Saoedi-Arabië als feministische uitvalspost

HUMAN

Veel moslimnieuws deze week, maar dat mag ook wel, want wij zijn de afgelopen tijd overvoerd met kindermisbruikende paters. Om het volgende bericht moet je bijna lachen, want dit is zelfs een halte voorbij het absurde.

Verenigde Naties geven Saudi-Arabië zetel in vrouwenraad

Jacques de Kadt heeft er al opgewezen dat de VN een vreemde organisatie vormen, dat voor een groot deel is samengesteld uit landen die niet democratisch zijn. Toch wordt er vaak gestemd volgens het democratische principe van de meeste stemmen tellen. Zo werd onlangs een resolutie aangenomen, waarin er op wordt aangedrongen om blasfemie wereldwijd strafbaar te stellen.

En nu is er weer zoiets. Saoedi-Arabië, een van de meest achtergebleven landen op het gebied van vrouwenrechten is gekozen in de VN-vrouwenraad, een orgaan dat geacht wordt de emancipatie van de vrouw te bevorderen. Elsevier had er dit bericht van Jeroen Langeraar over:

alt


In Saudi-Arabië moeten vrouwen verplicht gesluierd over straat, mogen ze niet stemmen, niet autorijden en alleen onder mannelijke begeleiding het land verlaten. Toch is het Arabische land sinds woensdag lid van de VN-vrouwenraad.

Saudi-Arabië mag voor de VN het voortouw nemen inzake vrouwenrechten Saudi-Arabië mag voor de VN het voortouw nemen inzake vrouwenrechten

De VN-vrouwenraad heeft als doel zich wereldwijd in te zetten voor vrouwenrechten en te strijden tegen vrouwendiscriminatie.

Ook het streng-islamitische Iran leek lange tijd af te stevenen op een zetel in de raad, maar het regime van president Mahmoud Ahmadinejad kreeg tijdens de verkiezingen net te weinig stemmen. Dit was mede te danken aan een lobbycampagne van Westerse landen en mensenrechtenorganisaties.

Saudi-Arabië ligt in een andere regio dan Iran en kreeg daardoor automatisch een zetel. De kandidatuur van beide landen had in de aanloop naar de verkiezing zware kritiek gekregen.

Saudi-Arabië staat, juist als het om vrouwenrechten gaat, bekend als het meest behoudende land van de Arabische wereld. In Iran is het voor vrouwen niet veel beter. Zo mogen dames, in tegenstelling tot mannen, niet met een niet-moslim trouwen, en wordt bij overspel alleen de vrouw gestenigd.

Misschien kan de VN de vrijheid van meningsuiting voortaan laten controleren door landen als Birma, Iran en Soemalie.

Mysterie sportsubsidie opgelost

Een mysterie is opgelost. Waar ging het geld naar toe dat de As Soennah-moskee in Den Haag had gekregen om in het kader van de integratie mee te gaan sporten?
U weet wel, die As Soennah-moskee is de moskee van imam Fawaz Jneid, die Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian heeft vervloekt.

Echt de juiste man om het wereldrecord horden lopen mee te doorbreken. Of mee te gaan kickboksen.

Maar het zit anders. Die veertigduizend euro subsidie ging naar een sportdag. De Telegraaf kwam er achter hoe het precies zit. “Den Haag financiert gescheiden sportdag”, luidt de kop. Het is verder opgeschreven in die typische Telegraaf-stijl, maar de inhoud zegt genoeg.

“Niet van deze tijd”, briest PVV’er Richard de Mos. “Waarom zouden jongens en meisjes niet naast elkaar kunnen sporten. Het is toch juist leuk om zo’n dag met de hele familie door te kunnen brengen?”

Ook de VVD is in alle staten. “Het subsidiëren van gescheiden sporten kan niet. In Nederland moeten mannen en vrouwen gelijk behandeld worden. Sportactiviteiten horen dus voor beide geslachten toegankelijk te zijn.”

In 2009 ging er voor 23.000 euro sportsubsidie naar de stichting As-Soennah, waar ook het controversiële gebedshuis aan de Haagse Fruitweg onder valt. Dit jaar kwam daar nog eens 17.500 euro bovenop, waardoor het totaalbedrag net boven de 40.000 euro uitkomt.

