Ketter en Geest

HUMAN

HET GELD VAN DE ROOMSE KERK IS OP

Kan het zieliger? Kan het sneuer? Het geld van de roomse kerk is op. De bodem van de ooit, oneindig gevulde schatkist is leeg. Er is zelfs geen geld meer om de contributie van de Raad van Kerken te betalen, aldus Kerknieuws:

De Rooms-Katholieke Kerk blijft financieel in gebreke als lid van de Raad van Kerken. Raad en kerk overleggen over een oplossing, zo meldt het Nederlands Dagblad.


Plat zak

De afgelopen twee jaar betaalden de rooms-katholieken, prominent lid van de Raad van Kerken in Nederland, zo’n 30.000 euro per jaar als ‘directe bijdrage’, liet een woordvoerder van de bisschoppenconferentie gisteren weten aan het ND. Daarnaast wordt er voor ruim 20.000 euro aan indirecte kosten bijgedragen, bijvoorbeeld in personele lasten.

Op basis van het aantal leden zou de kerk als ‘directe bijdrage’ echter twee keer zoveel moeten betalen. Voor dat bedrag is de Rooms-Katholieke Kerk dit jaar dan ook aangeslagen door de Raad van Kerken. Maar de kerk heeft laten weten daar niet aan te kunnen voldoen, ‘omdat het geld er niet is’.

De lidkerken van de Raad zijn momenteel: Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociƫteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeenten in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Molukse Evangelische Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Kan het Vaticaan geen Michelangelo verkopen. Dan zijn ze uit de schulden.