Wc’s boenen in Anne Frank Huis

Beweringen en bewijzen

Aan de Utrechtse Rechtbank
Tav mr. M.P.Gerrits-Janssens (voorzitter), mr. P. Bender en mr. A. van Maanen

Edelachtbare Vrouwe, edelachtbare Heren,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het vonnis dat u hebt uitgesproken tegen Omar E. vanwege diens antisemitische opmerkingen, gedaan in Hoog Catherijne. De veroordeelde zei toen onder meer: “Ik haat Joden. De Joden moeten worden uitgeroeid. Ik wil, als ik een Jood zie met een tempeltje (bedoeld wordt: keppeltje – MP), gelijk gaan prikken. Ik heb een kraspen (bedoeld wordt: mes – MP)”.

Omar E 2

Omar werd veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur, waarvan veertig voorwaardelijk wegens belediging en discriminatie.
In de straf werd betrokken dat E. ook kentekenplaten had gestolen. De veroordeelde moet zestien uur van zijn taakstraf in het Anne Frank Huis verrichten.

Over uw vonnis heb ik lang nagedacht. Misschien is het mijn al te levendige fantasie dat ik Omar E. voor mij zie, op de ochtend dat hij naar Amsterdam reist om zich bij de deur van het Anne Frank Huis te vervoegen. Hij wordt toch niet per taxi gebracht? Maar laten wij aannemen dat hij überhaupt komt. Per slot is hij bij een eerdere zitting ook niet komen opdagen.

Dezelfde ochtend wordt Omar nog uit gezwaaid door zijn Utrechtse kompanen. “Anne Frank, man, fucking cool!”, zegt de ene. “Joden, gaan wij doden”, rept de andere. Ze geven elkaar high five, en daar gaat E. zijn taakstraf tegemoet. Anderhalf uur later komt hij aan bij die goedlopende Amsterdamse toeristenattractie, die het Anne Frank Huis heet. Moet E. voor de diefstal van kentekenplaten ook enige uren verplicht werken in het Automuseum?

Een andere vraag die onherroepelijk opkomt: zit het Anne Frank Huis wel te wachten op zo iemand als Omar E.? Zelf zou ik geneigd zijn zo’n jongen onmiddellijk een schop onder zijn kont te geven, wat volgens Ahmed Marcouch vanuit pedagogisch oogpunt ook de beste aanpak schijnt te zijn, maar ik weet dat ze bij het Anne Frank Huis ons graag opvoeden in de strijd tegen het immer wassende fascisme en antisemitisme. Het is best mogelijk dat ze Omar bij het Anne Frank Huis met open armen zullen ontvangen. Kom binnen! Kopje thee? Ga zitten, jongen, vandaag hebben een leuk werkje voor je.
Maar zou het ook helpen?|

De gedachte achter zo’n taakstraf in het Achterhuis is natuurlijk dat Omar na zijn zestien uur daar als een verlicht mens vandaan komt. Werkend in Anne’s trieste geschiedenis zal ineens tot hem doordringen hoe de macaber de werkelijkheid in elkaar steekt, en dan zal hij zich voor het hoofd slaan, naar buiten rennen, en ’s avonds nog tegen zijn Utrechtse kompanen reppen. “Ik ben een fool, man. Anne Frank is echt fucking cool, man!”.

Eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in dat het zo zal gaan. Je moet wel een heel getrainde therapeut zijn om zo’n resultaat in zo’n korte termijn te kunnen bereiken. Psychologisch onderzoek naar verwerking van ongewenste informatie is niet altijd even bemoedigend geweest. En stel je voor dat Omar de opdracht krijgt om in het Anne Frank Huis de wc’s schoon te maken. Waarom niet? Iemand moet dat doen. En stel je voor dat dit werkje de veroordeelde onverhoopt helemaal niet dichter tot het Jodendom brengt, maar dat hij zal denken: “Gadverdamme, ze stinken ook nog”.

Anne Frank Huis

Rechters van de Utrechtse Rechtbank, ongetwijfeld heeft u dit soort overwegingen bij het opstellen van uw vonnis ook de revue laten passeren. Wat zich tijdens de zitting heeft afgespeeld, mogen wij niet weten, want de zaak is achter gesloten deuren behandeld. Of iemand van het Anne Frank Huis erbij was, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar dat het aan de Prinsengracht nog een hele hijs zal worden lijkt mij buiten kijf, getuige ook wat Omar via Hyves aan de wereld liet weten over de video waarmee GeenStijl zijn uitspraken vastlegde: “ik hou m bezig met mijn ding en dat filmpje sloeg nergens op en klopt kweet nie hoeveel ik die dag op had, maar dat is dat mensen uit mijn omgeving en die mij kennen weten dat ik het niet zo bedoel en meen oke! voor de rest van de mensen zoals jij die mij niet kennen kunnen op mijn lul komen zitten”.

Een kind nog. Vergeet het Anne Frank Huis. Eerst naar school, verplicht van ’s ochtends acht tot ’s avonds tien. En dan naar bed. En niemand die op zijn lul komt zitten.
Hoogachtend, Max Pam.

De Volkskrant,  14 januari 2011