Katholiek vreemdgaan, atheïstisch terugschoppen en de Rode Zee

HUMAN

Bericht 1: Europese Hof tikt ook al rooms-katholieke kerk op de vingers

Een interessante kwestie werd gesignaleerd door The Huffinton Post.  Het gaat om de 53-jarige Bernhard Schuth, die als organist en koorleider in dienst was de St. Lambertuskerk in Essen. Getrouwd en wel kreeg Schuth een verhouding met een andere vrouw, van wie hij na een tijdje ook een kind verwachtte. Daarop verliet Schüth zijn wettige echtgenote en ging samenleven met zijn nieuwe liefde.

Dat beviel de parochianen niet en spoedig werd Schuth beschuldigd van echtbreuk en bigamie. De kerk stond voor de principes die zijzelf wenst uit te dragen en ontsloeg de overspelige organist en koorleider.

Maar die liet het er niet bij zitten. Hij diende klacht in en vocht zijn zaak uit bij het Europese Hof. Bij de rechtbank van Essen werd Schüth nog in het gelijk gesteld, maar in hoger beroep kozen de rechters voor de partij van de kerk. Zij hechtte waarde aan het argument  datde geloofwaardigheid van de kerk in het geding zou komen als Schüth achter het orgel zou blijven zitten. En wat zouden die koorleden wel niet denken.

Afgelopen week stelde Straatsburg hem echter in het gelijk. Het ontslag schendt het recht op eerbied voor het privé- en familieleven. Weliswaar had Schüth een verplichting tot loyaliteit tegenover zijn werkgever en derhalve is het juist dat hij zich aldus in zijn privéleven niet alles kan permitteren, maar die verplichting betekent nog niet dat Schüth (zie foto, met zonnebril) ook na zijn scheiding verplicht was tot het lijden van een ’kuis’ leven.

Bernhard Schüth

De parochie moet nu binnen drie maanden een schadeloosstelling betalen.

BERLIN – The European Court of Human Rights ruled Thursday that a church organist’s employment rights were ignored when he was fired by a Catholic church for remarrying outside the church.

The court said German churches have some latitude in firing staff who violate the faith’s moral tenets, but said it must be weighed against the prominence of the job and the worker’s own rights.

The case involved Bernhard Schuth, the longtime organist at St. Lambert parish in Essent, who separated from his wife in 1994 and started a relationship with another woman in 1995.

The new relationship might have gone unnoticed until Schuth’s child mentioned a new sibling at school in 1997. Schuth was fired in 1998 because, the church said, an extramarital relationship violated basic Catholic teaching. Beside adultery, the church also accused Schuth of bigamy since his first marriage was never annulled.

The course worked its way through Germany’s courts before heading to the European court in Stasbourg, France, where judges ruled that German courts had weighed the church’s interests more heavily than Schuth’s.

Lees het stuk van Niels Sorrells verder in The Huffington Post.

In elk geval kun je uiteindelijk dus toch nog wat verdienen door vreemd te gaan.

Bericht 2: De rede van Richard Dawkins tegen de paus

Er loopt dus volgens de paus een bloedrode lijn van het atheïsme naar het nazidom. Dat bevestigde de Heilige Vader nog eens toen hij was geland in Edinburgh voor een bezoek aan Groot-Brittannië.
Richard Dawkins, de meest vooraanstaande Engelse atheïst reageerde onmiddellijk. Hij hield een rede waarin hij – niet ten onrechte – veronderstelde dat er over deze pauselijke reactie goed was nagedacht. Met alle beschuldiging van kindermisbruik binnen de kerk was het van belang de aandacht af te leiden.

Eigenlijk hebben de atheïsten het gedaan!

De toespraak van Dawkins is op vele plaatsen te vinden, ook op You Tube.

Dawkins rede 2

Dawkins spreekt behartigenswaardige woorden. Onder de kop “Ratzinger is an enemy of humanity” – Ratzinger is een vijand van de menselijkheid” –  is de uitgeschreven tekst hier te vinden.

