Ketter & Geest

HUMAN

DE JODEN NIET SCHULDIG AAN DE KRUISIGING?!

Onder Joden circuleert deze grap: ‘Natuurlijk hebben wij Joden Christus vermoord, en daar zouden ze best eens een beetje trots op kunnen zijn!’

Het is misschien oud nieuws, maar vorige week werd door het Vaticaan bekend gemaakt dat Paus Benedictus XVI in een boek (alweer een) zal schrijven dat de Joden niet schuldig zijn aan de kruisiging van Jezus. Maar als je het bericht leest, zoals het in Trouw heeft gestaan, valt je wel iets op:

Kruisiging Joden


In een boek dat volgende week verschijnt probeert paus Benedictus XVI een belangrijk twistpunt tussen katholieken en joden weg te nemen. Hij pleit de Joden vrij van de eeuwenoude beschuldiging dat zij verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de kruisiging van Jezus Christus.

De Vaticaanse krant Osservatore Romano publiceerde donderdag delen van het pauselijke boek, onder meer de passages die handelen over de kruisdood van Jezus. De kerkvorst schrijft dat in de geschriften geen enkel bewijs te vinden is dat ‘het Joodse volk als geheel’ daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk het idee van een collectieve schuld al in 1965 officieel heeft losgelaten, hebben joodse organisaties de stellingname van de paus verwelkomd. Zij denken dat die een krachtig signaal afgeeft tegen antisemitisme in de kerk.

Toch gek dat er speciaal de nadruk moet worden gelegd op dat Joodse volk als geheel. Zijn christenen als geheel misschien zo dom dat daar opgewezen moet worden? Stel je voor dat iemand zou zeggen: ik vind alle katholieken als geheel verantwoordelijk voor het kindermisbruik, dat op al die internaten heeft plaatsgevonden. Van Schaepman tot Van Agt, van Gerard Reve tot Huub Oosterhuis, allemaal zijn ze schuldig. Je zou voor gek worden verklaard.

Ook het zinnetje dat de collectieve schuld ‘al in 1965’ door de roomse kerk is losgelaten, doet bespottelijk aan. ‘Pas in 1965’, had ik geschreven.