionele waarden”, dreigt ten prooi te vallen aan wat hij “agressieve vormen van secularisme” noemde.

alt


Secularisme (van Latijn saecularis, “wereldlijk, tijdelijk”) is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij, of, dat er geen verstrengeling mag zijn tussen religieus gezag en overheidsmacht, en dat de staat zich neutraal opstelt tegenover alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Secularisme impliceert ook dat overheden hun onderdanen beschermen tegenover eventuele religieus gemotiveerde inbreuken op hun rechten.

Om het gevaar even in de verf te zetten haalde de paus een hem niet onbekend voorbeeld aan, dat van de nazi’s, “tegen wie de Britten zo moedig vochten” en “wier tirannie als doel had god uit de samenleving te bannen en onze sympathie ten opzichte van velen, in het bijzonder de joden, te onderdrukken.”

De uitspraken hebben opnieuw voor ophef gezorgd. “Ons secularisme en ons, respect voor de vrije wil is niet iets om te bekritiseren, maar om te bejubelen”, zei Terry Sanderson, voorzitter van de National Secular Society. Anderen waren minder subtiel: “Het is niet aan een man die miljoenen doden in Afrika op zijn geweten heeft door zijn standpunt ten opzichte van condooms en die homoseksualiteit als een afwijking beschouwt om ons de les te komen spellen over in wie en wat we moeten geloven” was daar zowat de teneur.

Eerder op de dag had de paus tegen journalisten gezegd dat pedofilie een ziekte was waarbij de vrije wil wordt uitgeschakeld, en ontnam daarmee meteen de verantwoordelijkheid van de kerk in pedofiliezaken.

Maar je kunt altijd nog verder gaan. Het volgende bericht – het komt van de site van Dawkins – zou je een gotspe kunnen doen, zeker als je bedenkt dat Hitler katholiek is gedoopt en altijd katholiek is gebleven.

Catholics demand that atheists apologize for Hitler

I wouldn’t have believed that even somebody as wacko as Catholic League president Bill Donohue would do this if I hadn’t seen it myself. The Catholic League has just posted a demand that atheists apologize for Hitler. And not just for Hitler:

alt


The pope cited Hitler today, asking everyone to “reflect on the sobering lessons of atheist extremism of the 20th century.” Immediately, the British Humanist Association got its back up, accusing the pope of “a terrible libel against those who do not believe in God.”

The pope did not go far enough. Radical atheists like the British Humanist Association should apologize for Hitler. But they should not stop there. They also need to issue an apology for the 67 million innocent men, women and children murdered under Stalin, and the 77 million innocent Chinese killed by Mao. Hitler, Stalin and Mao were all driven by a radical atheism, a militant and fundamentally dogmatic brand of secular extremism. It was this anti-religious impulse that allowed them to become mass murderers. By contrast, a grand total of 1,394 were killed during the 250 years of the Inquisition, most all of whom were murdered by secular authorities.

Why should atheists today apologize for the crimes of others? At one level, it makes no sense: apologies should only be given by the guilty. But on the other hand, since the fanatically anti-Catholic secularists in Britain, and elsewhere, demand that the pope—who is entirely innocent of any misconduct—apologize for the sins of others, let the atheists take some of their own medicine and start apologizing for all the crimes committed in their name. It might prove alembic.

Niet ver genoeg ging de paus.

Op de site van Dawkins nog dit commentaar van Miranda Hale:

“Alembic? That’s a still used by alchemists, not, as far as I know, an adjective. I’m not going to explain how the murderous agenda of people like Hitler wasn’t driven by atheism; that’s been noted by many others (see the list of Hitler’s religious statements that P.Z. Myers put up today). I just want to note that this kind of demonization of atheists and gross stupidity is promulgated by a mainstream religious organization. Ratzi, Donohue and all their minions are slowly starting to realize that Catholicism is just not on in the modern world, and, like a cornered cat, they lash out with Hitler analogies.

In alle nederigheid wil ik een paar kleine opmerkingen maken:

1. Hitler is katholiek opgevoed en ook altijd katholiek gebleven.
2. Op enkele uitzonderingen na heeft de Duitse clerus warme betrekkingen onderhouden met het Derde Rijk.
3. Na de oorlog heeft het Vaticaan ervoor gezorgd dat verschillende nazimisdadigers naar Zuid-Amerika konden vluchten.
4. De paus zelf is lid geweest van de Hitler Jugend.

KETTER & GEEST

Atheïsme, nazisme en Jezus in een kauwgumbal

Wij gaan door met onze serie Jezus, Maria en andersoortige verschijningen. Zo verscheen Jezus bij Nelly Norden in een kauwgumbal, aldus het volgende bericht in de (Daily) Telegraph:

Jesus ‘appeared in my chewing gum’

Nelly Noden had been chewing her gum on Good Friday but left it on the mantelpiece while she ate some crisps. When she returned, she claimed the gum had turned into an image that resembled Christ.

