Tolstoj, Hawking en de duivel

HUMAN

KETTER & GEEST

Deze maand wordt de honderdste sterfjaar van Lev Tolstoj (1828-1910) gevierd. Maar nog altijd is de  schrijver van de wereldromans, zoals Anna Karenina en Oorlog en Vrede, niet reçu bij de Russisch orthodoxe kerk.

In Trouw vond ik het volgende bericht:

Kerk blijft in oorlog met Tolstoj

MOSKOU – ,,De activiteit van Tolstoj in de laatste tien jaar van zijn leven was enorm verwoestend voor Rusland”, schrijft de secretaris culturele zaken van de grootste kerk in Rusland, Tichon Sjevkoenov, donderdag in de regeringskrant Rossijskaja Gazeta.

Tolstoj werd in februari 1901 uit de kerk gezet. Tegen de zin van de synode stond hij een christelijk geloof voor waarin Christus niet een mysterieuze zoon van God was, maar een mens met een eenvoudige en grootse leer. Niet de kerkleiders, maar de eenvoudige boeren waren volgens hem de dragers van het geloof. Volgens Sjevkoenov heeft de schrijver zich met zijn opvattingen zelf uit de kerk gezet.

Na 1880, toen Tolstoj al een beroemd schrijver was, werd hij aangestoken door het christendom, en in het bijzonder door de figuur van Jezus in wie hij terecht een pacifisme weerspiegeld zag. Tolstoj’s chistendom was een persoonlijk geloof en dat bracht direct in conflict met de kerk. Jezus was bij Tolstoi geen godheid, maar een mens. De Bijbel was geen boek van empirische waarheden, maar van metaforische waarheden. De kerk verkrachtte het geloof en het waren de eenvoudige mensen die meer begrepen van de goddelijke waarheid dan de bisschoppen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Tolstoj schreef ontwierp zijn eigen evangelie, in 1883 neergelegd in het boekje  Mijn Kleine Evangelie.

Er wordt in deze rubriek af en toe veel kwaads gezegd over gelovigen, maar voor deze opvattingen van Tolstoi kan men alleen maar respect hebben. In dit geval weet ik even geen antwoord voor respect.

Dit is Tolstoj’s graf, zoals het er tegenwoordig uitziet:

Tolstoj's graf

RK-Kerk heeft meer exorcisten nodig

Er is tegenwoordig te weinig oog voor de duivel. Er zijn zelfs mensen die wel in God geloven, maar niet in de duivel. Gelukkig is de duivel weer op de terugweg, getuige het volgende bericht:

Het aantal Amerikaanse priesters dat een uitdrijvingsritueel (‘exorcisme’) kan uitvoeren is klein, terwijl de vraag er naar groeit. De Rooms-Katholieke Kerk in Amerika organiseerde daarom afgelopen weekend een trainingsweekend voor aankomende exorcisten.


Exorcist

Meer dan vijftig bisschoppen en zestig priesters namen deel aan de training, zo melden Amerikaanse media. Zij kregen vooral uitleg over wat het uitdrijvingsritueel inhoudt en wanneer het mag worden uitgevoerd. Dat laatste is vooral belangrijk omdat men bezetenheid door demonen moet kunnen onderscheiden van ‘gewone’ psychische aandoeningen.

Exorcisme was lange tijd alleen in Amerikaanse films populair, en niet in de Amerikaanse kerk. De vraag naar uitdrijvingsrituelen wordt echter groter, onder meer door het stijgende aantal migranten uit landen waar deze rituelen vaker voorkomen. Door het tekort aan exorcisten kom het nu nog te vaak voor dat een priester die het ritueel kan uitvoeren verre reizen moet maken. De kerk wil het liefst in elk bisdom een exorcist.