Bericht 3: Wetenschappelijke verklaring voor het splijten van de Rode Zee door Mozes.

Jezus liep over water, maar Mozes deed het eigenlijk veel handiger. Hij spleet de Rode Zee in tweeën en baande zich met zijn volk een weg naar de vrijheid, aldus het boek Exodus. Een eigenaardig aardrijkskundig verschijnsel, dat menig filmer heeft geïnspireerd.

Mozes en de Rode Zee

De vraag is natuurlijk: hoe deed Mozes dat? Verrichtte hij inderdaad een wonder?

Er schijnt nu een wetenschappelijke verklaring te zijn voor het fenomeen. Logisch natuurlijk, want een verschijnsel kan niet zo gek zijn of het wordt wel door een of andere universiteit onderzocht.

Het ANP-bericht beschrijft het zo:

Mozes heeft de Rode Zee wellicht niet gescheiden, maar een sterke oostenwind kan het water hebben teruggedreven zoals de Bijbel en de Koran beschrijven. Dat blijkt uit computersimulaties van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research NCAR en de Universiteit van Colorado in Boulder.

De studie bekeek hoe wind het water beïnvloedt. “De simulaties komen vrij nauwkeurig overeen met de beschrijving in bijbelboek Exodus,” zei coördinator Carl Drews van NCAR dinsdag. “Het scheiden van zeeën kan worden verklaard door vloeistofdynamiek. De wind beweegt het water zodanig dat er een veilige passage ontstaat tussen de twee delen. En het water vloeit daarna abrupt weer samen.”

Religieuze teksten beschrijven hoe Mozes de zee in tweeën deelde, zodat het volk van Israël veilig uit Egypte kon vluchten. Toen het water later samenvloeide, verdronken de drieduizend achtervolgende soldaten van de Egyptische farao.

Het team onderzoekers stelden een mogelijke locatie vast voor de legendarische overtocht. Ze hanteerden verschillende landformaties die konden bestaan en misschien leidden tot de scheiding van de zee. Het model vereist een U-vorm van de rivier Nijl en een ondiepe lagune langs de kustlijn. Het toont dat het water uiteen gedreven kan worden als de wind twaalf uur lang met 100 kilometer per uur over het water blaast.

“Deze landbrug is dan drie à vier kilometer lang en vijf kilometer breed. Het blijft vier uur open,” schrijven de onderzoekers in de Public Library of Science PLoS ONE. “Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door het verhaal in Exodus. Ze vragen zich af of het gebaseerd is op historische feiten,” zei coördinator Drews. “Deze studie toont aan dat het de beschrijving van het scheidende water een basis heeft in de wetten van de fysica.”

De site RaarMaarWaar doet het wat frivoler:

Hoe spleet Mozes de Rode Zee?

Nou: niet. Wetenschappers hebben één van de beroemdste wonderen uit het Oude Testament gereconstrueerd. Ze concluderen dat het wetenschappelijk gezien zeker mogelijk is, maar niet in de Rode Zee, zoals de bijbelvertaling suggereert. Met een beetje hulp van de computer en de Bijbel achterhaalden ze de echte locatie en hoe Mozes het ‘deed’. In Exodus 14 vers 21 en 22 staat: “Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd.
En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter hand en aan hun linkerhand.” Het is één van de beroemdste verhalen uit het Oude Testament en spreekt tot de verbeelding, want: hoe kan dat? Wetenschappers besloten het uit te zoeken en maakten een computermodel om het wonder ‘te kraken’. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat een sterke wind vanuit het noordwesten in staat was om het water te doen wijken.