Wethouder Karsten Klein (sport en welzijn) vindt de gemeentelijke bijdrage juist op zijn plaats. “We proberen zoveel mogelijk inactieve jongeren te stimuleren om meer te bewegen en meer te gaan sporten”, zegt hij. “Daarmee bevorder je de participatie in de samenleving en wordt overlast en probleemgedrag voorkomen.”

De As-Soennah-moskee wordt met argusogen bekeken vanwege de uitspraken van imam Fawaz Jneid. Deze streng orthodoxe geestelijke wenste Ayaan Hirsi Ali ooit blindheid en tong- en hersenkanker toe nadat zij zich kritisch over de islam had uitgelaten. Volgens de Haagse gemeenteraad heeft de salafistische moskee in de afgelopen jaren echter een duidelijke koerswijziging gemaakt. “De heer Fawaz treedt veel minder op de voorgrond”, beweert CDA’er Klein. “Met de AIVD hebben wij vastgesteld dat de toon en inhoud van de preken en andere openbare uitlatingen is aangepast.”

alt


De bekritiseerde sportdagen werden dit jaar gehouden. Er deden in totaal vijftig Hagenaars aan mee. De rest van het geld ging naar zo’n dertig mannelijke zaalvoetballers die een paar keer per week volstrekt gratis een balletje konden trappen. Ook een clubje van vijftig tot zestig jonge vrouwen kreeg subsidiegeld voor wat zij noemen ‘Sportactiviteiten voor Zusters’. Zij spendeerden het aan fitness, cardio en volleybal.

In een brief die de wethouder aan de gemeenteraad stuurde, staat dat het geld ook werd besteed aan het inschakelen van beroemde vrouwelijke sporters. Navraag leert echter dat deze dames lang niet zo bekend zijn. “Het gaat om vrouwelijke sportdocenten”, moet een woordvoerder erkennen. “Zij kregen een marktconforme vergoeding van veertig euro per uur.”

Toch wel grappig: integreren in gescheidenheid.

Het droevige lot van Thomas Knorr

Let op de naam: Thomas Knorr. Als zo heet, ben je niet bepaald voorbestemd om aan moslimkinderen lees te geven. Goedemorgen jongelui, mijn is Knorr!

Knorrr…grrr

Toch wilde het lot dat Thomas onderwijzer was op een Duitse school. De site Nieuw Religieus Peil bracht me op het spoor:

Thomas Knorr, maatschappelijk werker op de Langenscheidt-school in Schöneberg, is ontslagen omdat hij op een ouderavond waarschuwde voor de steeds ruigere omgangsvormen onder leerlingen. Ook zei hij dat leerlingen van Arabische en Turkse afkomst hun Duitse klasgenoten intimideren.

alt


Knorr (zie foto) waarschuwde de ouders na een oproep van de lerarenbond GEW begin oktober om een debat op scholen te beginnen over vijandigheid tegen Duitse leerlingen. Zo worden Duitse leerlingen regelmatig uitgescholden voor ‘varkensvleesvreter’. Knorr bevestigt dit: ‘een keer zei een leerling ‘het stinkt hier naar varken’ over een Duitse klasgenoot’. Andere scheldwoorden tegen Duitse leerlingen op de Langenscheidtschool: hoerenzoon, Jood of aardappel.

Op de Langenscheidt-school komt 70% van de leerlingen uit immigrantengezinnen. Knorr: ‘lesgeven lukt vaak niet, we krijgen de klas niet rustig’. Een keer stond een meisje in de gang te huilen over haar vriendin, die uit angst voor de Turkse leerlingen niet meer naar school durfde te gaan.

Knorr werd zonder opgaaf van reden ontslagen. De directrice hult zich in stilzwijgen. Knorr krijgt geen enkele steun van gemeenteraadsleden in Schöneberg. Knorr: ‘ ik ben voor het eerst in mijn leven werkloos. Maar ik vond het mijn plicht de ouders de waarheid te vertellen’.

Maar het werkelijke verhaal heeft gestaan in de BZ-Berlin. Lees het hier.

Overigens ziet Knorr er opmerkelijk allochtoon uit, vindt u niet?

Volgende week weer gewoon christelijk nieuws, alsmede nieuws uit alle andere wereldgodsdiensten.