Exorcisme maakt deel uit van de christelijke traditie en komt ook voor in de gereformeerde kerken. Het is slechts zelden dat het ritueel uitgevoerd moet worden, zo laat de Amerikaanse kerk weten. Een priester die een goede opleiding heeft genoten, mag het ritueel uitvoeren, maar alleen na grondig overleg met zijn bisschop, inclusief een medische en psychische controle, om zo vast te kunnen stellen dat het om bezetenheid gaat.

Ik overweeg een opleiding als exorcist te gaan volgen. Je weet nooit waar het goed voor is in deze tijd dat zelfs de paus overweegt het kapotje goed te keuren.

Hawking: ons heelal is niet het enige heelal

Een bericht van een geheel ander kaliber. Er is een nieuw boek van Stephen Hawking uitgekomen, getiteld: Het Grote Ontwerp. In Trouw stond er een stuk over, dat mij opviel. Ik druk het begin af en de passage waar het mij hier omgaat.

Stephen Hawking 3

Het nieuwe boek ‘Het Grote Ontwerp’ van Stephen Hawking en Leonard Mlodinov probeert antwoord te geven op de ultieme vraag van het leven: waarom bestaan wij? Het boek presenteert hiervoor de M-theorie die suggereert dat er talloze heelallen zijn. En dan heb je God niet nodig.

Met ‘Het Grote Ontwerp’ is Stephen Hawking erin geslaagd een vervolg te schijven op de bestseller ‘A Brief History of Time’ (‘Het heelal’ in het Nederlands) dat zijn voorganger overtreft. Een boek met een zeer moeilijk onderwerp dat toch toegankelijk en voor leken begrijpelijk is geschreven. Ingewikkelde theorieën zoals kwantummechanica en de snaartheorieën worden zo helder uitgelegd dat je het idee krijgt, als je een laboratorium hebt, ze zo te kunnen uittesten.

‘Het Grote Ontwerp gaat daar verder waar ‘A Brief History of Time, geschreven in 1988, stopt. Om te kunnen begrijpen waarom het heelal is zoals het is, hebben we een complete theorie nodig die alle krachten omvat en al onze waarnemingen voorspelt. Theorieën die we nu hebben, de relativiteitstheorie, kwantumfysika, de snaartheorieën, beschrijven slechts gebieden van het bestaan in bepaalde omstandigheden en spreken elkaar soms ronduit tegen. Waar de kwantummechanica vooral op zeer kleine schaal het gedrag van materie beschrijft, werkt de relativiteitstheorie juist op grote schaal. Ze zijn nog niet onder te brengen in één theorie.

Nu presenteert Hawking aan het grote publiek de kandidaat voor een dergelijk allesomvattende theorie: de M-theorie. En die lijkt wel wat op een landkaart, zo schrijft hij. Het is niet mogelijk om het hele aardoppervlak op één kaart af te beelden. Om de hele aarde werkelijkheidsgetrouw af te beelden heb je een verzameling kaarten nodig, die elk een beperkt gebied beslaan en elkaar overlappen. Op de plek van de overlapping geven de kaarten hetzelfde landschap weer. De M-theorie lijkt daar op.

Lees hier verder, maar kijk eerst naar de passage die mij bezig hield. Dat is deze:

Volgens de M-theorie is ons heelal niet het enige heelal, maar er zijn talrijke heelallen,10^500 (een 10 met 500 nullen) om precies te zijn. En met zoveel heelallen is het helemaal niet zo verwonderlijk dat er in ieder geval één is die precies de juiste condities biedt voor intelligent leven. Net zoals dat het met de vele planeten en sterrenstelsels in ons heelal, helemaal niet zo gek is dat er één planeet is met exact de juiste omstandigheden voor de mens.
De omvang van onze eigen melkwegstelsel is niet te bevatten, laat staan als er 10 met 500 nullen melkwegstelsels zijn.

Ik schreef dat getal voor u uit:

10. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Tel het nog even na, misschien ben ik er een paar vergeten.

Humanistische Omroep, 22 november 2010

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000