Hierdoor zou een lang rif ontstaan waarover Mozes samen met de Israëlieten kon ontsnappen. Het probleem is echter: daar is zoveel wind voor nodig dat een mens temidden van die natuurkracht geen stand houdt. “Bovendien beschrijft het boek Exodus een aantal mooie meteorologische details,” voegt onderzoeker Carl Drews toe. Eén van die details is dat de wind uit het oosten kwam. Drews nam die oostenwind als uitgangspunt en reconstrueerde de gebeurtenis op de computer. Hij ontdekte dat het zeker gebeurd kan zijn, maar dan niet op de plaats die door mensen al jarenlang als locatie van het wonder wordt aangewezen. Een oostenwind moet het water opzij kunnen duwen. Dat betekent dat deze wind het water over de volle lengte moet ‘besturen’.

Dat kan niet in de Rode Zee, want deze loopt van noord naar zuid. Drews ontdekte echter een meertje aan het eind van de Nijl, dichtbij het huidige Port Said. Dit meer ligt helemaal goed en lijkt op basis van oude kaarten overeen te komen met het verhaal van Exodus. Sterker nog: de computermodellen geven aan dat het ‘wonder’ hier wetenschappelijk gezien heel goed mogelijk was. Een wind met een snelheid van zo’n 100 kilometer per uur was voldoende om het water naar het westen weg te duwen. Hierdoor ontstond in het midden een landbrug die zeker enige uren droog kon staan.

Dat klinkt als een prachtige verklaring, maar voelt als vals spel. In de Bijbel staat immers duidelijk dat het om de Rode Zee en niet om de Nijldelta gaat. Toch? “Er is wat onduidelijkheid over het water dat ze overstaken,” weet Drews. “In het Hebreeuws staat er ‘yam suf’. Dat betekent letterlijk ‘Zee van Riet’.” En die omschrijving lijkt goed bij het door Drews aangewezen gebied te passen. Het meer was namelijk gevuld met papyrusriet. “Veel bijbelvertalingen vertalen ‘yam suf’ als Rode Zee,” weet Drews. En zo burgerde de Rode Zee wellicht onterecht als locatie van dit wonder in. Andere onderzoekers zijn voorzichtiger dan Drews.

Zij menen dat andere locaties ook in aanmerking komen voor zo’n wonder. Ze moedigen de poging om het wonder te verklaren echter van harte aan.

Zelf denk ik aan een andere verklaring. En welke richting wij moeten denken, verklaart dit bericht volgens een andere verklaring van weer een andere universiteit:

Mozes aan de geestverruimende middelen

Toen de bijbelse figuur Mozes de tien geboden kreeg van God moet hij onder invloed zijn geweest van geestverruimende middelen. Dat beweert een Israëlische onderzoeker in een deze week gepubliceerde studie. Israëlieten gebruikten in bijbelse tijden hallucinogene plantenextracten voor religieuze doeleinden en dat zette professor Benny Shanon  (zie foto) van de Hebrew University of Jerusalem naar eigen zeggen op het spoor van zijn ontdekking.

Benny Shanon


”Bij Mozes op de berg Sinaï ging het niet om een bovennatuurlijk kosmische gebeurtenis of een legende die ik niet geloof, maar vermoedelijk om een gebeurtenis die Mozes en het volk van Israël overkwam terwijl ze onder invloed van narcotica verkeerden”, aldus Shanon in een artikel in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Time and Mind.

”De Bijbel stelt dat mensen geluid zien, en dat is een klassiek fenomeen”, stelt de onderzoeker. Hij zegt in zijn studie dat er in het Amazonegebied door toediening van drugs vergelijkbare religieuze belevingen worden opgewekt bij mensen, waarbij ze ”muziek zien”. De professor in de cognitieve psychologie zegt zelf sensaties te hebben gevoeld die overeenkomen met de in de Bijbel beschreven gebeurtenissen, terwijl hij onder invloed verkeerde van ayahuasca, een krachtige psychotropische plant in het Amazonegebied.

Pas dus op met een jointje. Voor je weet heb je een nieuwe godsdienst gesticht.

Humanistische Omroep, 24 september 2010