Ketter en Geest

HUMAN

Elke dag een nieuw bericht, dat voor goddelozen van belang is.

GEEN AUTOLOZE SABBAT MEER DANKZIJ HERSENGOLVEN

Henryk M. Broder ken ik als de auteur van Hurra, wir kapitulieren – Von der Lust am Einknicken, een bijzonder geestig boek waarin hij betoogt dat het westen bereid is zich willoos te laten islamiseren.

Maar Broder is er de man niet naar om alleen over de islam kritisch te schrijven. Ook de orthodoxie van het Jodendom, zeg maar het Staphorst van de Joden, neemt hij regelmatig op de hak.

alt

Vorige week vond ik een grappige artikel van Broder op de voorpagina van Die Welt: ‘Deutsche Techniek soll Fahren am Sabbat ermöglichen.’

Het stuk gaat over het enorme aantal verboden en geboden dat de orthodoxe Jood moet volgen en over de vindingrijke manieren om – met hulp van de techniek – onder die voorschriften van Halacha uit te komen. Broder zegt op de hoogte te zijn van een technische oplossing die het de gelovige Jood mogelijk moet maken toch op de sabbat (zaterdag) auto te mogen rijden. De uiteindelijke oplossing is een voertuig dat door middel van hersengolven zal worden bestuurd.

Lees en lach:

Die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, basiert auf 613 Vorschriften, die jeder gläubige Jude befolgen sollte. Es sind 365 Verbote und 248 Gebote. Sie stammen aus einer Zeit, als es weder Autos noch Kühlschränke, weder Flugzeuge noch Klimaanlagen gab. Einige dieser Regeln – etwa die, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen sollte – sind ausgesprochen vernünftig, andere kaum einzuhalten.

So dürfen fromme Juden während des Sabbats, also vom Sonnenuntergang am Freitagabend bis zum Anbruch der Dunkelheit am Samstagabend, kein Feuer machen. Im übertragenen Sinne bedeutet das: Sie dürfen nicht Auto fahren, nicht fernsehen, nicht einmal Wasser in der Mikrowelle heiß machen. Was in biblischen Zeiten das Feuer in der Wüste war, das ist heute die Elektrizität im Haushalt.

Lees verder in Die Welt.