“The second I put my eye on it, I could see him”, said the mother-of-two. “I’d just got back from going the shops to buy a few things to eat when, as usual, I put my gum on the mantelpiece to have some crisps”, she said. “I went to pick it up again and Jesus was just there, starring at me. “We couldnt believe it especially as it was Good Friday”, she said.

Daughter Charni, 16, said: “We cant believe how much it looks like Jesus; weve been telling everyone about it.” Mrs Noden, from Plymouth, Devon, said: “My daughters and I were jumping around the room.”

The family say they are not religious, but thought it was special that it happened at Easter time, and also on the day before Nelly’s birthday.

She said: “It was a real moment.”

The Nodens say they have kept the piece of gum as a memento.

Maar dat is nog niet alles! Onlangs verscheen zelfs de duivel op een badkamertegel, dit keer een bericht uit de Britse Metro. Ik denk dat die Britse kranten een zware strijd aan het uitvechten zijn op dit dossier.

‘Devil’ appears in bathroom tile

The appearance of the Satan image has left her family fearing that the bathroom in their Budapest home has been possessed by the forces of evil. Husband Laszlo, 52, had renovated the room at great expense, fitting it with a heavenly new bath, shower and tiles – but it’s made life hell.

Forty-seven-year-old Mrs Csrefko spotted the terrifying horned image after her first shower. She told The Sun: ‘I was naked coming out of the shower and I could suddenly see his eyes staring into me. I just screamed and ran.’

Laszlo added: ‘We can’t clean it off and it wasn’t there when we put the tiles up. It just appeared overnight and nothing can move it. ‘The room is always ice cold no matter how high we turn the heating up and we’ve just stopped using it because it’s too spooky.

‘We wash in the sink downstairs now.’

It looks like getting rid of the image is a job too big for Flash – the Hungarian couple are summoning an exorcist to flush the evil spirits from their lavatory tiling.

Maar de klap op de vuurpijl kwam met het onderschepte bericht van de astronoom Dap Hartmann dat Jezus ook is verschenen in de anus van een hond, zoals op deze website is te zien. Een warm plekje, lijkt me.

Jezus in honds achterwerk

o

Meer informatie is hier te vinden:

Het was op de vroege ochtend van zondag 2 juli 2006 dat het baasje van de terriër de verschijning van de verlosser achterop de kont van zijn hond ontwaarde. Het jonge beest was bij wijze van ochtendritueel net begonnen zich eens heerlijk uit te rekken, toen het nog zwakke licht van de laagstaande morgenzon over de vacht rond zijn sterretje streek en de gestalte van de Heiland zich openbaarde.

Wat de diepere betekenis mag zijn van de wederkomst van de Messias op deze (b)anale wijze is lastig te duiden. Dat heeft Angus’ poepertje met de huilende madonna’s gemeen. Natuurlijk is het allemaal onzin. En, als je er even langer over nadenkt, zien we ook helemaal niet de beeltenis van Gods zoon. De historische Jezus was een hoogstwaarschijnlijk getinte, Aramees sprekende man. Iemand uit het Midden-Oosten, zeg maar. Wat we rond het gatje van Angus zien, vooropgesteld dat we van goede wil zijn, is iets wat in de verte wel wat weg heeft van de Jezusfiguur zoals die sinds eeuwen op prenten en schilderijen staat afgebeeld: een gefantaseerde en vrijwel altijd door westerse ogen geprojecteerde blanke mannengestalte. In ieder geval niet iemand uit het Midden-Oosten, zoveel is duidelijk. Kennelijk willen sommige mensen maar wat graag zien wat in werkelijkheid niet kan hebben bestaan. De mild-hysterische bezoekers van de website van Angus zijn daarin heel stellig. Immers: ‘dog is God spelled backwards’. Bewijs geleverd.

Sommige mensen willen gewoon leuk zijn.

Paus linkt ongelovigen aan nazi’s

Het bezoek van de paus aan Groot-Brittannië was een groot succes, zegt de rooms-katholieke kerk zelf. Voor het bezoek wilde Richard Dawkins de paus laten arresteren, maar dat ging niet door. Wel sloeg de paus terug. Hij zei dat het atheïsme het grootste kwaad is in de wereld, zie hier, en dat er een bloedrode lijn loopt van het atheïsme naar het nazidom. De paus kan het weten, want hij was zelf lid van de Hitler Jugend.

Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk “ongelovigen” gewaarschuwd door onder meer een link te leggen tussen atheïsme en nazisme. In zijn speech in Edinburgh in aanwezigheid van onder meer de Britse koningin waarschuwde de heilige vader dat “het uitsluiten van God en van godsdienst en de daaraan verbonden deugden” tot vreselijk dingen leiden. Als voorbeeld gaf hij de nazi’s en omschreef hij Adolf Hitler als de verpersoonlijking van “atheistic evil”.

