Leidt katholicisme tot nazisme?

Buitenhof

Het staatsbezoek van Paus Benedictus XVI aan het Verenigd Koninkrijk heeft veel stof doen opwaaien. Tegenstanders, onder wie de militante atheïst Richard Dawkins, wilden de paus laten arresteren. Dit verzoek vond geen gehoor, hoewel men ook in regeringskringen weinig enthousiast was over de komst van de kerkvader. Per slot is de Britse vorstin hoofd van de Anglicaanse kerk, die zich in 1534 van Rome heeft afgescheiden.

Er zit veel oud zeer bij de Britten en bijna was het nog misgegaan. Ambtenaren, die de paus wilden verblijden met een pakje condooms, konden net op tijd worden overplaatst.

Eenmaal aangekomen nam de paus wraak door in een toespraak een rechtstreeks verband te leggen tussen atheïsme en nazidom. Het atheïsme heeft het monster gebaard dat Adolf Hitler heet.

Boem! Die kon Richard Dawkins in zijn zak steken.

Bill Donohue

Direct daarna bakte Bill Donohue, voorzitter van de Catholic League, ze nog bruiner. Hij eiste excuses van alle atheïsten.

Excuses, niet alleen voor wat Hitler de wereld heeft aangedaan, maar ook voor wat Stalin daaraan heeft toegevoegd.

Boem!

In alle nederigheid wil ik daarbij een paar kleine opmerkingen maken:

1. Hitler is katholiek opgevoed en ook altijd katholiek gebleven.

2. Op enkele uitzonderingen na heeft de Duitse clerus warme betrekkingen onderhouden met het Derde Rijk.

3. Na de oorlog heeft het Vaticaan ervoor gezorgd dat verschillende nazimisdadigers naar Zuid-Amerika konden vluchten.

4. De paus zelf is lid geweest van de Hitler Jugend.

Er zit nòg een raar kantje aan die vermeende link tussen atheïsme en nazisme. Uiteraard zijn er gelovige Joden, maar onder Joden is atheïsme een normale zaak. Een doodnormale zaak, getuige het feit dat atheïstische Joden bij honderdduizenden in de gaskamers zijn omgebracht. Moeten zij postuum excuses aanbieden voor het nazisme, waarvan zijzelf het slachtoffer zijn geweest?

Volgens het Vaticaan is het atheïsme ook het kwaad achter de campagne, die de kerk van Rome voortdurend in het  beklaagdenbankje plaatst voor het massale kindermisbruik door haar priesters.

Stel u voor dat de kerk een multinational was geweest met veertigduizend vestigingen over de hele wereld en dat op vrijwel alle vestigingen kinderen waren misbruikt. Zou de topman van die multinational ceremonieel door de Britse vorstin worden ontvangen, om vervolgens zijn critici een lesje in moraal te mogen geven?

Ondenkbaar.

Die topman zou onmiddellijk in een gesticht zijn gestopt.

Toch wil ik positief besluiten. Ik wil namelijk een lans breken voor monseigneur Gijsen, die ervan wordt beschuldigd een leerling van Rolduc te hebben begluurd, terwijl die lag te masturberen. Dat is lang geleden gebeurd, aldus een mail, waarvan de verzender ook na maanden zoeken niet te achterhalen is.

Voorpaginagroot gebracht, maar eigenlijk niet eens berichtje voor pagina 23. Het is verschrikkelijk allemaal, maar wij hoeven nou ook weer niet alles te geloven.

Al dat uitgekreten kindermisbruik doet sterk denken aan de incesthausse van tien jaar geleden. Talloze vrouwen herinnerden zich toen ineens door hun vader te zijn misbruikt, wat soms helemaal niet het geval bleek te zijn. De herinnering leent zich nu eenmaal graag voor slachtofferschap en massapsychose doet de rest.

Ik bedoel maar: het enige dat telt, is de vraag of die masturberende jongen er geen ruggenmergverweking aan heeft overgehouden. Dat is namelijk zo erg dat je maar beter meteen atheïst kunt worden.

Buitenhof, 19 september 2010