Gregorius en Benedictus

Columns

Precies op Prinsjesdag kwam het bericht dat de cartoonist Gregorius Nekschot niet langer wordt vervolgd voor tekeningen die beledigend zouden zijn voor moslims. Ik ben geneigd zoiets niet als een toeval te zien. Bij het Openbaar Ministerie weten ze ook dat de media-aandacht voor Prinsjesdag al het andere nieuws overschaduwt, en dat kwam natuurlijk goed uit.

Er is toch geen kwaad geweten bij het OM? Zou kunnen, want wat door officier van Justitie Paul Velleman met zoveel wapengekletter in gang werd gezet, is nu als een plumpudding in elkaar gezakt.

De argumentatie die het Openbaar Ministerie heeft gegeven voor de zaak, is ronduit bespottelijk. Volgens het OM is een aantal cartoons en de daarbij behorende teksten wel degelijk strafbaar, maar is de tekenaar door zijn voorarrest al genoeg gestraft. Hoe weet het OM eigenlijk dat die tekeningen strafbaar zijn? De strafbaarheid der dingen wordt uiteindelijk door een rechter bepaald en niet door meneer Velleman en zijn kornuiten. Datzelfde geldt voor de hoogte van de straf.

Kortom, als het OM werkelijk vindt dat Nekschot strafbare feiten heeft begaan, dan moet hij daarvoor worden vervolgd. Gebeurt dat niet, dan moet het OM verder haar mond houden.

Gregorius (cartoon)

Wie terugkijkt op de zaak, kan zich afvragen of Gregorius Nekschot recht heeft op een forse schadevergoeding. In 2008 werd bij hem een inval gedaan na een klacht van de pseudo-imam Abdul Jabbar van de Ven, een halve gare die zijn bekendheid vooral heeft te danken aan het feit dat hij in een televisieprogramma Geert Wilders dodelijke kanker mocht toewensen. Het was toen al absurd dat het OM zich liet leiden door een klacht van iemand die zelf met haat zaaien zijn sporen had verdiend.

Daarna heeft men Nekschot ruim twee jaar laten bungelen. Ik heb Gregorius Nekschot – bij mijn weten – nooit ontmoet, maar hij heeft mij wel een keer gebeld om zijn situatie uit te leggen. Het was duidelijk dat hij van alles te vrezen had. Voor hetzelfde geld had het OM zijn identiteit onthuld en dan was voor hem een broodje halen bij de bakker al gevaarlijk geweest.

Wat het OM met haar actie ook heeft bereikt, is dat drang tot zelfcensuur bij tekenaars en journalisten is gegroeid. In plaats van je beschermd te voelen door de vrijheid van meningsuiting kun je ook nog eens een inval krijgen, waarbij al je computerbestanden overhoop worden gehaald. Kortom, het zou het Openbaar Ministerie bovendien sieren wanneer zij haar excuses aan de tekenaar aanbiedt. Maar misschien dient dat laatste te worden gedaan door minister Hirsch Ballin, die in deze zaak ook al geen heldenrol heeft gespeeld.

Soms krijg je wel eens de indruk dat de totaal verkeerde personen worden vervolgd voor dat onmogelijke artikel over haat zaaien. Neem paus Benedictus XVI, die naar Engeland kwam met de mededeling dat er van het atheïsme een bloedrode lijn loopt naar het nazidom. En dat zei die kerel, terwijl zijn hele kerk in brand staat wegens seksueel misbruik van priesters door priesters. Je moet maar durven!

Dawkins (rede)

In dit verband wil ik graag verwijzen naar een recente rede van Richard Dawkins, die op You Tube te vinden is. Op een zeer eloquente wijze neemt Dawkins de paus op de korrel. (Zie ook The Guardian voor de tekst).

Hij beperkt zich niet tot de constatering dat Hitler katholiek is gedoopt, maar laat aan de hand van citaten ook zien dat Hitler zichzelf steeds als een christen is blijven beschouwen. Hitlers antisemitisme lag helemaal in het verlengde van zijn christelijk geïnspireerde eschatologie. De rol die Hitler daarin voor zichzelf zag weggelegd, was die van “de Goddelijke Voorzienigheid”. En dan, zegt Dawkins, hebben wij het nog niet eens over die Beierse kardinaal, die zijn zegen uitsprak over Hitler, toen die aan een aanslag was ontsnapt.

Zo zie je: als ergens een bloedrode lijn loopt, dan is die van katholicisme naar het Derde Rijk.

Openbaar Ministerie, doe wat aan de roomse kerk!

Het Parool, 25 september 2010