De paus waarschuwde in zijn speech dat Groot-Brittannië, dat hij een land noemde dat gebouwd was op christelijke fundamenten en volgens hem ook groot werd door “het respect voor die traditionele waarden”, dreigt ten prooi te vallen aan wat hij “agressieve vormen van secularisme” noemde.

Secularisme (van Latijn saecularis, “wereldlijk, tijdelijk”) is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij, of, dat er geen verstrengeling mag zijn tussen religieus gezag en overheidsmacht, en dat de staat zich neutraal opstelt tegenover alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Secularisme impliceert ook dat overheden hun onderdanen beschermen tegenover eventuele religieus gemotiveerde inbreuken op hun rechten.

Om het gevaar even in de verf te zetten haalde de paus een hem niet onbekend voorbeeld aan, dat van de nazi’s, “tegen wie de Britten zo moedig vochten” en “wier tirannie als doel had god uit de samenleving te bannen en onze sympathie ten opzichte van velen, in het bijzonder de joden, te onderdrukken.”

De uitspraken hebben opnieuw voor ophef gezorgd. “Ons secularisme en ons, respect voor de vrije wil is niet iets om te bekritiseren, maar om te bejubelen”, zei Terry Sanderson, voorzitter van de National Secular Society. Anderen waren minder subtiel: “Het is niet aan een man die miljoenen doden in Afrika op zijn geweten heeft door zijn standpunt ten opzichte van condooms en die homoseksualiteit als een afwijking beschouwt om ons de les te komen spellen over in wie en wat we moeten geloven” was daar zowat de teneur.

Eerder op de dag had de paus tegen journalisten gezegd dat pedofilie een ziekte was waarbij de vrije wil wordt uitgeschakeld, en ontnam daarmee meteen de verantwoordelijkheid van de kerk in pedofiliezaken.

Maar je kunt altijd nog verder gaan. Het volgende bericht – het komt van de site van Dawkins – zou je een gotspe kunnen doen, zeker als je bedenkt dat Hitler katholiek is gedoopt en altijd katholiek is gebleven.

Catholics demand that atheists apologize for Hitler

I wouldn’t have believed that even somebody as wacko as Catholic League president Bill Donohue would do this if I hadn’t seen it myself. The Catholic League has just posted a demand that atheists apologize for Hitler. And not just for Hitler:

The pope cited Hitler today, asking everyone to “reflect on the sobering lessons of atheist extremism of the 20th century.” Immediately, the British Humanist Association got its back up, accusing the pope of “a terrible libel against those who do not believe in God.”

The pope did not go far enough. Radical atheists like the British Humanist Association should apologize for Hitler. But they should not stop there. They also need to issue an apology for the 67 million innocent men, women and children murdered under Stalin, and the 77 million innocent Chinese killed by Mao. Hitler, Stalin and Mao were all driven by a radical atheism, a militant and fundamentally dogmatic brand of secular extremism. It was this anti-religious impulse that allowed them to become mass murderers. By contrast, a grand total of 1,394 were killed during the 250 years of the Inquisition, most all of whom were murdered by secular authorities.

Why should atheists today apologize for the crimes of others? At one level, it makes no sense: apologies should only be given by the guilty. But on the other hand, since the fanatically anti-Catholic secularists in Britain, and elsewhere, demand that the pope—who is entirely innocent of any misconduct—apologize for the sins of others, let the atheists take some of their own medicine and start apologizing for all the crimes committed in their name. It might prove alembic.

Niet ver genoeg ging de paus.

Op de site van Dawkins nog dit commentaar van Miranda Hale:

“Alembic? That’s a still used by alchemists, not, as far as I know, an adjective. I’m not going to explain how the murderous agenda of people like Hitler wasn’t driven by atheism; that’s been noted by many others (see the list of Hitler’s religious statements that P.Z. Myers put up today). I just want to note that this kind of demonization of atheists and gross stupidity is promulgated by a mainstream religious organization. Ratzi, Donohue and all their minions are slowly starting to realize that Catholicism is just not on in the modern world, and, like a cornered cat, they lash out with Hitler analogies.

Bij Buitenhof van afgelopen zondag zei ik zelf onder meer het volgende:

In alle nederigheid wil ik daarbij een paar kleine opmerkingen maken:

1. Hitler is katholiek opgevoed en ook altijd katholiek gebleven.

2. Op enkele uitzonderingen na heeft de Duitse clerus warme betrekkingen onderhouden met het Derde Rijk.

3. Na de oorlog heeft het Vaticaan ervoor gezorgd dat verschillende nazimisdadigers naar Zuid-Amerika konden vluchten.

4. De paus zelf is lid geweest van de Hitler Jugend.